envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaSzanowni Państwo

Jak wskazują raporty z polskiego rynku pomp ciepła oraz rynku fotowoltaiki, przygotowane wiosną br. przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła i Instytut Energetyki Odnawialnej, w ubiegłym roku branże te odnotowały kolejny raz świetne wyniki sprzedażowe. Pierwsze miesiące tego roku, pomimo pandemii, lockdownu i symptomów spowolnienia gospodarczego, również przyniosły dobre wyniki. Przekonuje to o utrzymującym się silnym trendzie wzrostowym oraz trwałym zainteresowaniu klientów/prosumentów inwestowaniem w pompy ciepła i fotowoltaikę. Niewątpliwie jest to w dużej części zasługą dostępnych obecnie programów wsparcia dla takich inwestycji, ale warto również zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie obywateli produkcją energii we własnym zakresie i zapewnieniem sobie pewnej niezależności energetycznej.

Aby docenić intensywność rozwoju polskiego rynku tych technologii, spróbujmy odnieść się do konkretów. Szacunki ekspertów, oparte na dotychczasowych twardych danych, wskazują, że już w 2025 r. całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza, że przekroczy wartość zakładaną na 2030 r. w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Z kolei rozwój rynku pomp ciepła zbliżony jest do scenariusza optymistycznego w Krajowym Planie Działania (KPD) na rzecz OZE. Wariant realistyczny KPD zakładał, że w 2020 r. ilość energii z OZE produkowanej przez pompy ciepła będzie wynosić 118 kToe/rok (4,94 PJ/rok). Tymczasem już w 2019 r. wartość ta została dwukrotnie przekroczona, ponieważ zainstalowane w Polsce pompy ciepła wyprodukowały w 2019 r. około 237 kToe/rok (9,92 PJ/rok) energii.

Dużym wyzwaniem technologicznym, przy tak intensywnym rozwoju rynku pomp ciepła i fotowoltaiki, pozostaje niewątpliwie kwestia relatywnie taniego, łatwego i efektywnego magazynowania energii z OZE, czemu w najbliższych wydaniach „PI” poświęcimy trochę uwagi, przedstawiając obecnie wykorzystywane możliwości oraz kierunki badań. Pojawiają się również wyzwania (i szanse) dla krajowego rynku producentów i dostawców, a także projektantów, wykonawców i serwisantów. Wspomniane wcześniej PORT PC i IEO oraz inne stowarzyszenia podejmują zatem różnorodne inicjatywy, aby ułatwić branży stosunkowo gładkie przejście transformacji.

Zapraszam do lektury
Joanna Jania, redaktor naczelna „Polskiego Instalatora”

Z ŻYCIA BRANŻY

 • Raport rynkowy PORT PC 2020. Rynek pomp ciepła w Polsce w 2019 r. i do 2030 r. – oprac. Joanna Jania
 • Raport: „Rynek fotowoltaiki w Polsce” – Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Produkty i technologie 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 • Warsztaty instalatora OZE. Parametry paneli fotowoltaicznych: współczynniki temperaturowe, spadek mocy, gwarancja – Szymon Strzelczyk, Viessmann
 • Trendy techniczne w magazynowaniu energii. Magazynowanie energii – wykorzystanie ciepła właściwego i przemiany fazowej wody – Rafał Burzyński Instalacje grzewcze
 • Regulacja hydrauliczna a efektywność i komfort. Automatyczne stabilizatory różnicy ciśnień – Damian Piotr Muniak 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

 • Sterowanie pracą klimakonwektora wentylatorowego – Maciej Danielak 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

 • Połączenia zaprasowywane w instalacjach gazowych. 10 lat Profipress G na polskim rynku – Viega 

INSTALACJE SANITARNE

 • Instalacje wody pitnej: wymagania higieniczne – REMS
 • Dezynfekcja i bezpieczeństwo termiczne w instalacjach sanitarnych. Rozwiązania Caleffi Hydronic Solutions: Legiomix®, Legiomix® 2.0 i Legioflow® – Przemysław Dutka, Caleffi 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków: systemy pasywne i zasilane z fotowoltaiki – Artur Stadnik

 

pi