envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement22Jako odpowiedzialny producent działający w branży grzewczej wiemy, że stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych jest procesem nieuniknionym i dodatkowo ściśle i coraz bardziej restrykcyjnie regulowanym przepisami unijnymi dotyczącymi energochłonności i emisyjności budynków, ale najważniejsze, żeby został on przeprowadzony w sposób zrównoważony i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom. Równie ważne jest przejście do miksu energetycznego, który pozwoli uniknąć monopolu jednej technologii. Taki monopol mogłoby spowodować m.in. zaburzenia w dostawach wybranych urządzeń i problemy w zapewnieniu dostatecznej ilości nośników energii do ich zasilania.

Dodatkowo zmienna sytuacja geopolityczna oraz wahania cen paliw sprawiają, że bazowanie na jednym źródle ciepła staje się coraz bardziej ryzykowne. Dlatego też uzasadniona staje się inwestycja w system ogrzewania hybrydowego. Co warto wiedzieć o takich rozwiązaniach? Czym jest hybrydowy system grzewczy? Dlaczego warto rozważyć jego instalację? Co można zyskać, inwestując w kilka źródeł energii? Odpowiedzi na te pytania z perspektywy producentów i ekspertów związanych z branżą grzewczą przedstawione w poniższym artykule pozwolą zapoznać się z tym tematem.

Definicja
Hybrydowy system grzewczy wykorzystuje różne źródła energii lub technologie grzewcze w celu zwiększenia efektywności i elastyczności. Dzięki możliwości wykorzystania kilku źródeł ciepła, w optymalny sposób dostosowujemy się do warunków zewnętrznych oraz korzystniejszych cen nośników energii. Przykład systemu hybrydowego obejmującego pompę ciepła oraz kocioł gazowy przedstawia wizualizacja 1.20

Hybrydowe systemy grzewcze mogą obejmować kombinację różnych technologii, takich jak:

 • Pompy ciepła zasilane energią elektryczną: mogą działać jako główne źródło ciepła, zwłaszcza w okresach umiarkowanego chłodzenia lub ogrzewania.
 • Panele fotowoltaiczne: do pozyskiwania energii cieplnej ze słońca, zwłaszcza w okresach o większym nasłonecznieniu.
 • Kotły gazowe: wykorzystywane jako dodatkowe źródło ciepła, na przykład w przypadku awarii innych systemów lub w czasie szczytowego zapotrzebowania. Dobrze sprawdzają się przy ujemnych temperaturach jako wsparcie pomp ciepła.
 • Systemy magazynowania energii cieplnej: przechowujące nadmiar energii cieplnej w okresach o niższym zapotrzebowaniu do późniejszego wykorzystania.

Okiem ekspertów
Korzystanie z więcej niż jednego źródła ciepła jest też rozwiązaniem polecanym przez ekspertów. Nie tylko ze względu na ekologię i niezawodność, ale także z uwagi na możliwość redukcji kosztów ogrzewania. Termet – firma, która budowała swoje kompetencje na przestrzeni ponad 80 lat w zakresie urządzeń grzewczych, m. in. kotłów gazowych i pomp ciepła, uważa, że bezpieczeństwo oraz racjonalność kosztowa, będą kierować nas w stronę hybrydowych rozwiązań. Takie właśnie układy swoją największą efektywność wykazują w szczytowych momentach niskich temperatur, gdzie zagrożeń pojawia się najwięcej – wyjaśnia Damian Majer, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Termet S. A. Podobne zdanie ma Janusz Starościk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. W tej chwili widzimy zainteresowanie układami hybrydowymi, które są praktycznym rozwiązaniem z uwagi na pokrycie dużego zapotrzebowania na ciepło oraz możliwość korzystania z różnych nośników i źródeł energii. Co więcej, jeśli na przykład korzystamy z pompy ciepła, kolektorów słonecznych z magazynem ciepła i kotła gazowego, to przez większą część roku, przy sprzyjających warunkach ogrzewanie jest oparte o OZE, czyli o zielone źródła energii. Powinniśmy ograniczać szkodliwą niską emisję pyłów zawieszonych oraz emisję CO2 w trosce o ochronę środowiska i o nasze zdrowie. Jednak, jeżeli mamy w czasie zimy bardziej ekstremalne kilka tygodni i silne mrozy, wówczas grzałka już w pompie ciepła może nie być wystarczająca do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na ciepło i dobrze jest przełączyć system grzewczy na kocioł gazowy, który jest wsparciem systemu, choć pracuje kilka tygodni w roku, łącznie miesiąc, może dwa miesiące, znacznie obniżając w ten sposób koszty ogrzewania i zużycie gazu przy równoczesnej gwarancji komfortu cieplnego – tłumaczy ekspert.

Rosnąca popularność – przyczyny
Dlaczego rozwiązanie, które jest stosunkowo kosztowne, zyskuje coraz większą popularność? Co sprawia, że inwestycja może zwrócić się w szybkim czasie? Oto czynniki, które wpływają na wzrastającą popularność hybrydowych systemów grzewczych:

 • Rosnąca cena energii. Wzrost cen energii może skłonić konsumentów do poszukiwania bardziej efektywnych i oszczędnych rozwiązań. Choć początkowa inwestycja w system hybrydowy jest większa niż w przypadku zakupu pojedynczego urządzenia, długofalowo daje możliwość oszczędności, dzięki opcji doboru optymalnego źródła ciepła na przykład w zależności od warunków pogodowych czy aktualnych cen energii.
 • Świadomość ekologiczna. Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że ludzie są bardziej skłonni inwestować w systemy, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.
 • Dostępność dotacji finansowych. Programy rządowe, takie jak “Czyste Powietrze” mogą zachęcać do inwestycji w bardziej zaawansowane technologie grzewcze.
 • Rozwój technologii: Postęp technologiczny w dziedzinie hybrydowych systemów grzewczych sprawia, że są one coraz bardziej efektywne i dostępne.
 • Zwiększająca się świadomość znaczenia efektywności energetycznej, która przekonuje ludzi do poszukiwania zaawansowanych systemów grzewczych, które mogą pomóc w obniżeniu kosztów eksploatacji.
 • Sytuacja geopolityczna. Kryzys, kataklizmy, wojny i inne sytuacje wpływające na wzrost cen energii, bądź możliwość przerwania jej dostaw, powodują, że wiele osób nie chce polegać na jednym źródle ciepła.
 • Niezawodność i zmniejszenie ryzyka przerwy w dostawie ciepła. Jeśli jedno z urządzeń ulegnie uszkodzeniu, można przełączyć się na inne źródło ciepła, które zapewni ciągłość ogrzewania. Przykład: wizualizacja 2 – kocioł gazowy i pompa ciepła mogą działać wymiennie w razie awarii któregoś ze źródeł ogrzewania.

Mimo, że hybrydowe systemy grzewcze nie są jeszcze dominującym rozwiązaniem, obserwuje się wzrost tendencji do ich wdrażania w Polsce. Stanowią one obiecującą drogę do osiągnięcia zarówno efektywności energetycznej, jak i zrównoważonego rozwoju.

21Case study: nowy system grzewczy we wspólnocie mieszkaniowej w Wejherowie
Systemy hybrydowe są atrakcyjnym rozwiązaniem nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale także dla obiektów o dużej powierzchni. Coraz częściej w systemy hybrydowe inwestują spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, które chcą uniezależnić się od ciepła miejskiego i obniżyć koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej.

Przykład obniżenia kosztów pozyskania ciepłej wody może stanowić wspólnota mieszkaniowa w Wejherowie, gdzie niedawno zainwestowano w instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW oraz pompę ciepła dużej mocy Termet Heat Platinum 23, a także zbiorniki ciepłej wody o łącznej pojemności 2200 l. Poza pompą ciepła i fotowoltaiką, wspólnota korzysta też z magazynu ciepłej wody. To element kluczowy dla powodzenia całej inwestycji. Woda jest ogrzewana w godzinach, w których energia jest najtańsza, a następnie przechowywana, co pozwala skutecznie minimalizować koszty jej pozyskania. Instalacja w Wejherowie jest odpowiedzią na problem związane z przygotowywaniem c.w.u. Z obliczeń inwestora wynikało, że ogrzewanie wody pochłania większość całego zapotrzebowania na ciepło (między 50–60%). Dzięki pozyskania c.w.u. z OZE, rachunki za ciepło zostaną znacznie obniżone, co z pewnością odczują mieszkańcy. Dzięki przemyślanej inwestycji i wsparciu profesjonalistów, wspólnota może nie tylko liczyć na poprawę stanu swoich finansów, ale także ma pewność, że system ogrzewania jest przyjazny dla środowiska.

Wnioski?
Podsumowując, hybrydowe systemy ogrzewania stanowią krok w przód w dziedzinie efektywności energetycznej i troski o środowisko. Ich innowacyjne podejście, łączące różnorodne technologie i inteligentne zarządzanie energią, otwiera nowe możliwości dla domów i budynków. Wpływają na komfort użytkowania, pozwalają na zdalne sterowanie i zapewniają poczucie bezpieczeństwa, nawet w okresach niestabilnej sytuacji gospodarczej. Dzięki nim możemy nie tylko obniżyć rachunki za energię, ale także zmniejszyć nasz wpływ na zmiany klimatyczne.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w legislacji unijnej i coraz bardziej restrykcyjne wymagania w tym zakresie, systemy hybrydowe stanowią korzystne rozwiązanie z punktu widzenia analizy ekologiczno-ekonomicznej.


 

pi