envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaNajnowszy raport rynkowy PORT PC 2019 pokazuje duży wzrost rynku pomp ciepła w 2018 r. i dobre perspektywy jego dalszego rozwoju. Można założyć, że już w przyszłym roku co czwarty nowo budowany dom jednorodzinny w Polsce będzie ogrzewany pompą ciepła, a do 2030 r. na potrzeby ogrzewania budynków będzie pracować około 1 mln tych urządzeń.

 

Według raportu „Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010–2018”, są solidne podstawy do optymistycznych prognoz rozwoju tej branży w Polsce w najbliższych kilkunastu latach. W 2018 r. nastąpił znaczący wzrost sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda do celów grzewczych – o 31% (rok do roku), a sprzedaż wszystkich typów pomp ciepła związanych z c.o. wzrosła o 20%. Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie około 16%. Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-2018, można zauważyć harmonijny i ciągły wzrost (rys.). Warto podkreślić, że jesteśmy jedynym rynkiem w Europie, który siedem lat z rzędu odnotowuje wzrosty sprzedaży pomp ciepła.

wykres3

Nowe budownictwo. Pompy ciepła coraz częściej są instalowane w nowych budynkach jednorodzinnych. Według PORT PC, już w co siódmym takim domu ogrzewanie realizowane jest przez pompę ciepła. W 2010 r. organizacja PORT PC szacowała, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił poniżej 3%. Dziś, przyjmując wariant optymistyczny, można założyć, że w 2020 r. sięgnie on nawet 20-25% (w 2018 r. wyniósł 15%).

Pompy ciepła powietrze-woda. Kolejny rok z rzędu dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) budynków. Wszystko wskazuje na to, że wzrostowy trend utrzyma się również w kolejnych latach. PORT PC szacuje, że w 2020 r. może się sprzedać nawet 22-25 tys. pomp ciepła tego typu. Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT PC, można zauważyć kilka istotnych przyczyn wzrostu tego segmentu rynku – Główna przyczyna to silny wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp ciepła przez inwestorów. Kolejną jest wzrost świadomości ekologicznej Polaków związany z wprowadzeniem programu Czyste Powietrze oraz poznaniem skutków zanieczyszczenia powietrza spowodowanych przez kotły na paliwa stałe. Następny powód to dalszy wzrost konkurencji w tym segmencie rynku (powietrznych pomp ciepła). Wielu producentów, w tym również polskich, postawiło na tę technologię jako rozwiązanie przyszłości i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe. Po czwarte: widać wzmocnienie tendencji do budowy coraz mniejszych domów, bez piwnicy, kotłowni, magazynu opału, ale za to coraz bardziej komfortowych. I po piąte: najszybciej rośnie udział w rynku urządzeń o średnim i niskim poziomie cen. Do wyżej wymienionych przyczyn w najbliższych latach dojdzie najsilniejszy czynnik wzrostowy, czyli główny kierunek dekarbonizacji w oparciu o elektryfikację ogrzewania, ciepłownictwa i połączenie sektorów, w który idealnie wpisuje się stosowanie pomp ciepła.

Gruntowe pompy ciepła. W 2018 r. ich sprzedaż wzrosła o około 5%. Urządzenia te wciąż mają istotny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. W 2018 r. głównym czynnikiem wpływającym na wzrost ich sprzedaży była zwiększona sprzedaż urządzeń o mocy powyżej 20 kW. Są solidne podstawy, aby sądzić, że w najbliższych latach będzie występował podobny lub nawet większy wzrost tego segmentu rynku.

Systemy grzewczo-chłodzące typu VRF. Zauważalny jest wzrost rynku tych systemów (ok. 15%). PORT PC szacuje, że w 2018 r., podobnie jak w 2017 r., sprzedano około 4800 systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznych badaniach, wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.

Gazowe pompy ciepła. Rynek tych urządzeń nie został objęty badaniem, jednak zdaniem ich producentów i dystrybutorów kolejny rok z rzędu mamy do czynienia ze wzrostem sprzedaży, szczególnie w segmencie średnich i dużych urządzeń.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wydała raport rynkowy PORT PC 2019, wraz ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 r. Raport jest dostępny w wersji polskiej pod linkiem: http://bit.ly/2019_raport_rynkowy_PORTPC.

 


 

pi