envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
1W dn. 27 lutego br. w Kielcach odbył się największy kongres branży pomp ciepła w Unii Europejskiej. W wydarzeniu zorganizowanym przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) uczestniczyło ponad 600 osób. Jak podkreślali prelegenci kongresu, w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego leży ogromny potencjał dotyczący redukcji emisji oraz rozwoju efektywności energetycznej i OZE w ciepłownictwie. Jest to szczególnie ważne w trakcie debaty nt. ostatecznego kształtu Europejskiego Zielonego Ładu, realizacji polityki środowiskowej oraz klimatycznej UE.

Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA, doceniając dotychczasowe polskie wysiłki, a także program modernizacji ogrzewnictwa zauważył, że Polska może być siłą napędową wzrostu znaczenia pomp ciepła w Unii Europejskiej.

O przyszłych zmianach w programie „Czyste Powietrze” i potrzebie jego zgodności z wymogami tzw. „Szybkiej Ścieżki” dla urządzeń grzewczych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówił z kolei Piotr Woźny, pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste PowietrzeWedług aktualnego projektu intensywność dofinansowania niskoemisyjnych technologii grzewczych w programie „Czyste Powietrze” będzie mocno proporcjonalna do zmniejszania emisji z urządzeń grzewczych. Zgodnie z zasadą, że im mniejsza emisja zanieczyszczeń i wyższa efektywność rozwiązań, tym większa intensywność dofinansowania.

Paweł Lachman, prezes PORT PC, stwierdził natomiast ‒ Dekarbonizacja sektora ogrzewania i chłodzenia jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Tym bardziej, że ogrzewanie i chłodzenie stanowią połowę całkowitego zapotrzebowania na energię końcową w Unii i jest to zdecydowanie największy sektor energochłonny. Przy czym obecne podejście do tego sektora można nazwać usilnym niedostrzeganiem „słonia w pokoju”.

Z kolei Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca komisji ds. przemysłu, badań i energii PE (ITRE) ws. rozporządzenia nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w wideo-przesłaniu skierowanym do uczestników kongresu podkreślił ‒ Obecnie dostępne są tylko trzy technologie ogrzewania domów w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE). Są to kotły grzewcze na biomasę, termiczne kolektory słoneczne i różnego typu pompy ciepła. Pompy ciepła odgrywają coraz większą rolę ze względu na wielki potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zwiększania udziału OZE. Doskonale wpisują się w idee Smart City, a przede wszystkim – Europejskiego Zielonego Ładu.

Pompy ciepła stają się w ogrzewaniu budynków odpowiednikiem samochodów elektrycznych w transporcie. W miastach, gdzie powstaje dużo ciepła odpadowego, np. z kanalizacji czy zakładów przemysłowych, można je wykorzystać w systemach ciepłowniczych, jak i budynkach jednorodzinnych, tam, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza, łącząc z energetyką prosumencką, czyli produkcją i konsumpcją własnej energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych.

 Strona internetowa VIII Kongresu PORT PChttp://portpc.pl/kongres/

Wszystkie materiały – prezentacje w pdf + poradnik POBE o WT 2021 dostępne są na stronie: http://portpc.pl/prezentacje/

Zapisy filmowe z wydarzenia:

cz. 1: Sesja początkowa: https://www.youtube.com/watch?v=ZSUy2x0NuAE&feature=youtu.be

cz. 2: Debata panelowa: https://www.youtube.com/watch?v=zSInZB-M6PA&feature=youtu.be
(prosimy zwrócić szczególną uwagę na przełomową zapowiedź prezesa Piotra Woźnego dot. zmian w „Czystym Powietrzu”, związanych z wyraźnie większym dofinansowaniem bardziej efektywnych pompy ciepła i mniej emisyjnych kotłów na pelllet - od min. 12:50; według oficjalnych zapowiedzi Ministra Klimatu nowa odsłona programu "Czyste Powietrze" powinna być ogłoszona w końcówce marca 2020).

cz. 3: Warunki Techniczne 2021: https://www.youtube.com/watch?v=TKh6XeHwY4o&feature=youtu.be

cz. 4: Wytyczne PORT PC cz. 1 i cz. 7: https://www.youtube.com/watch?v=nhwt1tky4fE&feature=youtu.be
(wytyczne cz. 7 dostępne będą w najbliższych 2 tygodniach w sklepie PORT PC; wytyczne cz.1 są w przygotowaniu – dostępne będą w drugiej połowie roku).

Wystąpienie premiera Jerzego Buzka: https://www.youtube.com/watch?v=pWAV2zJJ-GA

[Źródło: PORT PC]

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI. Od 2018 roku PORT PC jest członkiem Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, skupiającego siedem organizacji branżowych i stowarzyszeń.

Więcej informacji o PORT PC i POBE na stronie: www.portpc.pl oraz www.pobe.pl

 

 


 

pi