envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa41Firma Proguest udostępniła na początku października raport dotyczący wysokości wynagrodzeń w branży HVAC, budowlanej oraz elektrycznej na stanowiskach sprzedażowych i technicznych. Z analizy raportu można wyciągnąć bardzo interesujące wnioski.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia br. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) za pomocą ankiety on-line. Łącznie zrealizowano 561 wywiadów. Badaniem objęto pracowników na 19 stanowiskach w branży HVAC, elektrycznej i budowlanej z obszaru całego kraju. Aż 63% badanych stanowią osoby z branży HVAC.

Pomysł na zrobienie Raportu Wynagrodzeń 2019 zrodził się pod wpływem opinii moich klientów uważających, że płace w branży HVAC dynamicznie wzrastają, jednakże podwyżki płac nie zaspokajają jeszcze szybciej rosnących oczekiwań pracowników. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja faktycznie wygląda i dać rzetelną odpowiedź – wyjaśnia autorka raportu, dr Agnieszka Prokopczuk, członek zarządu Proguest.

Płace w branży HVAC najczęściej zawierają się w przedziale 3-7 tys. netto, ale oczywiście zależą od zajmowanego stanowiska. Co ciekawe, mimo technicznej branży, nie są mocno uzależnione od wykształcenia inżynierskiego czy np. znajomości j. angielskiego. Grupą o najwyższym wykształceniu są projektanci, ale ich płace oscylują w okolicy 4 tys. zł netto. A więc, mimo konieczności posiadania tytułu inżyniera, nie jest to stanowisko, na którym można „dobrze zarobić”.

Najlepiej zarabia się w sprzedaży. Mobilny przedstawiciel handlowy najczęściej uzyskuje wynagrodzenie w przedziale 5-10 tys. zł netto i jest to więcej niż na stanowisku mobilnego doradcy technicznego. Ci najlepiej ostatni częściej mają wykształcenie inżynierskie, a zarobki ich rzadko przekraczają poziom 8 tys. zł.

Oczywiście, zarobić można na wysokich stanowiskach managerskich. Dyrektorzy mogą liczyć na płace w przedziale 5-15 tys. zł netto, przy czym to dyrektorzy sprzedaży osiągają najwyższe wynagrodzenia, nawet powyżej 20 tys. zł netto. Płace kierowników są już zdecydowanie niższe – najczęściej 4-8 tys. zł netto i są niższe niż płace mobilnych przedstawicieli handlowych czy product managerów zarabiających najczęściej 7-10 tys. zł netto.

42
Szukając zatem najbardziej intratnych posad w branży HVAC, warto przede wszystkim rozwijać kompetencje sprzedażowe, a w dalszej kolejności kompetencje techniczne. Co ciekawe na rynku pracy obserwujemy zdecydowanie większe zainteresowanie stanowiskami managerskimi czy technicznymi, niż sprzedażowymi. Ciągle sprzedaż utożsamiana jest z „ciężkim kawałkiem chleba”, ale chyba opłaca się podjąć ten wysiłek.


Raport dostępny jest na www.polskiinstalator.com.pl, w zakładce Aktualnosci/Warto wiedzieć

 POBIERZ - Raport wynagrodzeń w branży HVAC 2019


 

pi