envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
9Zjawisko niskiej emisji stało się w ostatnich latach istotnym problemem i jest przyczyną zmiany myślenia wielu Polaków. Dziś mało kto neguje konieczność wyeliminowania z rynku „kopciuchów” i paliw stałych niskiej jakości oraz zastąpienia ich bardziej wydajnymi i ekologicznymi źródłami ciepła, np. kotłami na pellet klasy 5, zasilanych granulatem drzewnym dobrej jakości. Perspektywy rozwoju branży w tym zakresie są obiecujące, niestety, uczciwi przedsiębiorcy wciąż borykają się z fałszerstwami i patologiami na rynku, które stały się także zmorą konsumentów.

W 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii sporządziło raport „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego”. Stanowi on próbę zobrazowania, jak ogromne są społeczne i ekonomiczne konsekwencje ogrzewania naszych domów złej jakości paliwami stałymi. Dokument stwierdza, że tylko w 2016 r. zanieczyszczone powietrze pochodzące z tzw. niskiej emisji skróciło życie 19 tys. Polaków. Tym samym, według dostępnych wycen wartości przedwczesnych zgonów i utraconych lat życia, koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce wynosiły nawet 30 mld euro. Natomiast z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Database 2016” wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce, z czego aż 10 znajduje się w województwie śląskim.
Obecna sytuacja z paliwami stałymi w Polsce jest taka, że formalnie klasyfikacja węgla jeszcze nie obowiązuje, choć, owszem, mamy klasyfikację jakościową pelletów drzewnych (klasa A1, A2, B). Dopóki jednak będziemy trwać w rzeczywistości, w której efekty są widoczne tylko na papierze, nie osiągniemy celu, na którym tak naprawdę nam zależy i Polacy będą nadal umierali z powodu zanieczyszczonego powietrza!

Co trzeba wiedzieć o pelecie?
Pellet drzewny to bez wątpienia paliwo ekologiczne i ekonomiczne, a także czyste w obsłudze (białe ściany w kotłowni, praktycznie brak pyłu), co mogą potwierdzić obecni użytkownicy nowoczesnych kotłów zasilanych pelletem. Powstaje on z czystych pozostałości poprodukcyjnych, np. trocin, wytwarzanych przez branżę drzewną, zakłady stolarskie czy tartaki. Paląc pelletem, nie powoduje się zatem dodatkowej wycinki drzew w lasach. Ponadto nie zatruwa się atmosfery, a emisja siarki jest znacznie niższa niż np. przy spalaniu węgla. W wyniku spalania pelletu powstaje znikoma ilość popiołu (z 1 tony paliwa uzyskuje się maksymalnie 4-5 kg ekologicznego popiołu), który można wykorzystać jako nawóz. Nie trzeba go utylizować tak jak popiołu węglowego.
Mówi się, że węgiel daje więcej ciepła niż drewno, bo ma wyższą wartość opałową. Owszem, węgiel ma wyższą kaloryczność, około 26 MJ/kg, zaś pellet około 19 MJ/kg, jednak wszystko wyrównuje się dzięki unikatowym właściwościom pelletu i nowoczesnym technologiom spalania – w rezultacie pellet staje się efektywniejszym paliwem niż węgiel. Cena pelletu dobrej jakości jest porównywalna z ceną węgla i oscyluje wokół 1000 zł za tonę.

Podsumowując:

  • pellet drzewny jest paliwem wysokokalorycznym; tona pelletu zastąpić może 450-470 l oleju opałowego, około 570 m3 gazu ziemnego, około 0,8 t ekogroszku;
  • po spaleniu 1 t pelletu zostaje około 5 kg nietoksycznego popiołu (tona węgla daje około 150 kg odpadu);
  • pellet jest łatwy w przechowywaniu (pakowany jest w ergonomiczne worki o wadze 15 lub 25 kg albo sprzedawany luzem);18
  • nie zawiera substancji szkodliwych; nie powoduje alergii, nie emituje przykrych zapachów i nie brudzi pomieszczeń.

Paliwo z certyfikatem
Wielu użytkowników kotłów na paliwa stałe zastanawia się, czy przejście na paliwo ekologiczne, jakim jest pellet, będzie się opłacało. Do kosztów muszą wliczyć także wydatki na zmianę albo modernizację kotła, który dotychczas był użytkowany, a te wynieść mogą nawet kilka tysięcy złotych. Niestety, bilansu zysków i strat (ewentualnych) nie da się zrobić w rok po zmianie paliwa. Rozsądnym terminem wydają się trzy lata. Użytkownicy są wówczas w stanie realnie ocenić zyski, także te nieprzeliczalne na pieniądze. Podstawową decyzją, jaką muszą jednak podjąć jest to, jakie paliwo wybrać: droższy, certyfikowany pellet drzewny, czy tańszy produkt bez certyfikatu?

17Certyfikaty jakości ENplus®/DINplus to gwarancja wynikająca z monitoringu procesu produkcji, dzięki któremu uzyskuje się stałą, powtarzalną, wysoką jakość pelletu. To również zapewnienie, że pellet został wyprodukowany z czystych trocin, bez dodatków chemicznych, jest wysokokaloryczny, a urządzenie grzewcze będzie zużywać go tyle, ile potrzebuje do optymalnego działania systemu. Ważne jest także, że podczas procesu spalania paliwo to nie pozostawia odpadów, które mogłyby negatywnie oddziaływać na kocioł, powodując jego awaryjność lub skracając żywotność.

Więcej: „Polski Instalator” 7-8/2019


 

pi