envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje grzewcze

2012 03 23 System kominowy JAWAR SPS-K został zbudowany na bazie systemu JAWAR SPS, w którym dodatkowo zastosowano, jako serce komina, nowoczesną rurę ceramiczną JAWAR, produkowaną nowatorską metodą prasowania izostatycznego. Ta unikalna metoda produkcji w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwoliła na przełamanie monopolu firm zachodnich, a JAWAR, jako pierwsza fabryka w Polsce udowadnia, że można produkować kominy na najwyższym poziomie w cenach dostępnych dla szerokiego grona inwestorów.
Obecnie stosowane rozwiązania w technice grzewczej ukierunkowane są na zwiększenie sprawności urządzeń grzewczych, skutkiem tych działań jest spadek temperatury gazów wylotowych do 30-50ºC. Przy tak niskiej temperaturze spalin w kominie powstaje duża ilość agresywnego kondensatu, a ponadto spaliny z nowoczesnych kotłów kondensacyjnych poprzez wentylator są wtłaczane do komina, tworząc w nim nadciśnienie. Do pracy w takich warunkach została wyprodukowana nowoczesna izostatyczna rura ceramiczna JAWAR. Charakteryzuje się wysoką gęstością i szczelnością oraz odpornością na działanie agresywnych spalin. Karbowanie na zewnętrznej części rury pozwala na znaczną oszczędność energii na zasadzie wymiennika ciepła. Komin JAWAR SPS-K w połączeniu z lekkim keramzytobetonowym pustakiem tworzy bezpieczny, oszczędny i trwały system kominowy.

2012 03 22a

Poniżej pokazujemy błędy popełniane w trakcie realizacji inwestycji i już podczas eksploatacji systemów kominowych. Niezgodne z przepisami postępowanie prowadzi do wadliwego funkcjonowania, a nawet wykluczenia z dalszej eksploatacji takiego systemu. Dla własnego dobra należy zawsze korzystać z usług i fachowego doradztwa profesjonalnych firm.


„Przewody wentylacyjne” wyprowadzone na strychu
Przewody aluminiowe mające rzekomo wentylować pomieszczenia na niższych kondygnacjach wprowadzono w jeden „pion techniczny”, wyprowadzono na strych i zakończono redukcjami z tworzywa sztucznego. Taki „system wentylacji” nie ma prawa działać zarówno pod względem obowiązujących przepisów jak i praw fizyki (fot. 1.2-1.4).

2012 03 10

Na polskim rynku instalacyjnym można spotkać się z różnymi typami rozdzielaczy, które są dostosowane do coraz wyższych potrzeb klienta indywidualnego, ale także ułatwiają pracę samemu instalatorowi – mają krótszy czas montażu i wyregulowanie instalacji jest łatwiejsze. Uwarunkowane jest to oczywiście wyposażeniem danego rozdzielacza.

Podczas budowy domu jednorodzinnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej, hal przemysłowych, hal sportowych oraz boisk, np. piłkarskich, jest wykonywana instalacja centralnego ogrzewania do utrzymania komfortowej ilości ciepła podczas okresu grzewczego. Na taką instalację mogą się składać urządzenia grzewcze o różnej budowie i różnym sposobie przenoszenia ciepła do pomieszczenia, np. grzejniki płytowe, konwektorowe, członowe, dekoracyjne pionowe i poziome, łazienkowe, kanałowe – wykonane z różnych materiałów, czy też ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe, ścienne lub sufitowe. W małej lub rozbudowanej instalacji można spotkać się z dużą różnorodnością zastosowanych typów grzejników, np. grzejniki płytowe razem z grzejnikami podłogowymi lub grzejnikami kanałowymi.

2012 02 19Energia jest podstawą funkcjonowania cywilizacji człowieka. Szczególnie dotyczy to energii cieplnej, która konieczna jest do prowadzenia różnych procesów technologicznych oraz zapewnienia komfortu cieplnego w strefi e przebywania ludzi. Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z jej największych odbiorców.

Stopniowy wzrost zużycia ciepła oraz kurczące się zasoby paliw nieodnawialnych powodują wzrost ceny energii cieplnej. Taki stan rzeczy wymusza racjonalizację w zakresie zużycia ciepła. Może ona polegać na zmniejszeniu ogólnej konsumpcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów. Oba kierunki wzajemnie się uzupełniają. W tym artykule zajmiemy się zmniejszeniem ogólnej konsumpcji w zakresie instalacji grzewczych oraz systemów regulacji termostatycznej.


 

pi