envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementInstalacje sanitarne

Wodomierz, jak sama nazwa wskazuje, służy do kontrolowania ilości zużytej wody. Aby odpowiednio dopasować go do instalacji, musimy określić: jakiej wielkości urządzenie potrzebujemy, sposób pomiaru oraz jakie są warunki montażu i eksploatacji. Najważniejsza jest jednak wielkość strumienia objętości wody, jaką dane urządzenie ma mierzyć.

Każdy z rodzajów rur stosowanych w instalacjach wymaga innego systemu łączenia. Firmy wprowadzają na rynek rozmaite rozwiązania, dopasowane do proponowanych przez nie systemów. W poniższym artykule autor omawia najczęstsze problemy i niebezpieczeństwa związane z zastosowaniem konkretnych rozwiązań oraz dokonuje przeglądu najnowszych dostępnych systemów łączenia rur z w zależności od tworzywa, z jakich je wykonano.

Jeszcze kilkanaście lat temu podstawowym elementem instalacji były rury ze stali. Obecnie używa się ich coraz rzadziej: zastąpiły je rury z takich materiałów jak miedź i tworzywa sztuczne.

48W Polsce upowszechniły się systemy rozliczeń opłat za ciepło na podstawie wskazań podzielników, które nieprawidłowo naliczają jego zużycie. Błędy rejestracji zużycia wraz z błędami w definiowaniu kosztów, które można rozliczać na podstawie wskazań podzielników, przyczyniły się do powstawania dużych nieprawidłowości w rozliczeniach i niechęci do korzystania z podzielników. A to przynosi ogromne straty zarówno polskiej gospodarce, jak i indywidualnym użytkownikom. Dlatego do tematu trzeba wracać, prostując mankamenty i proponując rozwiązania.

57Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych zwana potocznie MID (Measuring Instruments Directive). Powyższa dyrektywa obejmuje dziesięć kategorii przyrządów pomiarowych, w których skład wchodzą również wodomierze do wody.

MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu legalizacji pierwotnej. Unijna dyrektywa weszła w życie 30 października 2006 r. Stopień dokładności nie będzie określany przez klasę, lecz przez współczynnik R (im większa wartość współczynnika tym wodomierz dokładniejszy).


82

84

 

 


 

pi