envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementZychMimo że rozliczenia za wodę w budownictwie wielorodzinnym już od ponad 20 lat są prowadzone w Polsce na podstawie wskazań wodomierzy, to do tej pory budzą wiele kontrowersji. Przyczyną rozbieżności w bilansie wody często jest ingerencja człowieka w prawidłowe działanie wodomierzy mieszkaniowych.

 Wielokrotnie lokatorzy negują dopłaty do rozliczeń za wodę, nie rozumiejąc, że tylko wodomierz główny służy do rozliczania kosztów pobranej wody i odprowadzonych ścieków między zarządcą budynku a przedsiębiorstwem wodociągowym. Reguluje to Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. z poźn. zm. Wodomierze mieszkaniowe służą do pomiaru ilości wody zużytej w poszczególnych lokalach, a różnica w bilansowaniu wody, czyli straty między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy mieszkaniowych, są rozliczane najczęściej proporcjonalnie do ilości zużytej wody. Rosnące ceny za wodę powinny nas skłonić do ograniczenia źródeł strat i rozbieżności – przez montaż wysokiej jakości systemu opomiarowania wody. Mieszkańcy jednak niechętnie chcą ponosić dodatkowe koszty na takie systemy.

Skąd te rozbieżności?

Przyczyną błędnych rozliczeń często jest człowiek. Rozbieżności między wskazaniami wodomierza głównego a sumą wodomierzy mieszkaniowych mogą wynikać z rożnych przyczyn, w tym m.in.:

  • pomyłki przy spisywaniu licznikow,
  • braku jednoczesnych odczytow,
  • dopuszczalnych błędow przyrządow pomiarowych,
  • nieszczelności w instalacjach (przeciekające spłuczki toaletowe, cieknące baterie), ale także
  • nieuczciwości sąsiadow, ktorzy kradną wodę lub zaniżają wskazania licznikow i narażają tym samym pozostałych lokatorow na dodatkowe koszty. Takie działania zdarzają się, niestety, coraz częściej.

Autor: Andrzej Zych

O nieuczciwych praktykach i ingerencji osób trzecich w działanie wodomierzy, a także o tym jak wpłynąć na zmniejszenie rozbieżności bilansowania zużycia wody oraz o systemie informującym o wszelkich stanach odbiegających od normy (kradzież wody, przepływy wsteczne, wycieki, zatrzymanie wodomierza) można przeczytać w dalszej części artykułu w trzecim numerze Polskiego Instalatora PI 3/2015.

Zamów
wersję drukowaną 
PI 3/2015
  Zamów
e-wydanie
PI 3/2015

 

pi