Drukuj
Nadrzędna kategoria: Archiwum

Szanowni Państwo

30 lat temu, w październiku 1991 r., ukazał się pierwszy numer „Polskiego Instalatora”. I chociaż zewnętrzne uwarunkowania nie sprzyjają tradycyjnemu świętowaniu tego jubileuszu, to jednak powodów do satysfakcji jest wiele.
Od trzech dekad funkcjonowania „Polskiego Instalatora” na rynku dużo się zmieniło. A jednak znów, podobnie jak na początku lat 90., stoimy u progu rewolucji technologicznej w instalacjach, tym razem związanej z istotnym podniesieniem poprzeczki w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz efektywności energetycznej. Przed nami liczne wyzwania – intensywny rozwój OZE, technik regulacyjnych, branży IT, elektryfikacji w budownictwie oraz poszukiwanie optymalnych sposobów na magazynowanie energii i niezależność energetyczną. Wszyscy doświadczamy przy tym zalewu informacji, często mało wiarygodnych. Dlatego tak ważna jest ich selekcja i opiniowanie poparte autorytetem. Temu właśnie służą nasze działania. Jak widać, pomimo zmian, nadal są one potrzebne.
Dziś marka „Polski Instalator” to szeroki obszar działalności wydawniczej: wydanie główne czasopisma, drukowane i elektroniczne, strona internetowa i profil na Facebooku, a także newsletter redakcyjny systematycznie wysyłany do blisko 15 tys. odbiorców. Naszym przedsięwzięciom niezmiennie, od 1992 r., patronuje Polska Korporacja Techniki SGGiK.
W nadchodzącym 2022 r. Korporacja, podobnie jak „PI” w 2021 r., będzie obchodzić swoje 30-lecie. Warto wspomnieć, że jest to pierwsza ogólnopolska organizacja branży instalacyjnej zrzeszająca wykonawców, projektantów, producentów, handlowców i przedstawicieli uczelni technicznych, która wywodzi swoje tradycje z cechów rzemieślniczych. Z kolei „Polski Instalator” to pierwsze ogólnopolskie czasopismo dla fachowców z branży instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, gazowych i sanitarnych. Nasza bliska współpraca stała się zatem optymalnym sposobem, aby czasopismu zapewnić możliwie bliskie relacje z rynkiem, obiektywizm i wysoką jakość merytoryczną. 

Zapraszam do lektury
Joanna Jania, redaktor naczelna „PI”

Z ŻYCIA BRANŻY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Instalacje grzewcze

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INSTALACJE SANITARNE