envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement14 marca 2023 r.34a posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali za przyspieszeniem dekarbonizacji budynków oraz za zakończeniem już w niedalekiej przyszłości ery kotłów na paliwa kopalne. Wcześniej uzgodnili bowiem swoje stanowisko w sprawie zmian prawa UE dotyczącego energii w budynkach, czyli zmian w dyrektywie EPDB.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego zawiera wymóg, aby wszystkie nowe budynki w UE były bezemisyjne od 2028 r. (budynki publiczne ‒ już w 2026 r.) oraz aby państwa członkowskie zaplanowały stopniowe wycofywanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 r., z możliwością przedłużenia tego okresu w niektórych krajach UE do 2040 r. Nowa dyrektywa EPDB zakazuje dotacji do kotłów na paliwa kopalne od początku 2024 r.  

Dzisiejszy dzień to ogromny krok w kierunku dekarbonizacji budynków – skomentowała Jozefien Vanbecelaere, szef działu spraw UE w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła.Rządy krajowe mogą teraz sprawić, że będą one zdrowsze, bardziej przystępne i sprzyjające włączeniu społecznemu dla wszystkich.  

Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp CiepłaBardzo ważną kwestią jest poparcie posłów Parlamentu dla ustanowienia ścieżki rozwoju wraz z celami liczbowymi dla ich wkładów we wdrażaniu energii słonecznej i pomp ciepła w budynkach w krajowych planach renowacji budynków. Powinno mieć to kluczowe znaczenie w rozwoju energetyki prosumenckiej w Europie.

Jednym ze sposobów pomocy państwom członkowskim w wycofywaniu kotłów na paliwa kopalne byłaby zmiana w unijnym rozporządzeniu w sprawie Ekoprojektu, które określa zasady efektywności energetycznej urządzeń, w tym urządzeń przeznaczonych do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Komisja Europejska zapowiedziała w planie REPowerEU z maja 2022 r., że w swojej propozycji zmian do Ekoprojektu, która będzie omawiana 27 kwietnia 2023 r., zaproponuje de facto zakaz sprzedaży samodzielnych kotłów na paliwa kopalne na rok 2029. EHPA i PORT PC będą uważnie obserwować te dyskusje.  

Przegłosowane 14 marca 2023 r. prawo ‒ Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) ‒ przechodzi teraz do etapu „trilogów”, w którym odbędą się negocjacje między Radą UE, Parlamentem i Komisją Europejską w celu osiągnięcia i publikacji ostatecznego uzgodnionego tekstu. 

Źródło: EHPA, PORT PC


 

pi