envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Konferencje

tn 2W tym roku stowarzyszenie PORT PC obchodzi pięciolecie działalności. U podstaw jego aktywności niezmiennie leżą cele związane z jakością wykonywanych instalacji z pompami ciepła, a także z rozwojem i wsparciem rynku pomp ciepła w Polsce. Stowarzyszenie dostrzega także duży potencjał wykorzystania pomp ciepła w walce z problemem niskiej emisji zanieczyszczeń, z którym boryka się wiele polskich miast i gmin, szczególnie na południu kraju. Tegoroczny V Kongres PORT PC zatytułowany „Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji” będzie bezpośrednio nawiązywał do tej tematyki.

logo z rok pngJeszcze tylko do 30 września otwarta będzie rejestracja na Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się w dniach 6-7 października 2016 r. w Domu Techniki-NOT w Warszawie.


Eurovent SummitW dniach 27-30 września 2016 r. w Krakowie odbędzie się jedno z najważniejszych, tegorocznych europejskich wydarzeń branży wentylacyjnej – Eurovent Summit 2016.

feiisNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, KONKURS nr POIiS.1.2/1/2016

renexpo

W dniach 19 – 21 października już po raz kolejny odbędą się w Warszawie Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, które wraz z towarzyszącymi konferencjami tworzą platformę wymiany informacji i prezentacji najnowszych trendów branży OZE. 
Po raz pierwszy w trakcie targów organizowane będą bezpłatne jazdy testowe samochodami elektrycznymi takich marek jak: Tesla, Nissan, BMW i Mercedes.

logo pPrzypominamy, że jeszcze tylko 2 tygodnie (do końca czerwca) obowiązuje wczesna rejestracja na organizowane przez PZITS Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się w niach 6-7 paździenika 2016 r.

05cW dniu 2 czerwca 2016 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się trzecia edycja konferencji studenckiej Kliwent Event. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez członków Koła Naukowego Kliwent, działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii. Konferencja ta była spotkaniem studentów, pracowników naukowych i przedstawicieli firm branżowych związanych z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem.


 

pi