envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa8W strukturze mocy polskiego rynku fotowoltaicznego w I połowie 2020 r. zauważono wzrost udziału małych, średnich i dużych systemów PV. Według szacunków SBF POLSKA PV, udział mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczy 5% do końca 2020 r., a w wartość rynku mikroinstalacji 6 mld zł.

Rok 2020 jest kolejnym rokiem obfitych wzrostów branży fotowoltaicznej. Na polskim rynku PV wciąż dominuje segment mikroinstalacji. W I półroczu 2020 r. liczba nowych mikroinstalacji PV wyniosła 112 420, a ich o łączna moc 774,1 MW. Moc mikroinstalacji zainstalowanych w I półroczu 2020 r. jest niemal o 13% większa niż moc mikroinstalacji przyłączonych w całym 2019 r.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało kolejną edycję raportu “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020”. Przedstawia on stan polskiego rynku fotowoltaicznego w pierwszej połowie 2020 r. i został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych. Opracowanie zawiera również prognozy związane z rozwojem rynku PV w Polsce. 9
W raporcie zawarte są dane i prognozy dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w małych, średnich i dużych systemach na przestrzeni ostatnich lat. SBF zwróciło również uwagę na liczby mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. W raporcie znajduje się również zestawienie obrazujące wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat. SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Ostatnie dwa rozdziały przedstawiają dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Dotyczą one technologii modułów fotowoltaicznych oraz sprzedaży falowników w Polsce w I półroczu 2020 roku.

Raport można pobrać ze strony: http://polskapv.pl/rynek-mikroinstalacji-fotowoltaicznych-w-polsce-i-polowa-20-nowy-raport-stowarzyszenia-branzy-fotowoltaicznej-sbf-polska-pv/

 


 

pi