envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
Kongres PORT PC27 lutego 2020 r. w ramach Targów ENEX w Kielcach odbędzie się VIII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Kongres PORT PC to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce, w każdym roku gromadzące ponad 300 osób z branży techniki grzewczej i budynkowej. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń między specjalistami.

Wiodącym tematem VIII Kongresu PORT PC będzie efektywna elektryfikacja ogrzewania jako główny kierunek neutralności klimatycznej sektora ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej.

Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia będą nowe Warunki Techniczne 2021 oraz zwiększenie znaczenia budynków plus-energetycznych w świetle nowych wymogów.

W trakcie kongresu udostępnione będą uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące dolnych źródeł dla pomp ciepła, oraz wytyczne PORT PC cz. 7, dotyczące projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Przedstawione zostaną także aktualne informacje o sytuacji rynku pomp ciepła za 2019 rok i prognozy rynku na najbliższe lata. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać ogłoszenia celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r. Oznacza to konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych w ciągu 30 lat do takiego poziomu, który będą w stanie absorbować lasy w Unii Europejskiej. W trakcie pierwszej części kongresu omówiony zostanie temat znaczenia elektryfikacji z przeważającym udziałem OZE oraz połączenia sektorów zużycia energii. Będą również prezentowane inne, równie aktualne i ciekawe tematy, np.:

-  Jakie znaczenie w osiągnięciu celu neutralności ma sektor zużycia ciepła i chłodu, a w szczególności budownictwo mieszkaniowe?
- Jak najbliższa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej może wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce? Co to oznacza dla branży urządzeń grzewczych w polskim budownictwie?
To zagadnienia, na których skupi się pierwsza część VIII Kongresu PORT PC z udziałem czołowych europejskich ekspertów.

Gościem honorowym wydarzenia będzie Kristian Ruby – sekretarz generalny Eurelectric, który przedstawi ideę i znaczenie elektryfikacji i połączenia sektorów zużycia ciepła. Z kolei Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA, który gościł już podczas pierwszego kongresu PORT PC w 2013 roku, nakreśli aktualną sytuację i perspektywy rozwoju rynku europejskiego z punktu widzenia czołowej organizacji branżowej pomp ciepła.

Większość krajów Unii Europejskiej wkroczyła już na drogę zmian w sektorze ogrzewania i chłodzenia. Również w Polsce w najbliższych miesiącach musi powstać finalna wersja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), pozwalająca na realizację ambitnych celów klimatycznych do 2030, a niecały rok później ma powstać kolejny plan obejmujący rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. Kolejny gość – dr Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego – przedstawi sytuację w zakresie realizacji celu OZE do 2030 oraz wpływ wymogów UE na rozwój branży pomp ciepła w najbliższych latach. Perspektywę elektryfikacji ogrzewania, rozwoju branży grzewczej oraz badań i rozwoju z punktu widzenia czołowego instytutu badawczego Fraunhofer ISE przedstawi dr Marek Miara.

W ramach forum dyskusyjnego na temat koniecznych zmian rynku urządzeń w Polsce głos zabiorą m.in. Piotr Woźny – prezes NFOŚiGW – oraz Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego.

W trakcie kongresu zostanie także rozstrzygnięty konkurs dla firm instalacyjnych na najlepszy przykład rozwiązania w ramach akcji społecznej „Dom Bez Rachunków”.

Do udziału w kongresie zapraszamy przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, samorządów, branży grzewczej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz z informacją o rejestracji na Kongres znajdują się na stronie internetowej: www.portpc.pl/kongres.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 300 zł. Przewidziane są duże zniżki m.in. dla studentów oraz osób, które zarejestrują się i opłacą swój udział do końca grudnia 2019 roku. 

Źródło: PORT PC


 

pi