envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementPolska Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Grzewczych wraz z firmą KAN sp. z o.o. zainicjowały aktualizację danych dotyczących typowego roku meteorologicznego w Polsce. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa 2022 r.4

Jedną z istotnych barier rozwoju efektywnych budynków są mocno nieaktualne dane meteorologiczne związane z tzw. typowym rokiem meteorologicznym. W stosunku do występujących w ostatnim dziesięcioleciu warunków meteorologicznych mogą one zawyżać obliczeniowe (projektowe) zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynków o około 15%, powodując wiele negatywnych konsekwencji użytkowych świadectw charakterystyki energetycznej, np. zawyżając wskaźniki EP, EU, EK dotyczące ogrzewania budynków. Warto przypomnieć, że obecnie używane w Polsce dane dotyczące typowego roku meteorologicznego pochodzą z lat 1971-2000. W większości krajów w UE nastąpiła już aktualizacja danych meteorologicznych. Inicjatywę podjęły zatem PORT PC, SPIUG oraz firma KAN, zlecając dr Piotrowi Narowskiemu z Politechniki Warszawskiej opracowanie nowych danych meteorologicznych, zgodnych z obecnie obowiązującymi normami i standardami z okresu 2001-2020 r. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa 2022 r.

Jednym z zamierzeń jest opublikowanie aktualnych danych w otwartej formule, z bezpłatnym ich udostępnieniem (arkusze kalkulacyjne) na stronach portpc.pl i spiug.pl oraz w programie Audytor firmy Sankom. Jednocześnie organizacje wystosowały list z propozycją bezpośredniego i bezpłatnego wykorzystania tych danych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w przyszłej, kolejnej wersji metodologii świadectw charakterystyki energetycznej budynków. PORT PC, SPIUG i KAN planują też kolejne działania w II połowie 2022 r. Chodzi o aktualizację projektowych (obliczeniowych) temperatur zewnętrznych, które mogłyby zastąpić aktualne dane w załączniku do normy PN-EN 12831.

Źródło: PORT PC


 

pi