envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi do niedawna wydawała się być ogólnie dostępnym dobrem, z którego każdy człowiek może czerpać w sposób nieograniczony. Zasoby wody pitnej na Ziemi jednak kurczą się coraz bardziej za sprawą zanieczyszczenia środowiska naturalnego i ocieplenia klimatu.

13

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych w bateriach jest perlator. To dzięki niemu można zaoszczędzić znaczne ilości wody w gospodarstwie domowym. Wszystkie obecnie produkowane baterie mają to urządzenie. Ma ono na celu napowietrzenie wypływającej wody. Dzięki niemu możemy się myć w wodzie rozdmuchanej pęcherzykami powietrza. Wody wypływa znacznie mniej, natomiast, na jakość mycia nie ma to żadnego wpływu. Perlator będzie spełniał swoje zadanie, jeśli będzie on utrzymywany w należytym stanie technicznym oraz regularnie czyszczony. Jeśli zauważymy, że wypływający strumień wody jest mało napowietrzony lub jest znacznie słabszy od tego, jaki był zaraz po zainstalowaniu baterii to należy go odkręcić a następnie zanurzyć na kilka godzin w occie. Ocet rozpuszcza osady wapienne i udrożnia zatkane otworki w sitkach. Kupując baterię do łazienki powinniśmy wybierać konstrukcje jednouchwytową z mieszaczem ceramicznym. Jest ona dużo wygodniejsza w użyciu i znacznie oszczędza zużycie wody. Niektóre konstrukcje wyposażone są w specjalne ograniczniki przepływu wody w korpusie. Pozwalają one na zaoszczędzenie nawet od 40-50% objętości. Redukcję przepływu możemy również osiągnąć dzięki blokadzie mechanicznej, która pozwala na stałe ograniczenie siły strumienia, a także jego maksymalnej temperatury. W bateriach termostatycznych popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie w pokrętle lub na dźwigni sterującej przycisku „ECO”. Aby zwiększyć strumień wypływającej wody (13-14 l/min) należy go wcisnąć. Po zamknięciu przepływu przycisk automatycznie powróci do poprzedniego położenia, a po powtórnym otwarciu wody odpływa jej znacznie mniej (5-7 l/min). Dzięki baterii termostatycznej szybko możemy uzyskać wodę o żądanej temperaturze bez długiego oczekiwania na prawidłowe jej wyregulowanie.

14a


 

pi