envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


titanioNasz Dział Wdrożeń i Rozwoju opracował innowacyjne typoszeregi elektronicznych pomp obiegowych marki Circula: pompy Mercurio oraz pompy Titanio. Rozwiązania te idealnie wpisują się w koncepcję nowoczesnych, energooszczędnych instalacji, a zarazem są odpowiedzią na różnorodne wyzwania związane z ich komfortowym funkcjonowaniem i obsługą.

Pompy Mercurio
Jak szybko odpowietrzyć pompę elektroniczną? Jak ruszyć jej wirnikiem i wspomóc uruchomienie przed sezonem grzewczym? – Te pytania często słyszeliśmy podczas spotkań z instalatorami.

60 05Dlatego stworzyliśmy innowacyjny typoszereg elektronicznych pomp Mercurio, marki Circula. Pompy posiadają tuleję inspekcyjną umieszczoną w osi wału, która umożliwia dodatkowe odpowietrzanie i awaryjny rozruch wirnika (patent nr 232337).
Przy konstruowaniu pomp Mercurio bardzo duży nacisk położyliśmy na bezawaryjność i oszczędność energii, co skłoniło nas do zastosowania we wszystkich pompach ceramicznych łożysk, smarowanych i chłodzonych wodą. Aby zwiększyć trwałość, zastosowaliśmy ceramiczne czopy wału o zwiększonych powierzchniach roboczych. Bardzo dokładne wyważenie rotorów przyczyniło się do ograniczenia zużycia łożysk, a także przyniosło efekt w postaci ich bezgłośnej pracy.31

32Pompy Mercurio mają następujące tryby pracy:

  • tryb AUTO – automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji;
  • tryby I, II, III – stałe prędkości obrotowe;
  • tryb HPP/LPP – wyższy/niższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie-wydajność;
  • tryb HCP/LCP – wyższy/niższy poziom charakterystyki utrzymującej stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajności;
  • tryb NOCNY – pompa po 2 h od włączenia tej funkcji przechodzi w tryb obniżenia wydajności ze zużyciem energii 5-10 W, a po 7 h automatycznie wraca do trybu sprzed obniżenia.

Automatyczne odpowietrzanie pompy realizowane jest poprzez przytrzymanie przycisku „obniżenia nocnego” przez 5 s.

33Pompy Titanio
Najnowszym produktem marki Circula są pompy Titanio. Konstrukcja pomp oparta jest na wysokowydajnym silniku EC nowej generacji, który – w odróżnieniu od zwykłego silnika prądu stałego – nie ma zużywających się elementów, takich jak komutator czy szczotki. Elementy te zastąpiono elektronicznym układem rozdziału napięć do cewek, który nie wymaga obsługi. To nowatorskie rozwiązanie charakteryzuje się wysoką efektywnością i możliwością optymalnego sterowania w całej skali prędkości obrotów.
Konstrukcja pomp jest kompaktowa z uwagi na mniejsze gabaryty silnika. Wymagana wydajność pomp została uzyskana poprzez wzrost obrotów silnika. Nie ma to jednak wpływu na żywotność łożysk ceramicznych, ponieważ ich powierzchnie współpracujące zostały zwiększone.
Pompy mają 10 trybów pracy: tryb AUTO, tryby PPI, PPII i PPIII proporcjonalnego ciśnienia i prędkości, CPI, CPII, CPIII stałego ciśnienia oraz CSI, CSII, CSIII stałej prędkości obrotowej. Nastawę aktualnego programu pracy wskazuje kombinacja diod na wyświetlaczu umieszczonym na pompie.
Pompy Titanio wyposażone są w złącze PWM (Pulse Width Modulation – modulacja szerokości impulsu), które umożliwia sterowanie pompą z zewnętrznego źródła, np. sterownika kotła, pompy ciepła itp. W trakcie pracy pompy z podłączonym PWM, jej programy są wyłączone, a nastawa pochodzi z zewnętrznego sterownika.

61 05! Nowoczesne moduły elektroniczne sterujące pompami Circula pozwalają uzyskać poziom efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20 oraz bardzo niskie zużycie energii.

Warto na koniec zaznaczyć, że pompy Circula mają 3-letnią gwarancję i objęte są „Serwisem 48 h w domu klienta”. W całej Polsce zlokalizowane są Autoryzowane Serwisy Pomp, które pomagają instalatorom w szybkim załatwieniu reklamacji lub awarii.


Tomasz Bamburak,
kierownik Działu Wdrożeń i Rozwoju
w firmie Arka


 

pi