Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

Tomasz Podleś

 

PI 2013-06-42-1aArmatura regulująca i równoważąca jest niezbędna, aby współpraca wszystkich elementów instalacji grzewczej lub/i chłodzącej w budynku przebiegała optymalnie. Zapobiega ona usterkom systemu, pomaga zapewnić komfortowe warunki we wnętrzach i ograniczyć zużycie energii.

Każda instalacja grzewcza lub/i chłodząca w budynku składa się z różnych elementów, które muszą ze sobą harmonijnie współpracować.

W instalacji grzewczej mamy zatem źródło ciepła (np. kocioł, piec), w którym następuje przygotowanie czynnika grzewczego; następnie pompy obiegowe – wytwarzające odpowiednie ciśnienie; przewody centralnego ogrzewania – którymi rozprowadzany jest czynnik grzewczy, jakim jest np. woda, oraz urządzenia końcowe, czyli np. grzejniki, w których energia cieplna zawarta w medium oddawana jest na drodze promieniowania i konwekcji do pomieszczenia, w celu utrzymania optymalnych warunków w pomieszczeniach w okresie zimowym.

Instalacja chłodząca różni się od wcześniej wspomnianej tylko źródłem ciepła, którym są urządzenia wytwarzające czynnik chłodniczy, np. wytwornice wody lodowej, chillery itp., oraz innym rodzajem odbiornika końcowego, którym są np. klimatyzatory, belki sufitowe, centrale wentylacyjne lub wentylacyjno-klimatyzacyjne. Ma podobne zadanie jak instalacja grzewcza – ale charakteryzuje się utrzymaniem komfortu w okresie letnim.

Wszystkie elementy składowe obydwu systemów tworzą jedną, spójną całość, która oddziałuje na siebie wzajemnie. Aby ich współpraca układała się perfekcyjnie, to w każdym rodzaju instalacji, w zależności od jej wielkości, musi być odpowiednio dobrana armatura regulująca i równoważąca. Za jej pomocą wykonuje się tzw. proces równoważenia instalacji.

(...)

 

Czym skutkuje brak zrównoważenia instalacji

Pominięcie zrównoważenia instalacji może spowodować niezliczone usterki systemu, przejawiające się np.:

  • hałasami występującymi w instalacji,
  • dużymi wahaniami temperatury w regulowanym pomieszczeniu,
  • inną wydajnością cieplną lub chłodniczą niż ta, która została policzona w projekcie,
  • wysokimi kosztami eksploatacyjnymi,
  • szybszym zużywaniem się urządzeń przez pojawianie się „niechcianych” procesów, np. kawitacji,
  • szybszym zużywaniem się ruchomych części w urządzeniach, np. mechanizmów w napędach zaworów podczas zbyt wysokiego oddziaływania ciśnienia,
  • niekontrolowanymi wielkościami przepływu czynnika w instalacji.

 

O tym, jak zrównoważyć i wyregulować instalację, o armaturze regulującej i równoważącej oraz doborze zaworów można przeczytać w PI 06/2013. Kup go