envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


PZITSWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Konferencja odbędzie się 26 marca 2021 r.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.

logoPZITSIntegracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów, przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach. W konsekwencji, synergia ta doprowadzi do powstawania rozwiązań lepiej dopasowanych do specyfiki prowadzonych prac – nie tylko na salach operacyjnych, ale i w pracowniach inżynierskich. Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpłynąć może na sposób myślenia o wpływie warunków środowiska prac na komfort i bezpieczeństwo w pomieszczeniach służby zdrowia – aspekty niezmiernie istotne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

  • Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19 ‒ dr med. Paweł GRZESIOWSKI, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
  • Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych ‒ dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni Politechnika Warszawska
  • Wpływ typu nawiewu powietrza do sali operacyjnej na częstość zakażeń rany pooperacyjnej w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego ‒ mgr bio. Krzysztof KACPERSKI, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie PIB 
  • Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Krótka charakterystyka procesu oceny ‒ dr Maciej SZCZOTKO, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  • Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie chirurga ‒ dr med. Maciej MATŁOK, Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Iplusmed Sp z o.o.
  • Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych ‒ dr inż. arch. Jacek POPLATEK, Politechnika Gdańska
  • Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania ‒ dr inż. Sylwia SZCZĘŚNIAK, prof. dr hab. inż. Edward PRZYDRÓŻNY, Politechnika Wrocławska
  • Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego ‒ dr inż. Magdalena MŁYNARCZYK, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
  • Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań ‒ dr inż. Piotr UŚCINOWICZ, TKT Engineering
  • Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia) ‒ Ismo Gronvall, Paweł Borowiecki, Halton

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Ministra Zdrowia, jak również przez Naczelną Izbę Lekarską oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat medialny nad konferencją objęła m.in. redakcja „Polskiego Instalatora”. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Rejestracja do udziału w konferencji (bezpłatnie) możliwa jest przez stronę: https://klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl/

 


 

pi