envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement1Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Firma BIMs PLUS nawiązały współpracę w celu szerzenia wiedzy z zakresu techniki grzewczej i rozwiązań odnawialnych źródeł energii.

BIMs PLUS to jedna z największych sieci hurtowni instalacyjnych w Polsce, która doskonale rozumie potrzeby współczesnych instalatorów przynosząc innowacyjne rozwiązania i produkty najwyższej jakości. BIMs PLUS to czołowy dystrybutor ponad 500 tysięcy produktów z zakresu techniki grzewczej, pomp ciepła, wentylacji, klimatyzacji, techniki sanitarnej, systemów instalacyjnych czy uzdatniania wody.

Laboratorium pomiarów cieplnych należące do przestrzeni dydaktycznej Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, dzięki zaangażowaniu BIMs PLUS zostało zaopatrzone w urządzenia aktualnie funkcjonujące na rynku, dzięki czemu studenci będą kształcić się w zakresie najnowszych rozwiązań branży grzewczej i OZE, a absolwenci Politechniki - wchodzić na rynek z praktycznymi kompetencjami i wiedzą niezbędną do sprostania obecnym wyzwaniami, w tym koniecznością pogodzenia w swojej pracy często wielu sprzecznych wymagań, jak coraz wyższa efektywność energetyczna przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowych warunków środowiska wewnętrznego dla użytkowników.

2 2Stanowiska dydaktyczne Laboratorium wyposażono w sprzęt następujących marek:

  • Broetje - gazowy kocioł kondensacyjny i powietrzna pompa ciepła (są to elementy kluczowe w układzie);
  • Raccorderie Metalliche - rurociągi zarówno systemu SteelPRESS (system grzewczo/chłodzący) jak i InoxPRESS (woda użytkowa);
  • TRINITY - zbiornik buforowy, filtr wody, izolacja cieplna przewodów;
  • IMI TA - zawory równoważące;
  • WADEX - dwuścienny system kominowy.

Wszystkie te elementy współpracują ze sobą w czasie ćwiczeń praktycznych oraz działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co pozwala nie tylko przygotować młodych inżynierów do pracy w zawodzie z użyciem najnowocześniejszych urządzeń dostępnych na rynku, ale także wykonywać interesujące badania szczegółowych parametrów ich pracy, co umożliwia studentom jak najlepsze ich zrozumienie.

5Z Laboratorium korzystają studenci kierunku Inżynieria Środowiska studiujący na specjalności Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja i Gazownictwo (studia inżynierskie) oraz specjalności Chłodnictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (studia magisterskie), głównie w ramach następujących przedmiotów:

  • Wymiana Ciepła, ćwiczenie: Badanie sprawności pojemnościowego podgrzewacza wody użytkowej
  • Ogrzewnictwo, ćwiczenie: Badanie sprawności gazowego kotła kondensacyjnego
  • Elementy Termodynamiki i Chemii Środowiska, ćwiczenie: Spalanie paliw gazowych. Algorytm obliczania emisji zanieczyszczeń

W związku z rozbudowaniem stanowiska o powietrzną pompę ciepła katalog prowadzonych zajęć laboratoryjnych zostanie rozbudowany o badanie sprawności powietrznej pompy ciepła.

Dodatkowo, w sali odbywają się ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów Wentylacja i Klimatyzacja, Miernictwo Cieplne, a także zajęcia pokazowe dla słuchaczy studiów podyplomowych studiów: Chłodnictwo i Klimatyzacja oraz Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.


 

pi