envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaWiedza – praktyka – bezpieczeństwo – energooszczędność – pod takimi hasłami, w Warszawie w dniach 3-4 października 2019 r., odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

pzitsPatronat honorowy nad Warsztatami objęły: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Do końca lipca możliwe jest skorzystanie z obniżonej opłaty rejestracyjnej, natomiast zamknięcie rejestracji nastąpi w dniu 27 września.

Podczas Warsztatów przedstawiane będą zagadnienia związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne. Problematyka poruszana w pierwszej grupie tematów to m.in.:
• zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta
• energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
• dom bez rachunków
• warsztat rzeczoznawcy XXI wieku
• modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:
• Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook
• Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych
• Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
• Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy
• Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
• Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
• Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
• Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
• Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER
• Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir
• Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
• Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.warsztaty.pzits.pl

 


 

pi