envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


3Wszyscy wiemy, że interwencja w przypadku cieknącego zaworu grzejnikowego zwykle wiąże się z koniecznością opróżnienia instalacji z wody i montażem nowego zaworu. Jest czasochłonna i kosztowna. A może da się uszczelnić cieknący zawór bez opróżniania instalacji? – To pytanie słyszeliśmy wiele razy podczas 22. lat pracy na rynku instalacyjnym. Postanowiliśmy więc zaprojektować zawory grzejnikowe zawierające nasze własne, innowacyjne rozwiązania techniczne.

 

Zawory grzejnikowe CALIDO serii ESKIMOS
Zawory te wyposażyliśmy w trzpienie o opatentowanej przez nas konstrukcji, która umożliwia wymianę uszczelniających o-ringów bez potrzeby opróżniania instalacji z wody. Udało się to osiągnąć dzięki dzielonej budowie trzpienia, gdzie jego dolna część po zakręceniu zaworu pozostaje w gnieździe zaworu, zamykając go, a jednocześnie pozwalając na wysunięcie części górnej i wymianę o-ringów. Po wyjęciu górnej części trzpienia wycieknie z grzejnika jedynie nieznaczna ilość wody, znajdująca się nad zaworem.

Na uwagę zasługuje fakt, że zawory zasilające i zawory powrotne serii ESKIMOS są tej samej długości, co znacznie ułatwia ich montaż i podnosi estetykę instalacji. Ponadto półśrubunki zaworów mają wewnątrz specjalnie zaprojektowane wielowypusty, co pozwala na ich montaż śrubokrętem lub kluczem imbusowym, przy czym ich konstrukcja umożliwia odchył od osi o 5° przy zachowaniu pełnej szczelności. Budowa zaworów powrotnych pozwala na regulację oraz odcięcie przepływu kluczem imbusowym. Cechą charakterystyczną zaworów zasilających jest z kolei nowoczesne pokrętło o ergonomicznym kształcie, które standardowo pokryte jest termokurczliwą folią zabezpieczającą zawór przed zabrudzeniami do momentu przekazania obiektu użytkownikowi.

W ofercie znajdują się również zawory grzejnikowe zasilające i powrotne z przyłączami zaciskanymi do rur miedzianych Dn15 oraz z przyłączami zaciskanymi do rur wielowarstwowych 16 x 2,0 mm.

4Przyłącza grzejnikowe dolne serii ESKIMOS
To zawory, w których również jest możliwa wymiana uszczelnień bez konieczności uciążliwego opróżniania instalacji z wody. Zastosowano tutaj to samo innowacyjne rozwiązanie budowy trzpienia jak jak w zaworach zasilających i powrotnych, o których mowa powyżej.
5Na uwagę zasługuje także fakt, że przyłącza te nie mają mostka łączącego obydwa zawory, co umożliwia indywidualną korektę ich ustawienia względem gałązek: zasilającej i powrotnej. Budowa zaworów pozwala na regulację lub ewentualne odcięcie przepływu przy użyciu klucza imbusowego (6 mm). Zawory ESKIMOS są dostarczane w komplecie z nyplami 1/2” x 3/4”.

Potwierdzona wysoka jakość
Zawory zasilające, powrotne i przyłącza grzejnikowe ESKIMOS zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN-M 75016:1992. Spełniają one też wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE. 6Ich korpusy są odkuwane z europejskiego mosiądzu CW617N. Zawory te charakteryzują się małymi oporami przepływu, co, jak wiadomo, przekłada się na niższe zużycie energii. Ich unikatowe konstrukcje objęte są Świadectwem Ochronnym nr 70783 wydanym przez Urząd Patentowy.


 

pi