envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


4aNie każdy zna się na technicznej stronie pracy kotłów. Wiele zagadnień jest zbyt skomplikowanych dla przeciętnego użytkownika, dlatego często zadaniem instalatorów jest tłumaczenie zawiłości związanych z pracą urządzeń. Zebraliśmy kilka najczęściej pojawiających się pytań od użytkowników i – aby ułatwić pracę serwisantów – poprosiliśmy o odpowiedź eksperta marki De Dietrich, Roberta Małaczka.

– W jaki sposób temperatura wody w instalacji wpływa na efektywność pracy kotła?
– Zwiększanie temperatury wody w instalacji zawsze prowadzi do stopniowego powiększania strat ciepła. Sprawność urządzenia wówczas stopniowo maleje, skoro między innymi do atmosfery wypuszczane są cieplejsze spaliny, czyli z większą porcją nieodebranej energii. Jednak szczególnie ważne jest minimalizowanie temperatury wody wracającej do kotła w instalacji z kotłem kondensacyjnym. Od tego bowiem, czy będzie ona niższa niż temperatura kondesacji zależy, czy kocioł zacznie odbierać ciepło zgromadzone w skroplinach, czy też bezpowrotnie zostanie ono „wypuszczone” przez komin. Oczywiście, im bardziej obniży się temperaturę wody w instalacji, w tym większym stopniu będzie zachodzić proces kondensacji w kotle, a więc odzysk tego dodatkowego ciepła.
Kolejnym niekorzystnym skutkiem zawyżania temperatury wody w instalacji jest pogłębianie zjawiska przerywania pracy palnika po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu. Oprócz obniżania efektywności kotła, w ten sposób użytkownik przyczynia się zatem także do znacznie szybszego zużycia podzespołów urządzenia.

19– W jakiej sytuacji powinno się wybrać kocioł z zasobnikiem, a kiedy wystarczy tylko urządzenie z przepływowym podgrzewaniem wody?
– Kocioł z przepływowym podgrzewaniem wody, tzw. kocioł dwufunkcyjny, można stosować wyłącznie tam, gdzie blisko kotła są zlokalizowane punkty poboru ciepłej wody i jest ich mało. O takim przypadku można mówić w sytuacji, gdy w domu jest tylko jedna łazienka. Natomiast o bliskości punktów poboru od kotła można mówić wówczas, gdy długość całej rury ciepłej wody do najdalszego punktu poboru nie przekracza ok. 5 m, a jej umiarkowana średnica nie powoduje zwiększania ilości traconej na początku pobierania nieogrzanej wody. Każde wymaganie wykraczające poza opisane tutaj wymusza stosowanie kotłów z wewnętrznym lub zewnętrznym podgrzewaczem o określonej pojemności. Do tych dodatkowych wymagań należy niewątpliwie oczekiwanie wysokiego komfortu ciepłej wody, czyli stabilności jej temperatury i szybkiej dostępności w wymaganym przepływie (ilości), w tym możliwości korzystania z wielu punktów poboru równocześnie bez pogarszania tego komfortu.

– Czy jest jakaś różnica w doborze mocy kotła pomiędzy starą a nową instalacją?
– Jeśli znana jest wymagana moc urządzenia, wystarczająca do spełnienia potrzeb grzewczych danego budynku/ mieszkania i zapewnienia jego mieszkańcom odpowiedniej ilości c.w.u., wówczas nie ma znaczenia, czy w budynku jest stara, czy nowa instalacja. Według wymaganej mocy dobierany jest kocioł. Warto jednak wspomnieć o podawanych przez producentów dwóch wartościach mocy kotłów kondensacyjnych: wyższa wartość dotyczy parametrów pracy 50/30°C (temp. zasilania/temp. powrotu), natomiast niższa jest podawana dla parametrów instalacji 80/60°C. W praktyce tylko dla obiektów z ogrzewaniem podłogowym można przyjmować tą wyższą wartość mocy. Instalacje grzejnikowe w zdecydowanej większości pracują na wyższych temperaturach niż 50/30°C, a w przypadku starych instalacji sięgają nawet parametrów dla mocy niższej (80/60°C). Przy braku pełnej wiedzy na temat faktycznej temperatury pracy instalacji, mniejszym błędem będzie zatem, jeśli przyjmie się niższą moc kotła z dwóch wartości podanych przez producenta, albo – gdy spodziewamy się instalacji pracującej na obniżonych parametrach – przyjmie się moc pośrednią pomiędzy skrajnymi wartościami mocy. Wówczas, gdy na zewnątrz będzie skrajnie zimno i będzie potrzebna pełna moc urządzenia, to grzejniki bez problemu uzyskają oczekiwaną maksymalną temperaturę.


 

pi