envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


wentylacjaElementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze często generują hałas, który jest uciążliwy i obniża komfort osób przebywających w pomieszczeniach. Dobór właściwych materiałów izolacyjnych instalacji HVAC to zatem nie tylko kwestia oszczędności energii.

Gdy konieczne jest ograniczenie przenoszenia hałasu przez strumień powietrza, a z różnych względów niemożliwe bądź utrudnione jest wykorzystanie tłumików akustycznych, zaleca się użycie izolacji z wełny kamiennej wewnątrz kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Istotny jest wówczas dobór materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Przy wykorzystaniu płyt z wełny kamiennej można wykonać nie tylko izolację wewnątrz kanałów, ale także izolację skrzynek rozprężnych, central wentylacyjnych, ścian maszynowni i szachtów instalacyjnych czy też wypełnienie kulis szczelinowych tłumików akustycznych.

Klasa pochłaniania dźwięku

Dźwiękochłonność wyrobów izolacyjnych określa pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku αw. Przyjmuje on wartość od 0 do 1, gdzie 0 to całkowite odbicie dźwięku, a 1 – pełne pochłonięcie fali akustycznej przez materiał izolacyjny. W celu usystematyzowania produktów dźwiękochłonnych, w normie PN-EN ISO 11654:1999 określono klasy pochłaniania
dźwięku, przypisywane produktom na podstawie
zmierzonego wskaźnika αw. I tak:

  • klasa A – wskaźnik αw = 1,00; 0,95; 0,90;
  • klasa B – 0,85; 0,80;
  • klasa C – 0,75; 0,70; 0,65; 0,60;
  • klasa D – 0,55; 0,50; 0,45; 0,40; 0,35; 0,30;
  • klasa E – 0,25; 0,20; 0,15;
  • wyroby nieklasyfikowane – 0,10 i mniej.

Analizę wyrobów izolacyjnych najlepiej jednak zacząć od wglądu w raport z badań w laboratorium akustycznym. Nie można bowiem zakładać, że materiały o identycznej klasie pochłaniania dźwięku to zamienniki – każdy z nich może mieć inną charakterystykę tłumienia i lepiej tłumić inne częstotliwości.

Dodatkowe cechy

O tym, w jakich częstotliwościach materiał jest najbardziej efektywny informuje tzw. Wyznacznik kształtu. Jednak i ten parametr ma charakter czysto informacyjny, podobnie jak klasa pochłaniania. Oba są używane głównie w celach marketingowych oraz do określania ogólnych wymagań i właściwości dźwiękochłonnych wyrobów stosowanych w miejscach niewymagających obliczeń akustycznych. Gdy takie obliczenia są wymagane, niezbędna staje się wiedza o pełnej charakterystyce współczynnika αw. To, jak bardzo mogą się różnić produkty izolacyjne o tej samej klasie pochłaniania dźwięku (np. klasie C), pokazuje rys. 1. Płyta izolacyjna grubości 30 mm mawskaźnik αw = 0,65 oraz wyznacznik kształtu MH, co oznacza, że najbardziej efektywnie pracuje w zakresie średnich i wysokich częstotliwości, natomiast płyta grubości 50 mm ma wskaźnik αw = 0,60 i wyznacznik kształtu LM, czyli najbardziej skuteczna jest w zakresie niskich i średnich częstotliwości. Na parametry akustyczne izolacji wpływa również sposób wykończenia powierzchni płyty izolacyjnej. Obrazuje to rys. 2, przedstawiający charakterystykę płyt izolacyjnych grubości 50 mm każda, z pokryciem z welonu szklanego (N) oraz z płótna (G). Pokrycie G9 ma lepszą charakterystykę, co wynika z mniejszej gęstości płótna. Fala akustyczna lepiej wnika w głąb materiału i ulega wytłumieniu, w efekcie mniejsza część energii akustycznej ulega odbiciu.

hvac
1.Charakterystyki współczynnika αw dla płyt PAROC InVent 80 z pokryciem G9 (płótno) o grubości 30 mm i 50 mm

hvac 1
2. Charakterystyki współczynnika αw płyt izolacyjnych grubości 50 mm: PAROC InVent 80 N3, PAROC InVent 80 G9 i PAROC InVent G2 (symbol N – pokrycie z welonu szklanego, G – pokrycie z płótna)

 

 

 

 


 

pi