Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

poczatekn gsaPompa ciepła Vitocal 100-S jest atrakcyjnym cenowo urządzeniem grzewczym z właściwą firmie Viessmann wysoką jakością wykonania i efektywnością. Rozwiązanie wyróżnia się łatwym i szybkim montażem oraz możliwością zdalnego sterowania. Pompa Vitocal 100-S bardzo dobrze sprawdza się m.in. w nowych budynkach z ogrzewaniem niskotemperaturowym.

Pompy ciepła Vitocal 100-S to klasyczne rozwiązanie split składające się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego przez parownik i przekazuje je do czynnika chłodniczego, który następnie w sprężarce osiąga wymaganą do ogrzewania temperaturę. Gorący czynnik chłodniczy transportowany jest przewodem do jednostki wewnętrznej i tam w skraplaczu oddaje ciepło do instalacji grzewczej. Jednostka wewnętrzna jest fabrycznie wyposażona w komponenty hydrauliczne, takie jak: trójdrogowy zawór przełączający, pompa obiegu wtórnego oraz regulator pompy ciepła.

Pompa ciepła Vitocal 100-S jest dostępna w wielu wariantach, dla różnych wymagań albo jako klasyczna pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody, albo dodatkowo z funkcją „active cooling“ do chłodzenia pomieszczeń w lecie, czy też z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody użytkowej.

Zalety Vitocal 100-S

Pompa ciepła Vitocal 100-S charakteryzuje się wieloma korzystnymi z punktu widzenia użytkowników cechami:

Pakiety systemowe z pompą ciepła Vitocal 100 - S

Pakiet systemowy z pompą ciepła Vitocal 100-S z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem
wody. Pakiet ten firma Viessmann poleca do układów mieszanych (obieg bezpośredni
i obieg z mieszaczem) lub do obiegów bezpośrednich ze zmiennym przepływem
(ogrzewanie podłogowe z siłownikiem na rozdzielaczu). Modele pompy ciepła w pakiecie to:
AWB-M-E 101.A lub AWB-E 101.A.

Pakiet systemowy z pompą ciepła Vitocal 100-S z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem
wody oraz z funkcją chłodzenia aktywnego „active cooling”. Jest to pakiet
polecany do układów bezpośrednich z ogrzewaniem płaszczyznowym bez regulacji przepływu
oraz z możliwością realizacji funkcji chłodzenia aktywnego. Modele pompy ciepła w pakiecie
to: AWB-M-E-AC lub AWB-E-AC.

Co zawierają pakiety systemowe?
Zamówienie pakietu systemowego oznacza, że dostawa będzie obejmować następujące
elementy:

 • moduł wewnętrzny pompy ciepła ze zintegrowaną, wysokoefektywną pompą obiegową klasy energetycznej A, zaworem przełączającym c.o./c.w.u. oraz naczyniem przeponowym o pojemności 10 l;
 • zbiornik c.w.u. Vitocell 100-W, typ CVBB, po ojemności 300 l, w kolorze białym;
 • zbiornik buforowy wody grzewczej Vitocell 100-W, typ SVW, o pojemności 200 l, w kolorze białym – dla pakietów z pompą ciepła AWB-M-E;
 • wbudowany przepływowy podgrzewacz wody;
 • armaturę zabezpieczającą po stronie wody grzewczej;
 • naczynie przeponowe 35 l (pakiety z pompą ciepła AWB-M-E lub AWB-E);
 • zintegrowaną funkcję współpracy z drugim źródłem ciepła;
 • sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C, z czujnikiem temperatury zewnętrznej;
 • moduł Vitoconnect 100 OPTO1 – do zdalnego nadzoru i sterowania instalacją grzewczą przez aplikację na smartfona ViCare;
 • moduł zewnętrzny pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym (R410A) i przewodami chłodniczymi (do 10 m długości), wyposażony w wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, elektroniczny zawór rozprężny oraz zabudowany przewód ogrzewania wanny kondensatu;
 • zestaw przyłączeniowy obiegu chłodniczego do wyprowadzenia przewodów chłodniczych na tył jednostki zewnętrznej – dla modeli 101.A04/A06/A08;
 • przewód komunikacyjny Modbus 15 m do połączenia jednostek zewnętrznej i wewnętrznej.

pompa ciepła2. Jednostka wewnętrzna pompy ciepła Vitocal 100-S – budowa. Opisy: 1 – skraplacz; 2 – przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (nie występuje w typie AWB/AWB-M); 3 – czujnik przepływu; 4 – trójdrogowy zawór przełączający „ogrzewanie/c.w.u.“; 5 – pompa obiegu wtórnego; 6 – regulator pompy ciepła Vitotronic 200

 

pompy jednostki

3. Jednostki zewnętrzne pompy ciepła Vitocal 100-S mogą być zamontowane na ściennie zewnętrznej budynku lub jako wolno stojące w obrębie działki

Energooszczędna technika.
Odbiorniki elektryczne pompy ciepła Vitocal 100-S pracują bardzo energooszczędnie. Wysokoefektywna pompa obiegowa obiegu wtórnego należy do wyposażenia seryjnego. Przy obciążeniu częściowym sprężarka dopasowuje bezstopniowo swoją wydajność do aktualnego zapotrzebowania ciepła, utrzymując zadane wartości temperatury dla ogrzewania lub chłodzenia i przygotowania ciepłej wody. W kombinacji z instalacją fotowoltaiczną można wykorzystywać prąd własnej produkcji do zasilania pompy ciepła.

Idealna dla trybu biwalentnego. Przy modernizacji instalacji grzewczej pompa ciepła split Vitocal 100-S nadaje się idealnie do realizacji efektywnego, biwalentnego trybu pracy ogrzewania. Przy takim rozwiązaniu istniejące źródło ciepła może być nadal użytkowane – w celu pokrywania szczytowego zapotrzebowania ciepła w szczególnie zimne dni roku.

Elastyczny wybór miejsca ustawienia. Jednostkę wewnętrzną pompy ciepła Vitocal 100-S, dzięki kompaktowym wymiarom, można łatwo zainstalować w domu niemal w każdym pomieszczeniu użytkowym. Natomiast jednostkę zewnętrzną można zamontować na ścianie zewnętrznej budynku lub ustawić jako wolno stojące urządzenie w obrębie działki.

Aplikacja moblina ViCare
Aplikacja mobilna ViCare stwarza nowe możliwości obsługi systemu ogrzewania przez internet niemal z każdego miejsca na świecie. Jej graficzny interfejs pozwala na całkowicie intuicyjną obsługę. ViCare zaprojektowano do obsługi jednego urządzenia grzewczego.
Korzystanie z aplikacji niesie ze sobą wiele zalet dla użytkowników, a są to:
 • nieustanny dostęp do informacji o stanie pracy urządzenia grzewczego i instalacji;
 • możliwość błyskawicznej oceny sytuacji dzięki sygnalizacji stanu instalacji kolorami: zielony – prawidłowa praca instalacji grzewczej, żółty – zbliża się termin przeglądu, czerwony – wystąpienie
  usterki;
 • zgłaszanie usterek komunikatami generowanymi z inicjatywy urządzenia (tryb push);
 • przyjazny dla użytkownika opis usterki;
 • proste funkcje zdalnej obsługi, np. dopasowanie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniach lub trybu roboczego;
 • dopasowanie czasu pracy ogrzewania ze wsparciem asystenta programowania;
 • przyciski szybkiego wyboru trybu „party” lub oszczędnościowego („cały czas ciepło”, „nieobecność”);
 • wskazówki dotyczące możliwości oszczędzania energii;
 • automatycznie zapamiętane dane kontaktowe firmy instalatorskiej – Partnera Viessmann;
 • łatwe przekazywanie danych z instalacji, np. komunikatów o usterkach pocztą elektroniczną lub przez nawiązanie kontaktu telefonicznego;
 • uwzględnienie geokoordynatów smartfona.
Aplikacja ViCare jest obsługiwana przez urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS od wersji 8 oraz Android od wersji 4.0.

gwarancka

Źródło: Viessmann sp. z o. o.