envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


001410003W: Woda - Wodór - Węgiel to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, która ma wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Te trzy zasoby: woda, wodór, węgiel, odpowiednio wykorzystane, zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną.

Dlaczego akurat 3W? ‒ Powód jest bardzo prosty: to woda, wodór i węgiel będą kształtować nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę. Polska ma ogromny potencjał intelektualny. Innowacyjne rozwiązania, które tworzą nasi naukowcy powinny być inspiracją do rozwoju nowych biznesów. I odwrotnie: biznes, który potrzebuje nowych technologii, szuka wsparcia w nauce. By osiągnąć sukces, potrzebujemy integratora, który z jednej strony będzie łączyć potencjalnych naukowych i biznesowych partnerów, a z drugiej pomoże stworzyć przyjazny dla nich ekosystem. BGK z chęcią podejmie się tej roli ‒ mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. ‒ Chcemy także obudzić wśród Polaków świadomość, że ich codzienne decyzje mają wpływ nie tylko na klimat i otaczające nas środowisko, ale także na to, jaka jest kondycja polskich przedsiębiorstw i stan naszej gospodarki – dodaje prezes BGK.

3W dla innowacyjnej gospodarki

Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że trzy zasoby: woda, wodór, węgiel, w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych technologii.

Woda
Woda jako źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne jej gospodarowanie pomoże nam budować kapitał technologiczny. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody ‒ trzy razy mniej niż w Europie, dlatego musimy zadbać o retencję i systemy melioracyjne. To bardzo ważne, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu, w sposób mądry i przemyślany zarządzać zasobami wody. Musimy działać na rzecz nowoczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym.

Wodór
Zmiany klimatu to również inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii. Wodór ma szanse stać się paliwem przyszłości, a cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji zielonego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to wcale nie jest pieśń przyszłości. To rzeczy, które już się dzieją.

Węgiel
O węglu myślimy przede wszystkim jako o skale, która po spaleniu zanieczyszcza nasze powietrze. BGK chce wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach. Jego innowacyjne zastosowania można znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii, budownictwie. Węgiel to także grafen i nanorurki węglowe.

Jednym z istotnych działań inicjatywy BGK ma być utworzenie Centrum 3W. Jego zadaniem będzie rozbudowa know-how, a w długiej perspektywie wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych.

Źródło informacji: PAP / BGK

Materiał wideo: https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/3w-woda-wodor-wegiel-nowa-inicjatywa-banku-gospodarstwa-krajowego 


 

pi