envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje sanitarne

ostatnie pocztekW ostatnich latach do wykonywania instalacji z rur miedzianych zaczęto stosować łączniki zaprasowywane. Cieszą się one dość dużą popularnością wśród instalatorów ze względu na szybkość montażu i estetykę. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Schowek02Tekst ten dedykuję wszystkim, którzy bagatelizują niewielkie przecieki instalacji, a w szczególności – zaworów antyskażeniowych. Poprawnie działający zawór nie powinien ciec w ogóle. Nawet tzw. roszenie się zaworu może w przyszłości drogo kosztować, o czym przekonuje poniższy przykład z życia. Wiele do życzenia pozostawia również projektowanie i dobór wielkości studzienek schładzających i niestety w tym zakresie brak jest ściśle określonych, szczegółowych wytycznych.

fifiW poprzednim wydaniu „Polskiego Instalatora" pisaliśmy o systemach odwodnień liniowych jako jednym z elementów służących do odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych. W tym artykule zajmiemy się natomiast podczyszczaniem wód deszczowych z terenów, na których odbywa się ruch wszelakich pojazdów mechanicznych wykorzystujących do swojej pracy oleje napędowe, benzyny, smary i inne węglowodory, charakteryzując dostępne na rynku seperatory substancji lżejszych od wody.

Schowek01Podczas remontu bądź budowy łazienki często pojawia się dylemat dotyczący wyboru wyposażenia, designu i rozwiązań technicznych. Mnogość urządzeń jest inspirująca, ale i wprowadza zamieszanie, utrudniając wybór. Zasada ta odnosi się zwłaszcza do doboru armatury, z których każda ma swoją specyfikę i ograniczenia. Przedstawienie klientowi tych ograniczeń uświadomi mu, czy w łazience uda się stworzyć wymarzoną przestrzeń relaksu.

rys. 1 Hobas 2 Boyer - Northside Tunnel Rehab Houston DN 3000 adoIIW wielu przypadkach uszkodzone rury instalacji w budynkach wymagają natychmiastowych działań naprawczych, jednak działania te nie powinny się wiązać z nadmierną uciążliwością. Obecnie są już dostępne metody renowacji przewodów, które nie wymagają wyburzania ścian, skuwania okładzin podłogowych czy naruszania elewacji.

schematgietkaPrzepływ nieustalony w rurociągach pod ciśnieniem może powodować w określonych warunkach występowanie uderzeń hydraulicznych, które z kolei są przyczyną wielu poważnych awarii w sieciach wodociągowych, takich jak: zniszczenie rurociągu, uszkodzenie pompy czy zaworów zwrotnych. Dlatego też dokładne rozpoznanie zjawiska nieustalonego przepływu oraz odpowiednie zabezpieczenie się przed nim stanowi istotne zagadnienie, zarówno naukowe, jak i praktyczne.

swierszczZapewnienie odpowiedniej jakości wody wypływającej z punktów czerpalnych w placówkach służby zdrowia lub opiekuńczych, ale też w hotelach, pensjonatach czy innych obiektach, w których istnieje zwiększone ryzyko jej skażenia biologicznego i fizyko- chemicznego, to duże wyzwanie dla właścicieli tych obiektów i projektantów. Warto więc zwrócić uwagę na pewne rozwiązania sanitarne na polskim rynku, dedykowane do takich obiektów, które skutecznie zapobiegają ewentualnym problemom z jakością wody pitnej.


 

pi