envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement12BESKIDZKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w: III KONFERENCJI NAUKOWO–TECHNICZNEJ „INŻYNIERIA SANITARNA W BUDOWNICTWIE I INFRASTRUKTURZE – GOSPODARKA CIEPŁOWNICZA I WENTYLACYJNA” pod Patronatem Honorowym Pana Romana Karwowskiego Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.

16 listopada 2023 roku
w Hotelu Szyndzielnia (ex Hotel Dębowiec)
43-316 Bielsko-Biała
ul. Armii Krajowej 220

Tematyka konferencji:

  • oszczędna eksploatacja instalacji c. o. w budynkach wielorodzinnych w czasie kryzysu energetycznego,
  • regulacja przepływów w instalacjach centralnego ogrzewania,
  • rurociągi preizolowane w ciepłownictwie i ciepłej wodzie użytkowej,
  • regulacja w sieciach ciepłowniczych,
  • systemy pompowe w sieciach ciepłowniczych,
  • odzysk ciepła w instalacjach wentylacji mechanicznej,
  • systemy wentylacji oddymiającej obiektów budowlanych.

Szczegółowe informacje: www.pzitsbeskidy.pl 


 

pi