envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementKonferencje

MinistersSeminarium MRiTtwo Rozwoju i Technologii organizuje bardzo ważne wydarzenie pod nazwą „Prosument zbiorowy – praktyczne aspekty zastosowania OZE w budynkach wielolokalowych”. Seminarium odbędzie się jeszcze w czterech kolejnych terminach: 18 listopada w Hotelu Witek w Modliczkach k. Krakowa, 25 listopada w Centrum Konferencyjnym w Katowicach, 2 grudnia w Hotelu Śląsk we Wrocławiu oraz 9 grudnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie. Jest ono skierowane do ścisłej kadry kierowniczej spółdzielni mieszkaniowych, tbs’ów, jednostek i zakładów budżetowych oraz władz samorządowych.

Tematyka poruszana na Seminarium stanowi niezwykle istotny obszar dyskusji, zmierzający nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców naszego kraju, ale również wyeliminowania ubóstwa energetycznego wielu rodzin zamieszkujących budynki wielorodzinne, spowodowanego wydarzeniami politycznymi, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

XXI Forum Termomodernizacja 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 r. w Warszawie. Było to kolejne, od 21 lat organizowane corocznie, spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Złotym sponsorem był Viessman Sp. z o.o.1

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zaprasza do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego spotkania audytorów. Forum Termomodernizacja 2022 pt. „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie” odbędzie się 5 października 2022 r, w Warszawie, w budynku Tower-Service przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8.100

Już 20 września br. odbędzie się seminarium POBE: „REPowerEU – odpowiedzią, jak przygotować się na kryzys energetyczny budynków”, podczas którego zostaną poruszone aktualne, krytyczne i niezwykle ważne dla przyszłości branży tematy. Będzie mu towarzyszyć premiera najnowszego poradnika POBE, który wpisuje się w tematykę seminarium. Wydarzenie zaplanowane jest w formule on-line. Udział w nim jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.POBE 20.09.2022

Polska Zielona Sieć zaprasza na konferencję, której wiodącym tematem są wspólnoty energetyczne oraz szanse, jakie daje rozwój energetyki obywatelskiej. Konferencja pt. „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu” odbędzie się 2 czerwca w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73 w Centrum Prasowym Newserii.Siła wspólnoty

Święto branży instalacyjnej dobiegło końca. Przez trzy dni trwania bloku targów instalacyjnych ekspozycję odwiedziło aż 14 695 osób! Zwiedzający mieli okazję zobaczyć wiele nowości produktowych na stoiskach wystawców, odwiedzić strefy tematyczne czy wziąć udział w licznych konferencjach branżowych i warsztatach technicznych.Targi instalacje dzień 1 255 of 448

Jak co roku koło naukowe „KliKliwent Event nowy Plakat KE 2022 1went” z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje wydarzenie Kliwent Event. Jego VIII edycja odbędzie się w dniach 6-10 czerwca 2022 r. To doskonała okazja do spotkań studentów, pracowników naukowych i przedstawicieli firm związanych z wentylacją, klimatyzacją, ogrzewnictwem i ciepłownictwem.

Organizatorzy wydarzenia Kliwent Event zadbali o to, aby udział w nim był nie tylko ciekawy, ale i bezpieczny oraz aby w wydarzeniu mogło uczestniczyć wiele osób, dlatego też zdecydowano się na formułę hybrydową. Jak zawsze udział ten jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 


 

pi