envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
20180913 sterowniki0

Aby w pełni wykorzystać możliwości ogrzewania budynków edukacyjnych, rekreacyjnych czy sakralnych trzeba przede wszystkim uwzględnić specyfikę poszczególnych obiektów. Jednym z najbardziej charakterystycznych cech jest okresowe, regularne korzystanie z pomieszczeń w określonych godzinach. Pytanie brzmi: jak zapewnić obiektom z dużą liczbą pomieszczeń odpowiednią temperaturę i jednocześnie zmniejszyć rachunki za energię? Pomogą w tym nowoczesne urządzenia do sterowania ciepłem.


Redukcja zużycia energii w obiektach wielkopowierzchniowych
Z roku na rok zmniejszają się pokłady paliw kopalnych. Aby wydłużyć czas korzystania z dostępnych źródeł energii, konieczna jest racjonalizacja ich zużywania poprzez z jednej strony wykorzystanie surowców odnawialnych, a z drugiej systematyczne zmniejszanie zapotrzebowania budynków na energię. Ogrzewanie obiektów wielkopowierzchniowych takich jak szkoły, przedszkola, uczelnie, obiekty rekreacyjne czy sakralne to prawdziwe wyzwanie. Budynki te wykorzystują bardzo dużo energii z racji swoich gabarytów oraz liczby pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Na szczęście świadomość energetyczna i ekologiczna Polaków rośnie z roku na rok. Inicjowane są powolne zmiany mające na celu ograniczenie zużycia energii i osiągnięcie trzech głównych celów: oszczędności, komfortu i ograniczenia ilości szkodliwych substancji w powietrzu.

20180913 sterowniki1

Ogrzewanie szkół, uczelni i innych dużych obiektów
Obiekty użyteczności publicznej są charakterystyczne ze względu na swoje przeznaczenie. Aby koszty ogrzewania obiektów wielkopowierzchniowych mogły zostać zredukowane, a system pracował możliwie najefektywniej, potrzebne są odpowiednie narzędzia do sterowania, które uwzględnią specyfikę każdego z nich.
Ogrzewanie szkół, hal sportowych czy siłowni musi uwzględniać takie specyficzne cechy jak:

 • krótkie wahania zapotrzebowania na ciepło (zajęcia i przerwy pomiędzy nimi);
 • porę największej aktywności (w szkołach, czy przedszkolach większa część pomieszczeń jest wykorzystywana przed południem, mniejsza w godzinach popołudniowych – zajęcia dodatkowe czy na świetlicy);
 • dużą liczbę osób przebywających w jednym miejscu, w tym samym czasie – w trakcie odbywania się zajęć.

Aby zapewnić odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach bez nadmiernych strat energii, potrzebny jest system cechujący się dużą elastycznością i szybko reagujący na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło. Brak regulacji powodować będzie straty i przyczyniać się do przegrzania części pomieszczeń, podczas kiedy inne będą niedogrzane. Problemem jest także zużywanie nadmiernej ilości energii do ogrzewania pomieszczeń nieużywanych.

Energooszczędna eksploatacja systemu grzewczego musi się wiązać z odpowiednią i nieskomplikowaną w obsłudze regulacją temperatury we wszystkich pomieszczeniach. W obiektach z zainstalowanymi w pomieszczeniach grzejnikami zadanie to jest ułatwione, gdyż dostępne są zdalnie sterowane bezprzewodowe sterowniki grzejnikowe.

20180913 sterowniki2

Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym jest bardzo dobrym rozwiązaniem ze względu na szybki, bezinwazyjny sposób montażu (wystarczy przykręcić termostat na grzejniku i skonfigurować połączenie z urządzeniem nadrzędnym), duży zakres i liczne możliwości edycji temperatury. Sprawne, szybkie i efektywne przekazywanie sygnału pomiędzy urządzeniami gwarantuje efektywną pracę oraz pozwala oszczędzić. Cechy systemu oraz możliwość budowy efektywnego układu grzewczego sprawiają, że zarówno w przypadku budynku nowego, jak i modernizowanego, zmiany można wprowadzić łatwo i wygodnie.

Dzięki temu, że termostaty grzejnikowe są montowane na każdym z grzejników z osobna, to można indywidualnie regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu budynku. System sterowania temperaturą jest kompleksowym rozwiązaniem, pozwalającym na kontrolę i reakcję w razie odchyleń od parametrów programowanych.

20180913 sterowniki3

Regulacja temperatury ma wpływ na:

 • funkcjonowanie organizmu w trakcie różnych aktywności,
 • jakość pracy, nauki i wypoczynku.

Chłód obniża wydajność pracy, ponieważ wzrasta ciśnienie krwi i zużywana jest większa ilość energii, aby się rozgrzać, co oznacza mniej energii na koncentrację i kreatywność choćby w czasie zajęć lekcyjnych. Wśród wielu różnych wprowadzanych udogodnień w budynkach, to właśnie sterowanie ogrzewaniem w dużych obiektach pozwala poprawić samopoczucie i zapewnić dobre warunki do realizacji codziennych zadań.

Nowoczesne i wygodne sterowanie przez Internet
Praktycznym i nowoczesnym rozwiązaniem, które można wykorzystać w zarządzaniu ogrzewaniem w dużych obiektach jest opcja sterowania przez Internet. Z poziomu standardowej przeglądarki internetowej można sprawdzić poszczególne parametry, korzystając z komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Dla osoby odpowiedzialnej za sterowanie obiektem oznacza to możliwość swobodnego zarządzania ciepłem przez całą dobę i wpływania na instalację bez względu na miejsce przebywania. Dzięki temu w łatwy sposób można wprowadzać zmiany oraz pewne odstępstwa od wcześniej założonych godzin grzania. Dzięki modułowi internetowemu otwierają się szerokie możliwości kontroli, wpływu i monitorowania temperatury w pomieszczeniach. Dostępne harmonogramy pozwalają planować temperaturę w określonych dniach tygodnia w wyznaczonych przedziałach czasowych i dzięki temu zredukować koszty.

Inne sposoby na oszczędzanie w obiektach edukacyjnych
W szkołach, na uczelniach wyższych, czy w przedszkolach konieczne jest podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przedsięwzięć racjonalizujących gospodarowanie ciepłem w budynku.

Wśród innych sposobów na racjonalizację energii wymienia się:

 • zastosowanie właściwej izolacji termicznej przegród budowlanych;
 • zapewnienie szczelności otworów okiennych, drzwiowych oraz przezroczystych przegród;
 • prawidłowe wietrzenie pomieszczeń (krótkie, a intensywne);
 • zapewnienie dobrego przepływu powietrza przy grzejnikach (nie mogą być zasłonięte meblami, ani zasłonami z grubego materiału);
 • umieszczenie folii aluminiowej za grzejnikami;
 • izolacja rur rozprowadzających ciepło oraz ciepłą wodę użytkową;
 • sprawdzenie poprawności działania grzejników (np. odpowietrzenie, jeśli wydają dziwne odgłosy lub słabo grzeją).

Nowoczesne ogrzewanie obiektów edukacyjnych i innych budynków publicznych
Obiekty użyteczności publicznej zajmują najczęściej dużą powierzchnię i są skomplikowane pod względem technicznym, dlatego też wymagają odpowiedniego przygotowania, by instalacja grzewcza pracowała efektywnie. Nie może być jednak mowy o rozsądnym zarządzaniu ciepłem, gdy temperatura w pomieszczeniach nie jest regulowana. Nowoczesne systemy sterownicze to doskonałe rozwiązanie wspomagające eksploatację ogrzewania szkół, obiektów rekreacyjnych oraz turystycznych. Korzystanie z dobrodziejstw techniki pozwala być eko i przyczynia się do lepszego gospodarowania wspólnymi zasobami.

Więcej informacji na temat nowoczesnego sterowania ogrzewaniem grzejnikowym można znaleźć na stronie: https://www.techsterowniki.pl/k/sterowniki-do-ogrzewania-grzejnikowego


 

pi