envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementLipskaPomimo że zjawisko korozji rur stalowych w instalacjach ciepłej wody zostało dobrze opisane w literaturze fachowej i normach, nie brakuje obiektów, w których z tego powodu dochodzi do poważnych awarii. Czasem z powodu bledów projektowych, czasem z powodu wadliwych decyzji lub zaniechań osób odpowiedzialnych za wyposażenie techniczne. Skutki bywają kosztowne, zwłaszcza gdy trzeba całościowo wymienić instalację.

Zagadnienie korozji występującej w instalacjach ciepłej wody wykonanych z rur stalowych jest znane od wielu lat. W latach 1970-1980 ukazało się kilka istotnych publikacji na ten temat, takich jak [7], [8], [9], [10], i wydawać by się mogło, że projektowanie i wykonywanie tych instalacji nie powinno powodować już problemów eksploatacyjnych. Niestety, w ostatnich kilkunastu latach na terenie naszego kraju powstało niemało obiektów, w których nieprawidłowo dobrano materiały już na etapie projektowania. Najprawdopodobniej wynikało to z faktu, iż nie uwzględniono wytycznych zawartych w normach PN-EN 802-2 [4], PN-EN 12502-1 [5] i PN-EN12502-3 [6], ponieważ ukazały się one dopiero po roku 2000. Projektanci instalacji wodnych przed 2000 rokiem oczywiście posiadali niezbędną wiedzę, która jest już dostępna od lat 60-tych ubiegłego wieku, jednakże brak wspomnianych norm spowodował, że używano rur stalowych do budowy instalacji wewnętrznych, nie stosując odpowiedniej ochrony tych elementów przed korozją.

Kolejnym zagadnieniem, które ma bezpośredni wpływ na obecność procesów korozyjnych w instalacjach ciepłej wody, jest stosowanie w budynkach materiałów, które nie spełniają wymagań normy PN-H-74200 [7]. Zaniedbania ze strony osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, które pozwoliły na wykonanie instalacji z rur stalowych niewiadomego pochodzenia, powodują bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynku.

Autorka: Monika Lipska

O rodzajach i skutkach korozji w instalacjach ciepłej wody oraz działaniach pozwalających na zmniejszenie ryzyka wystąpienia tego negatywnego zjawiska można przeczytać w dalszej części artykułu w trzecim numerze Polskiego Instalatora PI 3/2015.

Zamów
wersję drukowaną
PI 3/2015
  Zamów
e-wydanie
PI 3/2015

 

pi