Drukuj
Nadrzędna kategoria: Aktualności

feiisNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, KONKURS nr POIiS.1.2/1/2016

Termin: 4 sierpnia 2016r. godz. 9:00:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego w linku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin zgłoszeń do 2 sierpnia do godz. 11.00
Szkolenie jest bezpłatne,

UWAGA:

Program szkolenia

Źródło: NFOŚiGW