envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

baner
Konferencje

ISH RGB 500px dpiW roku 2017 targi ISH znów będą tymi najważniejszymi w branży. Imponująca liczba poczynionych z wyprzedzeniem rezerwacji to dowód na światową rangę tej imprezy, tak dla odwiedzających, jak i dla wystawców. W dniach od 14 do 18 marca 2017 roku we Frankfurcie nad Menem swoje nowości na światowym rynku zaprezentuje ponad 2 400 wystawców, w tym wszyscy liderzy branży oraz czołowe firmy technologiczne z Niemiec oraz innych krajów.

KonferencjaW dniach 10-12 maja 2017 r. w Dębem k. Warszawy odbędzie się VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” organizowana przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Kongres PORT PCV Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, odbył się 20 października br. w Warszawie. Wydarzenie, które przebiegało pod hasłem „Najlepsze sposoby w likwidacji niskiej emisji”, było jednym z najważniejszych spotkań branży pomp ciepła w tym roku. Konferencja zgromadziła około 300 uczestników.

Kongres Energetyki ObywatelskiejW dniach 28-29 września br. w Warszawie i Jabłonnej odbył się I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej. Prelekcje i dyskusje, które miały miejsce w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej pierwszego dnia kongresu, zostały podzielone na trzy sesje tematyczne: „Megatrendy w energetyce”, „Jak rozwijać energetykę obywatelską?” oraz „Instrumenty wspierania energetyki obywatelskiej”.

EuropowerW dniach 9-10 listopada br. w Warszawie odbędzie się Konferencja Energetyczna EuroPOWER Przedstawiciele branży po raz dwudziesty czwarty będą mieli okazję podjąć debatę na temat aktualnych wyzwań, z którymi zmaga się sektor energetyczny. 

MistoInicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland opublikowała pierwszy kompleksowy raport pt.: „Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej atmosferze” dotyczący problemów jakości powietrza w Polsce i możliwości ich rozwiązania. Opracowanie może stać się punktem odniesienia w walce o lepszą jakość powietrza. Główne zagadnienia na temat likwidacji niskiej emisji, które zostały zawarte w Raporcie będą omówione podczas V Kongresu PORT PC, 20 października br. w Warszawie. Temat przedstawią Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski, oraz autor rozdziału dot. niskiej emisji, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła.

Aqua ThermW dniach 16-18 listopada br. w EXPO XXI w Warszawie odbędzie się II edycja Targów Aquatherm Warsaw – Międzynarodowych Targów Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Wodnych, Sanitarnych i Basenów. O tym, co będzie się działo podczas tegorocznego wydarzenia opowiedział nam Jan Hertmanowski, menadżerem Targów Aquatherm Warsaw.


 

pi