envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje grzewcze

8Automatyczne stabilizatory różnicy ciśnień, nazywane także regulatorami różnicy ciśnień lub regulatorami ciśnienia, działają na podobnej zasadzie jak opisane w poprzednim odcinku naszego cyklu zawory nadmiarowo-upustowe i z technicznego punktu widzenia możliwe jest używanie ich w podobnym celu. Główną różnicą w stosunku do wspomnianych zaworów jest to, że pomiar ciśnienia i jego stabilizacja dokonywana jest w oparciu o dwa sygnały ciśnienia, które mogą pochodzić z dwóch dowolnych punktów instalacji, gdyż do membrany pomiarowej dostarczane są one obustronnie.

42Artykuł jest kontynuacją cyklu poświęconego tematyce regulacji hydraulicznej w aspekcie efektywności energetycznej i komfortu użytkowego. Dotychczas w ramach tego cyklu prezentowaliśmy zagadnienia dotyczące zaworów przy grzejnikach, a także ręcznych zaworów równoważących i zaworów mieszających oraz zaworów rozdzielających. W tym odcinku przyjrzymy się kolejnym urządzeniom stosowanym w celu osiągnięcia określonych parametrów pracy instalacji ogrzewczej: automatycznym zaworom nadmiarowym i nadmiarowo-upustowym. Skupimy się na zasadzie ich pracy, konstrukcji i wytycznych dotyczących lokalizacji w sieci przewodów instalacji. Zakończymy rozważania, obrazując je na charakterystykach hydraulicznych.

36Od kilku lat mamy boom w sprzedaży gazowych kotłów kondensacyjnych, który jest napędzany głównie rynkiem wymian w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży tych urządzeń, odnotowywane na polskim rynku od trzech lat, to przede wszystkim efekt różnych programów wsparcia – zarówno lokalnych, często powiązanych z funduszami unijnymi i RPO, jak i kreowanych przez administrację centralną, np. program „Czyste Powietrze” czy tzw. ulga termomodernizacyjna. Oczywiste jest więc, że producenci kotłów prześcigają się w promocjach i udogodnieniach sprzedażowych. Tym niemniej rola instalatora, który staje do bezpośrednich rozmów z klientem i musi się zmierzyć z modernizacją w najróżniejszych warunkach - jest do przecenienia. 

20W poprzednim artykule poruszyłem jeden z powszechnych problemów, jaki występuje w układach centralnego ogrzewania, czyli obecność powietrza w instalacji, co skutkuje nieprawidłowym działaniem takiego układu. Kolejny artykuł poświęcę zagadnieniu zanieczyszczeń w instalacjach grzewczych.

41Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych zagadnieniu regulacji i równoważenia hydraulicznego instalacji ogrzewczych z punktu widzenia statycznych i dynamicznych warunków pracy. W pierwszym artykule z tego cyklu rozważania zakończyliśmy na zaworach montowanych przy grzejnikach. Teraz zajmiemy się zaworami lokalizowanymi w innych miejscach instalacji – zaworami równoważącymi ręcznymi, wyposażonymi w siłowniki oraz mieszającymi i rozdzielającymi.

28Mówiąc o zabezpieczeniu instalacji centralnego ogrzewania, najczęściej mamy na myśli ochronę przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia lub maksymalnej temperatury czynnika grzewczego. Natomiast instalacje te muszą podlegać również ochronie przed takimi czynnikami jak nieodpowiednia jakość wody, zanieczyszczenia czy też gromadzące się powietrze. I właśnie temu ostatniemu zagadnieniu przyjrzymy się bliżej, starając się przy okazji rozprawić z różnymi błędnymi przekonaniami. Wskażę również podstawowe kryteria doboru elementów zabezpieczających.

2011Hale muszą być zawczasu przygotowane do sezonu grzewczego. Nawet w tak dużych pomieszczeniach możliwe jest ogrzewanie działające na zasadzie efektu cieplnego promieniowania słonecznego. Co więcej, energooszczędne! Gwarantujące pełną elastyczność i znakomitą funkcjonalność w halach średnich i małych.

Zwykle hale nie kojarzą się z optymalnym, oszczędnym ciepłem, a raczej niedogrzaniem i dużą utratą energii w rozległych pomieszczeniach. Niesłusznie.


 

pi