Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

ZUO 2 17.1W Promniku pod Kielcami powstał najnowocześniejszy w Polsce zakład unieszkodliwiania odpadów (ZUO), który pod względem technologicznym wyprzedza europejskie wymagania w zakresie ochrony środowiska. Istotny wkład we wdrożone rozwiązania ma firma Schneider Electric.

Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów, który spełni wymagania środowiskowe zgodne z celami Unii Europejskiej na 2027 r. Aby im sprostać, zakład utylizacji odpadów wyposażono nie tylko w najnowocześniejsze technologie związane z utylizacją, ale i w centralny system integrujący wszystkie instalacje. Dziś jest jedną z najnowocześniejszych placówek o takim charakterze w Europie.

Technologie i obiekty

ZUO w Promniku obejmuje swoim zasięgiem miasto Kielce oraz 17 gmin powiatu kieleckiego. Na powierzchni ponad 4,5 ha zajmowanej przez ZUO znajdują się 34 obiekty o łącznej kubaturze 319 tys. m3. Podstawowym celem zakładu jest unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (ZOK) i odpadów z selektywnej zbiórki w wysokoefektywnym procesie ich wielostopniowej, mechaniczno-biologicznej przeróbki.
Zasadnicze części zakładu to:

ZUO 2 17
ZUO w Promienniku przetwarza 350 ton odpadów dziennie

Jeden system integruje wiele instalacji

W zakres prac wchodziły trzy główne obszary projektowe i wykonawcze: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne oraz instalacje automatyki. Wykorzystany w ZUO scentralizowany system zarządzania SCADA umożliwia śledzenie większości procesów technologicznych zachodzących w 34 obiektach zakładu. Dzięki temu zredukowano koszty eksploatacji zakładu, przy czym wydatki stały się nawet o 30% niższe niż wstępnie zakładano. Pełna automatyzacja procesów pozwoliła także na zmniejszenie liczby osób pracujących w nieprzyjaznym środowisku. W zakładzie zastosowano liczne rozwiązania energetyczne Schneider Electric, m.in. instalacje silnoprądowe wraz z rozdzielnicami czy skomplikowane układy SZR. Firma ta dostarczyła również oświetlenie dla całego obiektu. Ważnym elementem był też system BMS, w skład którego weszły instalacje automatyki HVAC oraz monitoringu technicznego. Ponadto Schneider Electric dołożył wszelkich starań, aby wdrożyć w zakładzie najlepsze rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa. Dlatego zdecydowano się na wykorzystanie systemów kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu czy zintegrowanej z nimi telewizji, wykorzystującej monitoring termowizyjny.

Odzysk energii i surowców

Henryk Ławniczek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., podkreśla – Jest to zakład na tyle nowoczesny, że spełnia nie tylko wszystkie dzisiejsze, ale i przyszłe wymagania. Korzystaliśmy z najlepszych rozwiązań europejskich: mamy nowoczesną sortownię, przetwarzanie odpadów biodegradowalnych w fermentacji metanowej z odzyskiem metanu, produkcją energii elektrycznej, cieplnej, a na końcu kompostownie. Zaawansowana technologicznie sortownia pozwala nam uzyskiwać dużą ilość surowców wtórnych, które z sukcesem możemy sprzedawać na rynku. Osiągamy w ten sposób cele ekologiczne, ale również ekonomiczne, bo zakład jest droższy w budowie, ale tańszy w eksploatacji – dodaje.

Źródło: Schneider Electric