envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementInstalacje sanitarne

77Pomiary zużycia wody w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i innych w Polsce dokonywane są już od ponad 20 lat, głównie wykonywano je na podstawie wskazań wodomierzy. Były, a może czasem nawet i są jeszcze obiekty, gdzie wodomierz nie był instalowany, a ilość zużycia wody przyjmowana do rozliczeń była wg ryczałtu. Dla wielu osób to mało sprawiedliwy sposób rozliczeń, gdyż ludzie tym bardziej oszczędzają dane medium (w tym przypadku wodę) im bardziej im się to opłaca.

Opomiarowanie zużycia wszystkich mediów jest usankcjonowane prawnie w Polsce – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.), każdy budynek powinien być wyposażony w urządzenia do pomiaru ilości zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ewentualnie dostarczanego ciepła. Obowiązek zadbania o takie wyposażenie leży po stronie zarządcy nieruchomości lub właściciela budynku mieszkalnego.

87Podwieszane misy sedesowe, mocowane na niewidocznym stelażu, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród praktycznych rozwiązań łazienkowych. Zabudowując mało estetyczne elementy ubikacji, takie jak zbiornik spłuczki czy rura odpływowa, zyskuje się nie tylko atrakcyjniejszy wygląd i dodatkową przestrzeń w łazience, ale i łatwiejsze sprzątanie podłogi.

Wraz z modą na stelaże podtynkowe w łazienkach na rynku pojawiło się wiele rodzajów tego typu produktów, oferowanych przez czołowych dostawców branży instalacyjnej. Zyskały one sporą popularność, a ich sprzedaż systematycznie wzrasta.

Dobór rozwiązań
Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wyróżnia się stelaże do zabudowy ciężkiej i lekkiej.

66Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Przyłącze wodociągowe
Każde przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej, która zazwyczaj zlokalizowana jest w ulicy. Istniejąca sieć wodociągowa, do której będzie włączane projektowane przyłącze najczęściej jest wykonana z 

dwóch typów materiałów:

  • metale (stal, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne);
  • tworzywa sztuczne (PE, PVC, GRP).

92Spędzenie jesieni życia we własnym domu i w znanym otoczeniu to dość powszechne i całkowicie zrozumiałe życzenie wielu seniorów. Można je spełnić przystosowując mieszkanie, a zwłaszcza łazienkę i jej wyposażenie do potrzeb osób w zaawansowanym wieku. Ułatwiają one codzienne życie i zapewniają wysoki komfort wszystkim domownikom.

Łazienka powinna pełnić nie tylko funkcje higieniczne, ale stanowić również oazę relaksu. Dlatego dobre rozplanowanie jej przestrzeni jest szczególnie ważne.

88Decydując się na zamontowanie odwodnienia liniowego, powinniśmy już na etapie budowy instalacji przewidzieć wyprowadzenie podejścia do pionu kanalizacyjnego na odpowiedniej wysokości nad stropem. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnej ingerencji w pion kanalizacyjny i posadzkę oraz zapewni odpowiedni spadek przewodów. Kontynuujemy tematykę rozpoczętą w numerze 3/2018.

Odpływy liniowe pionowe (ścienne)
Alternatywą dla odpływów liniowych podłogowych są odpływy ścienne tj. montowane w ścianie natrysku. Tego typu rozwiązania zaleca się stosować w łazienkach, w których zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe. Zainstalowanie takiego rozwiązania nie wymaga ingerencji w warstwę posadzki, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia rur.

98Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Każdy kto podejmuje się budowy domu mieszkalnego, musi wiedzieć, że niezbędne jest podłączenie do budynku mieszkalnego odpowiednich mediów. Po pierwsze jest to prąd, bez niego w dzisiejszych czasach nie da się funkcjonować. Poza tym niezbędne jest podłączenie wody. I tutaj może to być albo wodociąg albo przyłącze od studni oraz niezbędne podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego. Bo jakoś trzeba wodę dostarczyć i usuwać. Trzecie medium to gaz. Artykuł dotyczył będzie tylko przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

65Instalacje sanitarne, ze względu na rodzaj instalowanych produktów, dzielimy na publiczne i te domowe. Rynek sanitarny w budynkach użyteczności publicznej jest złożony, gdyż dotyczy wyposażenia budynków o różnych funkcjach, związanych z edukacją, administracją, rozrywką, osobami starszymi, transportem, zakładami opieki zdrowotnej, hotelarstwem, czy sportem... Jest to również rynek bardzo wymagający, gdyż jest zupełnie inny niż rynek domowy. Produkty są bardziej techniczne i muszą gwarantować odporność, oszczędność, bezpieczeństwo oraz higienę...

Kompleksowe instalacje budynków publicznych powstają według specjalistycznych projektów, które integrują różnego rodzaju rozwiązania: automatyczne, podtynkowe, zaścienne, z mocowaniem posadzkowym lub sufitowym, odporne na wandalizm, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, intuicyjne...


 

pi