envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementInstalacje gazowe

Jesienią 2011 roku Instytut Nafty i Gazu, we wspólnym z Wydziałem Paliw i Energii Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury, zaproponował zmianę zapisu w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75/2002, poz. 690 z późn. zm.) w postaci zakazu instalowania urządzeń typu B w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych.

28


 

pi