Drukuj
Nadrzędna kategoria: Aktualności

Już w najbliższych dniach można się spodziewać uruchomienia naboru wniosków do kolejnego rządowego programu dofinansowania, który wspiera efektywność energetyczną w budownictwie i montaż odnawialnych źródeł energii. Program „Moje Ciepło”, przeznaczony – w odróżnieniu od programu „Czyste Powietrze” – dla nowych budynków, to długo wyczekiwana inicjatywa rządu, następna po programie „Mój Prąd”. Celem tego programu jest zachęcenie właścicieli nowych domów jednorodzinnych do ich ogrzewania przy wykorzystaniu pomp ciepła.MojPrad

Pieniądze w programie przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie dotyczy nie tylko powietrznych pomp ciepła, ale również gruntowych i wodnych, przeznaczonych zarówno do samego ogrzewania, jak i w połączeniu z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Program „Moje Ciepło” przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli nowo budowanych domów. Definicja nowego budynku w tym programie mówi o takim, dla którego nie zgłoszono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie tego budynku (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW).

Warto jednak dodać, że przewidziano również wsparcie dla nowych budynków, w których złożono już powiadomienie o zakończeniu budowy – warunkiem jest, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Beneficjentem musi być osoba, która wskazana jest w pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy. W przypadku współwłasności budynku należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli i poświadczyć o braku podwójnego dofinansowania.

Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody (EPH + W) nie może przekraczać 63 kWh/(m 2 rok), jeśli wniosek zostanie złożony w 2022 r., czyli w pierwszym roku działania programu. W następnych latach wskaźnik ten może wynosić maksymalnie 55 kWh/(m2rok).

Wskaźnik EP dla budynku objętego dofinansowaniem z programu „Moje Ciepło” musi być zatem niższy niż w Warunkach Technicznych obowiązujących od stycznia 2021 r. dla budynków nowo wznoszonych ‒ tam jego wartość określono na maksymalnie 70 kWh/(m2rok). Wartość wskaźnika EP można obniżyć m.in. poprzez poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej bądź montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wsparcie w ramach programu „Moje Ciepło” będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji na zakup oraz montaż pompy ciepła. Można otrzymać od 7 do 21 tys. zł. Wysokość dofinansowania będzie zależna od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz ew. posiadania przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny.

W programie nie jest przewidziane wsparcie dla domów, w których docelowym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, m.in. biomasę. Podobnie jest z kominkiem, który będzie pełnił rolę źródła ogrzewania, np. kominka z płaszczem wodnym – jeśli taki będzie w budynku, to nie można skorzystać z dofinansowania. Dotacja zostanie jednak przyznana w przypadku kominka przeznaczonego na cele rekreacyjne. W przypadku działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% całkowitej powierzchni budynku, inwestycja nie będzie kwalifikowała się do dofinansowania. Środki na program „Moje Ciepło” pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego i budżet programu wynosi aż 600 mln zł.

Nabór wniosków planowany był na przełom I i II kwartału 2022 r., ale prawdopodobnie zostanie on uruchomiony na przełomie kwietnia i maja br. Okres kwalifikacji liczony będzie natomiast od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Przyjmowanie wniosków odbędzie się na podobnej zasadzie jak w programie „Mój Prąd”.

Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, będą mogły złożyć dokumenty z zakończonej inwestycji jedynie drogą eleaktroniczną, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl

Aby złożyć wniosek należy użyć profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Załączniki potrzebne do wniosku wskazane będą na stronie programu „Moje Ciepło”. Inwestor musi najpierw kupić i zamontować pompę ciepła, a później złożyć wniosek o przyznanie dotacji.

Oprac. redakcja „Polskiego Instalatora” na podstawie informacji prasowej Saunier Duval oraz informacji przekazanych na Konwencji Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego (Poznań, 25 kwietnia 2022 r.)