Drukuj
Nadrzędna kategoria: Aktualności

POBE fot. PixabayPorozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE wystosowało apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, proponując wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1.

11 branżowych organizacji pozarządowych zrzeszonych w Porozumieniu Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1, przy czym system ten powinien obowiązywać nie do końca 2023 r, a przynajmniej do końca 2025 roku. Proponowany system rozliczania prosumentów jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany oraz sprawiedliwy społecznie. Według POBE, jest też zgodny z dyrektywą RED II, a zapisane w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybucji na prosumentów zgodne jest z dyrektywą rynkową.

Jak zaznaczyli w apelu przedstawiciele POBE, rozwój instalacji prosumenckich OZE, oprócz zagadnień izolacyjności, wentylacji oraz ogrzewania, to fundament rozwoju efektywności energetycznej budynków. To przyczynek do poprawy jakości powietrza oraz realizacja wielkiego społecznego zapotrzebowania na posiadanie własnych źródeł energii, których ekonomikę jesteśmy w stanie przewidzieć. Przy czym tak dynamiczny rozwój sektora energetyki prosumenckiej, z jakim mamy obecnie do czynienia na naszym rynku, nie byłby możliwy bez sprzyjającego otoczenia prawnego w ostatnich latach.

Ważne jest zatem, by zmiany w ustawach o Odnawialnych Źródłach Energii i Prawie energetycznym wspierały rozwój instalacji prosumenckich w Polsce.

Organizacje zrzeszone w Porozumieniu Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej POBE z zainteresowaniem przyjęły propozycje złożone 2 lipca 2021 w poselskim projekcie zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczególnie doceniono propozycję nowego modelu tzw. systemu opustów, wprowadzającą bilansowanie energii wyprodukowanej i pobranej w stosunku 1:1 z pokrywaniem opłat dystrybucyjnych przez prosumentów.

Zaproponowany model zapewni wiele korzyści. Jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany w rozliczaniu, a zarazem sprawiedliwy społecznie, gdyż równoważy koszty pomiędzy energią wyprodukowaną a pobraną. Zaproponowane rozwiązanie ma szansę zapewnić dokładne dopasowanie mocy instalacji do zapotrzebowania, zapobiegając przewymiarowaniu mikroinstalacji OZE. Jest to również zrównoważone ekonomicznie rozwiązanie, gdzie pokrycie opłat dystrybucyjnych przez użytkowników nie generuje dodatkowych kosztów dla spółek obrotu.

Jak podaje POBE, wsparcie instalacji prosumenckich to wsparcie oczekiwań milionów Polaków zainteresowanych inwestycją w źródła OZE, to także wsparcie dla rozwoju krajowego przemysłu i gospodarki.

Oficjalne stanowisko Porozumienia Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej zostało skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. POBE postuluje w nim wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1, z wydłużeniem obowiązywania tego systemu przynajmniej do końca 2025 roku. Według POBE, proponowany system jest zgodny z dyrektywą RED II, a zapisane w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybucji na prosumentów zgodne jest z dyrektywą rynkową. Jednocześnie POBE deklaruje chęć włączenia się w dopracowanie propozycji systemu rozliczeń instalacji prosumenckich.

Stanowisko przedstawiły organizacje zrzeszone w Porozumieniu Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej POBE: