envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

ok PI baner PI 30 lat

Advertisement


Zuzanna Łepkowska

 

PI 2013-06-46-1 mZapewnienie ochrony akustycznej od dźwięków generowanych przez techniczne wyposażenie budynku jest jednym z ważniejszych zadań architekta przy ustalaniu wytycznych dotyczących ścianek instalacyjnych, projektanta instalacji – przy wyborze odpowiednich systemów instalacyjnych oraz wykonawcy – przy praktycznym zastosowaniu przyjętych rozwiązań na budowie.

 

Wymagania ochrony akustycznej odnoszące się do sypialni, pomieszczeń mieszkalnych czy biurowych rosną wraz z zapotrzebowaniem na spokój, maksymalne odseparowanie się od sąsiadów. Właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym wymaga możliwie najwyższej ochrony przed hałasem, tak aby zapewnić sobie i swojej rodzinie najwyższy poziom komfortu. Wykonawca i developer są z kolei zainteresowani maksymalnym obniżeniem kosztów inwestycji. I w tym momencie zaczyna się właściwy problem. Ponadto na tym etapie nie są przedstawiane konkretne wymagania ochrony przed hałasem.

 

Wymagania DIN 4109

W krajach wysoko rozwiniętych obowiązują pewne standardy określone w lokalnych normach, np. w Niemczech norma DIN 4109. Stawia ona wymagania dla elementów konstrukcji budynku, takich jak ściany, stropy i dla źródeł hałasu we wszystkich instalacjach (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych itp.). Fragmenty tabel 3 i 4 z normy DIN 4109 przedstawione są w tabeli 1 i 2.

 

PI 2013-06-46-2

 

PI 2013-06-46-3

 

Norma DIN 4109 nakłada na projektanta obowiązek zadeklarowania w projekcie, jaki standard budynku (czy parametry standardowe, czy pod- wyższone) zostaje założony, jak również określenia wymagań dla ścian instalacyjnych. Konieczne jest określenie wymagań dla podstawowych elementów mających wpływ na właściwą ochronę akustyczną. Należy brać pod uwagę:

 • systemy instalacyjne w ściankach montowane przed przegrodą;
 • systemy instalacyjne montowane bezpośrednio w ścianie działowej;
 • instalacje kanalizacyjne w połączeniu z rozwiązaniami przejść przez przegrody;
 • instalacje kanalizacyjne wmurowane w ściany (zabezpieczenie przed mostkami akustycznymi);
 • przejścia przez przegrody dla instalacji wodnych i grzewczych wraz z wymaganiami dotyczącymi ochrony akustycznej, ochrony ppoż, i termicznej;
 • sposób mocowania przyłączy wodnych;
 • mocowanie wanny, brodzika łącznie z konstrukcjami wsporczymi.

Produkty, które nie mają potwierdzonych badań akustycznych, nie powinny być ani stosowane, ani projektowane w obiekcie o podwyższonych wymaganiach akustycznych.

Podczas odbioru należy zwrócić uwagę na to, czy zastosowano:

 • produkty określone w projekcie;
 • elementy ochrony akustycznej (taśmy, węże izolacyjne przy przejściach przez przegrody, podkładki akustyczne);
 • właściwe obejmy rurowe oraz czy ich montaż odpowiada wytycznym projektowym;
 • przewidzianą w projekcie izolację cieplną i akustyczną;
 • przewidziane w projekcie przegrody ogniowe.

Ocenia się także, czy montaż został przeprowadzony w sposób prawidłowy (brak mostków akustycznych).

Uwaga! Zastosowanie przez wykonawcę tanich zamienników skutkuje tym, że przyjęte w projekcie założenia ochrony akustycznej nie zostaną dotrzymane.

 

O zaleceniach dla uczestników inwestycji można przeczytać w PI 06/2013. Kup go

 


 

pi