envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement











Gdy podczas przeglądu instalacji okaże się konieczna likwidacja nieszczelności, możliwe jest posłużenie się w tym celu metodą tradycyjną lub nowoczesną. W praktyce sprowadza się to do wyboru: wymieniać instalację, czy ją odnawiać?


Pochodną przeglądów z uproszczoną próbą szczelności (ups) instalacji gazowych jest likwidacja nieszczelności zgodnie z ustaloną kwalifikacją, wynikającą z Wytycznych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz obowiązujących przepisów i zaleceń UE. Instalację można wówczas przywrócić do eksploatacji metodą tradycyjną lub – jeśli jest to instalacja skręcana – metodą nowoczesną z zastosowaniem polimerów, m.in. Garosanu (metodą GaSiTec-Witten). Sposób i zakres działania w obu przypadkach jest diametralnie różny:

metoda tradycyjna polega na częściowym lub całkowitym wyremontowaniu instalacji gazowej. Wymaga wykonania projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz demontażu starej i montażu nowej instalacji;
doszczelnianie instalacji metodą płynnych polimerów polega na wprowadzeniu do niej polimeru Garosan pod ciśnieniem 7 bar; preparat ten trwale i elastycznie uszczelnia instalację. Metoda ta nie wymaga wykonania projektu i uzyskania pozwolenia, gdyż likwiduje nieszczelności w istniejącej instalacji. Pozwala więc oszczędzić klientom kłopotów, niewygód, prac demontażowo-budowlanych i dodatkowych kosztów związanych z przywróceniem instalacji do użytkowania. Zbyteczni są także murarze, malarze czy kafelkarze.

Warto podkreślić, że doszczelnienie instalacji płynnymi polimerami przeciętnie stanowi 80% ogólnych kosztów wykonania remontu metodą tradycyjną. Okres gwarancji na takie doszczelnienie wynosi 5 lat, czyli tyle samo, co przy metodzie tradycyjnej. Natomiast czas remontu skraca się z 15-30 dni roboczych (nie licząc czasu wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę) do 2-4 dni.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej przebiegowi robót podczas doszczelniania instalacji tą metodą.

Zużycie Garosanu - (zapotrzebowanie na Garosan) w litrach na średniociężkie rury gwintowane DIN 2440

Długość instalacji w metrach 
Szerokość znamionowa 

/ in m Ø 1 2 3 4 5
0,45 (0,6) 0,6 (0,9) 0,75 (1,2) 0,9 (1,5) 1,05 (1,8)
0,467 (0,7) 0,634 (1,2) 0,801 (1,7) 0,968 (2,2) 1,135 (2,6)
R1 0,485 (1,0) 0,67 (1,7) 0,855 (2,3) 1,04 (3,0) 1,225 (3,7)
R1¼ 0,512 (1,4) 0,724 (2,5) 0,936 (3,6) 1,148 (4,7) 1,36 (5,9)
R1½ 0,531 (1,8) 0,762 (3,2) 0,993 (4,7) 1,224 (6,2) 1,455 (7,6)
R2 0,566 (2,6) 0,823 (4,9) 1,098 (7,2) 1,364 (9,5) 1,63 (11,8)
R2½ 0,616 (4,1) 0,932 (8,0) 1,248 (11,8) 1,564 (15,6) 1,88 (19,4)
R3 0,654 (5,5) 1,008 (10,7) 1,362 (16,0) 1,716 (21,2) 2,07 (26,4)
R4 0,73 (9,1) 1,16 (18,0) 1,59 (26,8) 2,02 (35,5) 2,45 (44,4)
/ in m Ø 6 7 8 9 10
1,2 (2,1) 1,35 (2,4) 1,5 (2,7) 1,65 (3,0) 1,8 (3,3)
1,302 (3,1) 1,469 (3,6) 1,636 (4,1) 1,803 (4,5) 1,97 (5,0)
R1 1,41 (4,4) 1,595 (5,1) 1,78 (5,7) 1,965 (6,4) 2,15 (7,1)
R1¼ 1,572 (7,0) 1,784 (8,1) 1,996 (9,2) 2,208 (10,3) 2,42 (11,4)
R1½ 1,686 (9,1) 1,917 (10,6) 2,148 (12,1) 2,379 (13,5) 2,61 (15,0)
R2 1,896 (14,2) 2,162 (16,4) 2,428 (18,8) 2,694 (21,1) 2,96 (23,4)
R2½ 2,196 (23,2) 2,512 (27,0) 2,828 (30,8) 3,144 (34,7) 3,46 (38,5)
R3 2,424 (31,7) 2,778 (36,9) 3,132 (42,1) 3,486 (47,4) 3,84 (52,6)
R4 2,88 (53,2) 3,31 (62,0) 3,74 (70,8) 4,17 (79,6) 4,6 (88,4)
/ in m Ø 11 12 13 14 15
1,95 (3,6) 2,1 (3,9) 2,25 (4,2) 2,4 (4,5) 2,55 (4,8)
2,137 (5,4) 2,304 (5,9) 2,471 (6,4) 2,638 (6,8) 2,805 (7,2)
R1 2,335 (7,8) 2,52 (8,5) 2,705 (9,2) 2,89 (9,8) 3,075 (10,5)
R1¼ 2,632 (12,5) 2,844 (13,6) 3,056 (14,8) 3,268 (15,9) 3,48 (17,0)
R1½ 2,841 (16,5) 3,072 (18,0) 3,303 (19,5) 3,534 (21,0) 3,765 (22,4)
R2 3,226 (25,6) 3,492 (28,0) 3,758 (30,3) 4,024 (32,6) 4,29 (35,0)
R2½ 3,776 (42,3) 4,092 (46,1) 4,408 (50,0) 4,724 (53,8) 5,04 (57,6)
R3 4,194 (57,8) 4,548 (63,1) 4,902 (68,3) 5,256 (73,5) 5,61 (78,7)
R4 5,03 (97,2) 5,46 (106) 5,89 (115) 6,32 (124) 6,75 (133)
/ in m Ø 16 17 18 19 20
2,7 (5,1) 2,85 (5,4) 3,0 (5,7) 3,15 (6,0) 3,3 (6,3)
2,97 (7,7) 3,14 (8,2) 3,31 (8,7) 3,47 (9,1) 3,64 (9,6)
R1 3,26 (11,2) 3,45 (11,9) 3,63 (12,5) 3,82 (13,2) 4,0 (13,9)
R1¼ 3,69 (18,1) 3,90 (19,2) 4,12 (20,3) 4,33 (21,4) 4,54 (22,5)
R1½ 4,0 (23,8) 4,23 (25,3) 4,46 (26,8) 4,70 (28,3) 4,92 (29,7)
R2 4,56 (37,2) 4,82 (39,5) 5,09 (41,8) 5,35 (44,1) 5,62 (46,4)
R2½ 5,36 (61,4) 5,67 (65,2) 5,99 (69,0) 6,30 (72,8) 6,62 (76,7)
R3 5,96 (84,0) 6,32 (89,1) 6,67 (94,4) 7,03 (99,6) 7,38 (105)
R4 7,18 (141) 7,61 (150) 8,04 (159) 8,47 (168) 8,90 (176)
/ in m Ø 21 22 23 24 25
3,45 (6,6) 3,6 (6,9) 3,75 (7,2) 3,9 (7,5) 4,05 (7,8)
3,81 (10,1) 3,97 (10,5) 4,14 (11,0) 4,31 (11,5) 4,47 (11,9)
R1 4,18 (14,6) 4,37 (15,3) 4,55 (16,0) 4,74 (16,6) 4,92 (17,3)
R1¼ 4,75 (23,6) 4,96 (24,8) 5,18 (25,9) 5,39 (27,0) 5,6 (28,1)
R1½ 5,15 (31,2) 5,38 (32,7) 5,61 (34,2) 5,84 (35,6) 6,07 (37,1)
R2 5,89 (48,7) 6,15 (51,1) 6,42 (53,4) 6,68 (55,7) 6,95 (58,0)
R2½ 6,94 (80,5) 7,25 (84,3) 7,56 (88,1) 7,88 (91,9) 8,2 (95,7)
R3 7,73 (110) 8,09 (115) 8,44 (120) 8,80 (126) 9,15 (131)
R4 9,33 (185) 9,76 (194) 10,2 (203) 10,6 (212) 11,1 (220)
/ in m Ø 26 27 28 29 30
4,2 (8,1) 4,35 (8,4) 4,5 (8,7) 4,65 (9,0) 4,8 (9,3)
4,64 (12,4) 4,81 (12,9) 4,98 (13,3) 5,14 (13,8) 5,31 (14,3)
R1 5,11 (18,0) 5,29 (18,7) 5,48 (19,4) 5,67 (20,1) 5,85 (20,7)
R1¼ 5,81 (29,2) 6,02 (30,3) 6,24 (31,4) 6,45 (32,5) 6,66 (33,7)
R1½ 6,30 (38,6) 6,54 (40,0) 6,77 (41,5) 7,0 (43,0) 7,23 (44,5)
R2 7,22 (60,3) 7,48 (62,6) 7,75 (64,9) 8,01 (67,2) 8,28 (69,5)
R2½ 8,52 (99,6) 8,83 (103) 9,15 (107) 9,46 (111) 9,78 (115)
R3 9,50 (136) 9,86 (141) 10,2 (147) 10,6 (152) 10,9 (157)
R4 11,5 (229) 11,9 (238) 12,3 (247) 12,8 (256) 13,2 (264)


Tabela podaje, jak duże może być przewidywalne zużycie płynu dyspersyjnego przy uszczelnianiu instalacji gazowe dla średniociężkich rur gwintowanych DIN 2440 . Wartości w nawiasach pokazują, ile płynu dyspersyjnego jest potrzebne do napełnienia instalacji.

Każda pojedyncza wartość zawiera utratę środka (pojemność napełnienia) trzech elementów/kształtek/ jak również utratę środka /pojemność napełniania/ urządzeń doszczelniających.

Podczas sumowania wartości różnych wymiarów rur dla drugiego wymiaru rury i dla każdego dalszego wymiaru każdorazowo musi zostać odjęta pojemność 0,3 litra od wartości zużycia (wymaganej pojemności napełnienia).

 

Janusz Jania, Jacek Futkowski

Więcej czytaj w Polskim Instalatorze nr 2/2014.

 


 

pi