envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementSzanowni Państwo
Polska to kraj cudów. Mieliśmy cud nad Wisłą, mieliśmy cuda Karola Wojtyły, a niedawno mogliśmy doświadczać cudów na stacjach benzynowych rządowego koncernu paliwowego. Bo jak inaczej to nazwać, skoro ropa na rynkach globalnych drożała, waluty, w których to paliwo jest kupowane, drożały, a ceny na stacjach spadały?

W tym samym czasie proekologiczne technologie wytwarzania ciepła ciągle spotykają się z niechęcią tych samych decydentów, a ostatnim przykładem tego stanu rzeczy jest projekt rozporządzenia MRiT w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto, określającego ramy pomocy publicznej dla firm inwestujących w Polsce w produkcję kluczowych technologii Net Zero, którego zapisy dot. publicznego wsparcia zawężają finansowanie jedynie do inwestycji, których wartość przekracza 110 mln euro. Są to kwoty zaporowe, jeśli chodzi o Polskie firmy z tej branży, zwłaszcza z segmentu pomp ciepła. Niestety działania te są (obyśmy mogli niedługo powiedzieć – były), jak widać, usystematyzowaną strategią, gdyż w podobną niełaskę popadły swego czasu turbiny wiatrowe, czy instalacje fotowoltaiczne. Jako argument uzasadniający takie podejście można usłyszeć, że nasze sieci dystrybucyjne nie są przygotowane na przesyłanie tak dużych mocy, wynikających z dynamicznego rozwoju ww. technologii i potencjalnej dalszej ich ekspansji. Jednak warto sobie zadać pytanie – czy to, że badania nad lekiem na raka są bardzo drogie oznacza, że powinniśmy zaprzestać ich finansowania i je porzucić?

W „PI” nie porzucamy więc tematyki proekologicznych technologii i w tym wydaniu prezentujemy artykuły z zakresu pomp ciepła. Przedstawiamy także tematykę efektywnego ogrzewania hal i warsztatów, interesującą zwłaszcza w kontekście wysokich cen nośników energii i dążenia do ograniczania energochłonności w budownictwie. Oprócz tego w tym numerze znaleźć można opracowanie bardzo „na czasie”, z uwagi na niedawne rozpoczęcie sezonu ogrzewczego, a dotyczące czynników instalacyjnych – specjalnych płynów instalacyjnych i inhibitorów korozji, tj. substancji poprawiających warunki pracy instalacji, zabezpieczających jej urządzenia i elementy, a tym samym wydłużających żywotność. W zakresie instalacji sanitarnych prezentujemy materiał o łazienkach dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, w którym omawiamy wymogi formalne w tym zakresie i stosowane w praktyce rozwiązania.

Zapraszamy do lektury!

Damian Muniak
Redaktor naczelny Polskiego Instalatora

Z ŻYCIA BRANŻY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

INSTALACJE GRZEWCZE

  • Efektywne ogrzewanie i chłodzenie hal i warsztatów - Maciej Danielak
  • Wymiana źródła ciepła – z modernizacją czy bez? - Maciej Danielak
  • CASE STUDY: Instalacja kaskady pomp ciepła De Dietrich w szkole podstawowej w Lasecznie - BDR Thermea Group

INSTALACJE SANITARNE

  • Łazienka dla osób starszych i z niepełnosprawnościami - Andrzej Świerszcz

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Produkty i technologie


 

pi