envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaWarto wiedzieć

18 września br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na które pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zaprosiła producentów i specjalistów reprezentujących polską branżę grzewczą. Celem spotkania było zaprezentowanie i skonsultowanie kompleksowego programu wsparcia polskich firm z branży grzewczej w procesie transformacji umożliwiającej realizację wytycznych nowej polityki klimatyczno-energetycznej realizowanej w Polsce i w Europie.

1 20190918 121749 cropJak bardzo potrzebny i oczekiwany jest taki program, pokazała frekwencja na spotkaniu – przybyło ponad 100 przedsiębiorców i specjalistów. O co chodzi we wspomnianej transformacji? Otóż w dużym skrócie założenia są takie, aby polscy producenci urządzeń grzewczych otrzymali pomoc finansową, która już teraz umożliwi im rozpoczęcie prac nad opracowaniem i wdrożeniem nowych technologii i nowych produktów (w zakresie urządzeń grzewczych korzystających z OZE – zwłaszcza pomp ciepła i kotłów pelletowych), spełniających najwyższe wymagania techniczne i założenia polityki klimatyczno-energetycznej. Produkty te powinny mieć cechy innowacyjności (na poziomie firmy). Jednocześnie powinny stanowić nie tylko dobrą alternatywę dla podobnych urządzeń firm zagranicznych na naszym rynku z zakresu „zielonej energii”, ale także mieć potencjał skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych. Jak podkreślali przedstawiciele ministerstwa, polskie „zielone” technologie grzewcze mogłyby się stać jednym z naszych znaczących produktów eksportowych, gdy nastąpi odejście od paliw kopalnych.

2 20190918 123251Głównym elementem programu wsparcia opracowywanego przez ministerstwo jest uruchomienie konkursu dla firm w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki”, w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, prowadzonego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Na spotkaniu zaprezentowano założenia „Szybkiej ścieżki” na podstawie ekspertyzy BTR (Business Technology Roadmaps), dotyczącej przygotowania i wdrażania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych dla branży producentów urządzeń grzewczych do 2030 r. Ekspertyza ta wskazuje główne, pożądane kierunki rozwoju polskiej branży grzewczej, a także potencjalny koszt uzyskania efektu (pulę środków, które powinny być skierowane na wsparcie w danym zakresie). Podpisali się pod nią m.in.: mgr inż. Jarosław Kotyza (AGH, PORT PC), mgr inż. Paweł Lachman (PORT PC), dr inż. Tomasz Mirowski (IGSMiE PAN), dr inż. Marek Miara (Fraunhofer ISE, PORT PC), dr inż. Adolf Mirowski (PORT PC), mgr inż. Jakub Koczorowski (PORT PC), mgr inż. Wojciech Luboń (AGH), mgr inż. Grzegorz Pełka (AGH), mgr inż. Elżbieta Hałaj (AGH), mgr inż. Paulina Smaczna (IZE „Miękinia”), mgr Tadeusz Nowak (PORT PC). Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, wskazywali kierunki rozwoju i potrzeby rynku, które ich zdaniem nie zostały uwzględnione w ekspertyzie albo są w zbyt małym stopniu wyeksponowane lub też nadmiernie promowane. Do ich uwag ustosunkowywali się autorzy ekspertyzy oraz organizatorzy konkursu – wiele wątpliwości udało się rozwiać już na spotkaniu, pozostałe wymagają dalszych konsultacji i współpracy ekspertów.

Zasady konkursu są jeszcze dopracowywane, swoje wnioski i uwagi można zgłaszać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Można również zgłaszać kandydatury ekspertów, którzy wzięliby udział w ocenach projektów. Jeśli chodzi o stronę formalną konkursu, to na spotkaniu Piotr Pryciński z NCBiR podkreślał, że zostaną zlikwidowane niektóre bariery, na jakie zwracali uwagę przedsiębiorcy (np. możliwość uzupełnienia braków formalnych w projekcie czy nawet poprawienia projektu po jego złożeniu). Jak zapewnił, pierwszy etap konkursu powinien zostać ogłoszony na początku listopada br., a pierwszy nabór wniosków już w grudniu. Wnioskodawcą może być pojedyncze przedsiębiorstwo, konsorcjum przedsiębiorców albo przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Działania ministerstwa w zakresie wsparcia przedsiębiorców z polskiej branży grzewczej uzupełnia oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (programy, z których można uzyskać środki finansowe) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (ulgi podatkowe). Została ona również zaprezentowania na spotkaniu.

Już 26 września odbędzie się drugie Forum Kobiet, organizowane pod hasłem "Mój Zdrowy Dom". Spotkanie dedykowane jest świadomym kobietom, ceniącym sobie nieustanny rozwój, dla których dom i rodzina stanowią wartość nadrzędną. W 2019 roku organizatorzy chcą trafić do kobiet, które - jak wynika z badań - czują się odpowiedzialne za swoją rodzinę i coraz częściej dokonują wyborów w kwestiach tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn.

 

dobre viessmann mojzdrowydom fb event cover 19 08 19 001

 

Rozmowy z prelegentami, przedstawicielami świata medycyny będą się toczyć na następujące tematy:
• Grzyby, pleśń w domu a zdrowie domowników
• Powietrze - dlaczego tak ważna jest jego jakość?
• Jak walczyć ze smogiem?
• Odpowiednia wentylacja, wpływ światła dziennego na zdrowie domowników

Forum Kobiet "Mój Zdrowy Dom" to ważne wydarzenie w Polsce, umożliwiające dyskusję ze specjalistami oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej tworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego domu. Nie zabraknie również strefy chillout i pysznej kawy. Zapraszamy na spotkanie, które zostało przygotowane przez Kobiety, o Kobietach i dla Kobiet. Forum poprowadzi Grażyna Torbicka.

By wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się na stronie (od 1 września): https://www.mojzdrowydom.org/
Liczba miejsc jest ograniczona.
Forum Kobiet odbędzie się 26 września 2019 r. w restauracji Mała Warszawa przy ulicy Otwockiej 14.
Więcej szczegółów: https://www.mojzdrowydom.org/

 

16Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej, przekazały pod koniec lipca br. do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz dodatkowo 13 uwag dotyczących zapisów w zakresie zasad obowiązujących w programie, wniosków i procedur oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego w procedowaniu wniosków.

Wiedza – praktyka – bezpieczeństwo – energooszczędność – pod takimi hasłami, w Warszawie w dniach 3-4 października 2019 r., odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

pzitsPatronat honorowy nad Warsztatami objęły: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Do końca lipca możliwe jest skorzystanie z obniżonej opłaty rejestracyjnej, natomiast zamknięcie rejestracji nastąpi w dniu 27 września.

Podczas Warsztatów przedstawiane będą zagadnienia związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne. Problematyka poruszana w pierwszej grupie tematów to m.in.:
• zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta
• energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
• dom bez rachunków
• warsztat rzeczoznawcy XXI wieku
• modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:
• Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook
• Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych
• Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
• Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy
• Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
• Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
• Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
• Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
• Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER
• Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir
• Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
• Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.warsztaty.pzits.pl

 

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował siódmą już edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce‘2019”. Jego premiera miała miejsce 18 czerwca br. w Centrum Prasowym PAP. Gościem honorowym konferencji była Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie, przy czym rynek PV w Polsce ma olbrzymi potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w źródłach PV na koniec 2018 r. wynosiła około 500 MW, a już w maju 2019 r. ponad 700 MW. Przyrost nowych instalacji jest bardzo dynamiczny. W 2018 r. znaleźliśmy się na 9 miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy PV. Biorąc pod uwagę inwestycje w toku oraz trendy, w 2019 r. Polska może się znaleźć już na 4 miejscu. Autorzy raportu oceniają, że w całym 2019 r. przybędzie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a na koniec roku moc skumulowana instalacji PV wyniesie 1,5 GW.

 

IEOok

 

Mikro i małe instalacje PV. Moc mikroinstalacji PV wynosi (stan na luty 2019 r.) około 350 MW. Znaczna ich część (ok. 75% mocy) to instalacje o mocy do 10 kW zrealizowane przez prosumentów w gospodarstwach domowych. Pozostałe, o mocy 10-50 kW, są zrealizowane przez samorządy i przedsiębiorstwa. Rozwój rynku małych instalacji PV o mocy do 500 kW, realizowanych zazwyczaj na zasadach w pełni komercyjnych w przemyśle i usługach, jest związany głównie ze wzrostem cen energii elektrycznej i taryf, korzystnym profilem produkcji energii w instalacjach PV w relacji do profilu zapotrzebowania na energię oraz w relacji do profilu cen energii elektrycznej. Dobrze dobrane pod względem mocy i profilu odbiorcy instalacje PV są w takiej sytuacji racjonalną inwestycją. Mikroinstalacje domowe wymagały do tej pory wsparcia dotacyjnego. W ramach RPO na lata 2014-2020, do 4 kwietnia 2019 r. kwota dofinansowania do projektów energetyki słonecznej (PV i kolektory słoneczne) przekroczyła 4 mld zł przy wkładzie finansów unijnych 2,5 mld zł. Szacuje się, że w ramach dotychczas zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO powstało lub powstanie łącznie około 280 MW instalacji PV. W br. prosumentów zaczynają wspierać efekty nowych inicjatyw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w tym ulgi w podatku PIT i korzystne programy kredytowe. Są też zapowiedzi dalszych zmian: obniżona stawka VAT dla mikroinstalacji na gruncie lub na dachach budynków inwentarskich oraz ulgi w podatku od nieruchomości. Wobec nieuniknionego wzrostu cen energii w 2020 r., mogą one skompensować skutki wyczerpywania się dotacji unijnych w latach 2020-2021 i zapewnić ciągłość rozwoju mikroinstalacji w gospodarstwach domowych.

Farmy słoneczne „aukcyjne”. Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (w 2016, 2017 i 2018 r.), w ramach których wygrało łącznie 990 projektów o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. Ankiety od inwestorów i dostawców technologii PV potwierdzają spadek kosztów budowy farm PV o wielkości około 1 MW: z 3,8 mln zł w 2016 r. do nawet 2,8 mln zł w 2018 r. Można szacować, że efektem trzech już przeprowadzonych aukcji oraz tej planowanej na ten rok będzie blisko 5 mld zł inwestycji w farmy PV, w tym ponad 2 mld w tegorocznej.

Prognozy dla sektora. Niedawno opublikowane projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakładają istotny wzrost mocy zainstalowanej w źródłach PV. Według bardziej optymistycznego scenariusza (PEP 2040), w 2040 r. łączna moc z instalacji PV wyniesie ponad 20,2 GW, a fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej. Już w 2019 r. wartość rynku inwestycji PV przekroczy 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wytworzonej w 2019 r. przekroczą 4 mld zł. Rynek PV stanie się głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej. W dalszym ciągu największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspierani dotacjami RPO. Szybko jednak rośnie rola autoproducentów i farm PV. Wraz z komercjalizacją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora przypada bankom inwestycyjnym, ale także działającym w segmencie detalicznym (prosumenci). Podsumowując, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV, ulegną poprawie, a lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce. Już w 2019 r. technologia PV stanie się liderem na krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE.

Przed nami największa konferencja liderów branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej w kraju – 16. edycja Kongresu Pożarnictwa FIRE SECURITY/EXPO 2019 – poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych. Jej celem jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji. Spotkajmy się 25 lipca na PGE Narodowy w Warszawie.

kongres pozarnictwaok

Mimo szczytu sezonu urlopowego, wydarzenie przyciąga co roku ponad 1000 projektantów, prewentystów i specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wśród których jest wielu praktyków w zakresie projektowania i realizacji inwestycji, a także specjalistów branży fire i security, na co dzień spotykających się z problemami i wyzwaniami ochrony ppoż. Swoją ofertę co roku prezentuje blisko 200. przedstawicieli dostawców systemów i rozwiązań biernej oraz aktywnej ochrony przeciwpożarowej i systemów ochrony mienia.

Kongresowi towarzyszy Wystawa FIRE |SECURITY EXPO, podczas której prezentowane są najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie ochrony ppoż., bhp, lab i security. Co roku podczas kongresu przeprowadzane są testy i pokazy dedykowane bezpieczeństwu oraz prowadzone są bezpłatne konsultacje tematyczne dla uczestników wydarzenia przygotowywane przez ośrodki i instytuty badawczo-naukowe oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.

Kongres współtworzony jest przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju, z udziałem wielu organizacji i stowarzyszeń branżowych. W Radzie Programowej kolejnych edycji Kongresu zasiadają eksperci reprezentujący m.in.: CNBOP-PIB, CIOP-PIB, SGSP, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Katedrę Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechniki Białostockiej, PZPO Ochrona, IBP Nodex, SFPE SIBP, GIG, PISA, UDT, PZU LAB, ZOSPRP, Stowarzyszenie DAFA, a także wielu niezależnych ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, w tym rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. 

Tradycją stało się już, że najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppoż. omawiane są podczas największej konferencji pożarowej w kraju, corocznie, w lipcu, na PGE Narodowym. Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppoż. i zabezpieczeń technicznych budynków, a także konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach, od projektu po odbiory i eksploatację.

Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY.

Już 25 lipca 2019: DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE Narodowy! 

Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY |EXPO 2019 25 lipca 2019 r., godz. 08:00-18:00, PGE Narodowy, Warszawa

 

Najnowszy raport rynkowy PORT PC 2019 pokazuje duży wzrost rynku pomp ciepła w 2018 r. i dobre perspektywy jego dalszego rozwoju. Można założyć, że już w przyszłym roku co czwarty nowo budowany dom jednorodzinny w Polsce będzie ogrzewany pompą ciepła, a do 2030 r. na potrzeby ogrzewania budynków będzie pracować około 1 mln tych urządzeń.


 

pi