envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawaksiazka ogrzewanieNa rynku pojawiła się nowa publikacja „Ogrzewanie podłogowe – projektowanie, regulacja, wskazówki praktyczne”, która zawiera szereg praktycznych porad dla profesjonalistów. Autorami książki są Henryk Grzegorz Sabiniak, Karolina Wiśnik oraz Tomasz Adamiak. Autorzy mają nadzieję, że będzie ona przydatna osobom (inżynierom) projektującym ogrzewanie podłogowe, a także wykonawcom i użytkownikom tego rodzaju systemów. Może być także podstawowym, praktycznym podręcznikiem dla studentów uczelni technicznych wydziałów: budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury.

Obszerność tematyczna książki i jej aktualność, zarówno pod względem naukowym, jak też zastosowań praktycznych, stanowi w chwili obecnej kompendium wiedzy w tej dziedzinie. Podział na rozdziały, ich zwięzłość, przy jednoczesnym dokładnym opisie zagadnień i podaniem literatury wspomagającej, pozwala na szybkie i jednocześnie szerokie przyswojenie potrzebnych informacji z zakresu systemów podłogowych ogrzewania.

Rozdział pierwszy to informacje o wymaganiach higienicznych człowieka przebywającego w zamkniętym pomieszczeniu oraz opis parametrów powietrza, gdy wymagane są właściwe warunki technologiczne przy procesach produkcyjnych (np: czekolady, tytoniu, mikroprocesorów itp.). Opisano także uwarunkowania, w przypadku gdy muszą być spełnione obydwa procesy jednocześnie, tzn. higieniczny i technologiczny.

Drugi rozdział zawiera opis zalet i wad stosowania płaszczyznowych systemów ogrzewania. Zarówno z opisów znajdujących się w literaturze, jak też z przeprowadzonych dotychczas badań wynika przewaga polegająca na wyższej jakości tego rodzaju systemów ze wskazaniem właśnie na ogrzewanie podłogowe, nad klasycznymi, na przykład grzejnikowymi.

Rozdział trzeci to opis historyczny systemów ogrzewania pomieszczeń od Średniowiecza do czasów współczesnych z opisem technologii i materiałów wykorzystywanych, i stosowanych w tym celu.

Z kolei rozdział czwarty stanowi opis rozwiązań technicznych stosowanych w ogrzewaniu płaszczyznowym z naciskiem położonym na ogrzewanie podłogowe. Jest w nim zawarta część teoretyczna oraz praktyczna projektowania takich instalacji, jak również nadzór nad ich wykonaniem wraz z przywołaniem oraz komentarzem wymagań prawnych. Rozdział poparty jest obszernym przykładem z uzasadnieniem przyjętych założeń i interpretacją otrzymanych wyników.

W piątym rozdziale zajęto się automatyką płaszczyznowych systemów ogrzewania. Jej elementami i współoddziaływaniem. Współpracą z różnymi źródłami ciepła i systemami ogrzewania (np. grzejnikowym). Nastawami automatyki i jej regulacją samoczynną, jak również realizowaną przez ingerencję człowieka w zależności od czynników zewnętrznych (np.: pory roku).

Rozdział szósty jest jakby indywidualnym w książce, gdyż traktuje o wykorzystywaniu energii elektrycznej w ogrzewaniu podłogowym. Zwrócono uwagę na istotne zalety tego rodzaju ogrzewania, jak: łatwość automatyzacji, a tym samym i nadążność regulacji, małą bezwładność cieplną, czyli szybkość reakcji po włączeniu, ale także na koszty eksploatacyjne takiego systemu ogrzewania. Rozdział poparto licznymi przykładami.

Siódmy rozdział to dzielenie się uwagami teoretycznymi i przede wszystkim praktycznymi autorów książki o ogrzewczych systemach płaszczyznowych, w szczególności podłogowych.

Zamówienia na książkę należy składać pod adresem:

Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
ul. Marynarska 14 , 02-674 Warszawa
tel./fax 22/843-77-71
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.informacjainstal.com.pl

Cena jednostkowa brutto: 79,80 zł


 

pi