envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement18Certyfikacja budynków jest coraz popularniejszym narzędziem w branży nieruchomości, które pozwala ocenić i potwierdzić zrównoważoność ekologiczną, społeczną i ekonomiczną danego obiektu. Wiedza na temat tego procesu może być kluczowa dla inwestorów, deweloperów, projektantów i zarządców nieruchomości, którzy dążą do stworzenia budynków przyjaznych środowisku i efektywnych energetycznie. W tym artykule przedstawimy praktyczny przewodnik po certyfikacji budynków, który pomoże zrozumieć proces, rodzaje certyfikatów oraz korzyści z ich wdrożenia.

Jak mierzyć zrównoważoność?
Przed przystąpieniem do poznania procesu certyfikacji budynków warto zrozumieć, jak mierzyć zrównoważoność. W praktyce funkcjonowania nieruchomości zrównoważony rozwój opiera się na trzech filarach: środowiska, społeczności i ekonomii oraz ładu korporacyjnego.

Zrównoważoność jest kluczowym elementem w dzisiejszym świecie, gdzie zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i nierówności społeczne stają się coraz bardziej widoczne. Certyfikacja budynków jest jednym z narzędzi, które pomagają w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Dzięki ocenie różnych aspektów budynku, takich jak zużycie energii i wody, jakość powietrza czy wpływ na lokalną społeczność, można skutecznie zmniejszyć negatywny wpływ budynków na środowisko i poprawić jakość życia mieszkańców.

Proces certyfikacji budynków jest zazwyczaj oparty na międzynarodowych standardach, takich jak BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) lub DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Każdy z tych standardów posiada własne kryteria oceny i procedury, które są dostosowane do lokalnych warunków i przepisów. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni standard dla swojego projektu i dostosować go do swoich potrzeb.

W ramach oceny aspektów środowiskowych, certyfikacja budynków bada m.in. zużycie energii i wody. Jest to istotne, ponieważ budynki są jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Dlatego ważne jest, aby budynki były projektowane i budowane w sposób energooszczędny, wykorzystując odnawialne źródła energii i technologie efektywne pod względem energetycznym.

Aspekt społeczny oceny certyfikacji budynków obejmuje np. takie kwestie jak dostępność do transportu publicznego, wpływ na zdrowie mieszkańców oraz wpływ na lokalną społeczność. Dobre połączenie komunikacyjne, bliskość szkół, sklepów i innych usług oraz dostępność terenów rekreacyjnych są ważne dla jakości życia mieszkańców. Ponadto, budynki powinny być projektowane w taki sposób, aby zapewnić zdrowe i komfortowe warunki dla użytkowników, poprzez odpowiednie wentylację, oświetlenie i materiały wykończeniowe.

Ocena ekonomii i ładu korporacyjnego w ramach certyfikacji budynków obejmuje analizę procedur regulujących wpływ na środowisko. Mogą one obejmować np. parametry zamawianych materiałów budowlanych czy ograniczenie negatywnego oddziaływania prac budowalnych wykraczając poza minimum narzucane przez przepisy. Ważnym aspektem są również analizy ryzyk związanych ze zmianami klimatu i wprowadzenie rozwiązań projektowych mających na celu ochronę i dostosowanie budynków do przyszłych parametrów funkcjonowania jak np. częściej występujących deszczy nawalnych czy wyższych temperatur. Ocenie podlega również wpływ obiektu na otoczenie i lokalną społeczność począwszy od konsultacji projektowych a skończywszy na ocenie szans i ryzyk związanych z wpływem obiektu na otaczającą zabudowę przez pryzmat ekonomii, tworzenia nowych miejsc pracy czy zagrożeń takich jak wykluczenia niektórych grup użytkowników.

Warto pamiętać, że certyfikacja budynków to proces, który wymaga zaangażowania zarówno inwestora, projektanta, jak i wykonawcy. Wszystkie strony muszą współpracować, aby osiągnąć wysoki poziom zrównoważoności. Jednak korzyści płynące z budowy zrównoważonych budynków są ogromne, zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności lokalnej. Dlatego warto inwestować w zrównoważone budownictwo i dążyć do osiągnięcia wysokich standardów certyfikacji budynków.

Jakie budynki można certyfikować? Rodzaje budynków i etapy procesu inwestycyjnego i eksploatacji
Każdy rodzaj budynku może być poddany certyfikacji. Niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny, biurowy, handlowy czy użyteczności publicznej, istnieją standardy certyfikacji, które mogą być dostosowane do specyfiki danego rodzaju obiektu.

Proces certyfikacji budynków można podzielić na trzy główne etapy: projektowanie, budowa i eksploatacja w tym remonty i przebudowy, odpowiadające etapom cyklu życie budynku. W każdym z tych etapów istnieją określone wymagania i kryteria, które należy spełnić w celu uzyskania certyfikatu. Wymagania te ujęte są w dedykowanych systemach obejmujących np. budowę nowych obiektów, aranżacje wnętrz lub zarządzanie nieruchomością.

Np. system BREEAM obejmuje następujące etapy funkcjonowania obiektu:

 • BREEAM New Construction – dla nowoprojektowanych obiektów,
 • BREEAM In-Use – dla obiektów istniejących,
 • BREEAM Refurbishment and Fitout – dla przebudów, Dodatkowo możliwe jest poszerzenie certyfikacji na skalę urbanistyczną, wykorzystując systemy:
 • BREEAM Communities – dla projektów urbanistycznych,
 • BREEAM Infrastructure – dla projektów infrastrukturalnych.

Rola poszczególnych uczestników procesu projektowania i eksploatacji. Projektant, wykonawca, zarządca
Projektanci, wykonawcy i zarządcy budynków mają kluczową rolę w zapewnieniu zgodności z tymi wymaganiami i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju na każdym etapie.

W etapie projektowania należy uwzględnić takie aspekty jak efektywność energetyczna, materiały budowlane o niskiej emisji oraz projektowanie przestrzeni zielonych i przyjaznych dla zdrowia mieszkańców. Przykładem konkretnego rozwiązania wdrożonego na tym etapie mogą być np. zielone dachy, które są coraz popularniejsze w nowoczesnej architekturze, nie tylko poprawiają estetykę budynku, ale również przyczyniają się do zminimalizowania efektu wyspy ciepła, retencji wody deszczowej i zwiększenia bioróżnorodności.

Analizy – Szereg decyzji projektowych podjętych na tym etapie przekłada się na późniejsze parametry eksploatacyjne. Na przykład odpowiednio dobrane parametry systemów budynku, poparte danymi z procesu modelowania energetycznego pozwalają na, zastosowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych i wentylacyjnych może znacznie zmniejszyć zużycie energii w budynku, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

W etapie budowy istotne jest zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne poprzez racjonalne zarządzanie odpadami i zużyciem wody. Warto zauważyć, że coraz więcej firm budowlanych stosuje nowoczesne technologie, takie jak recykling materiałó budowlanych, które pozwalają ograniczyć ilość odpadów generowanych podczas procesu budowy. Ponadto, innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywnego zużycia wody, takie jak systemy zbierania deszczówki i instalacje do odzyskiwania wody, mogą znacznie zmniejszyć zużycie wody w budynku.

Natomiast w etapie eksploatacji budynku ważne jest monitorowanie zużycia energii i wody, utrzymanie jakości powietrza wewnętrznego oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla użytkowników. Warto zaznaczyć, że istnieją nowoczesne systemy zarządzania budynkiem, które umożliwiają autoamtyczne monitorowanie zużycia energii i wody oraz kontrolę jakości powietrza wewnętrznego. Dzięki temu można skutecznie zarządzać zasobami i zoptymalizować koszty eksploatacji budynku.

Systemy certyfikacji pomagają przełożyć te działania na konkretne procesy i kryteria oceny ułatwiające zaprojektowanie i zrealizowanie i zrealizowanie zrównoważonego obiektu.

Jakie rodzaje certyfikatów są obecne na polskim rynku? BREEAM i LEED jako wiodące systemy oceny
Na polskim rynku istnieje kilka rodzajów certyfitwa. Najpopularniejsze z nich to BREEAM i LEED.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest jednym z najstarszych i najbardziej uznanych systemów oceny zrównoważonego budownictwa na świecie. Ocena BREEAM uwzględnia szeroki zakres kryteriów dotyczących ujętych w 10 kluczowych obszarów:

 • Management
 • Health and wellbeing
 • Energy
 • Transport
 • Water
 • Materials
 • Waste
 • Land use and ecology
 • Pollution
 • Innovation

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) jest amerykańskim systemem certyfikacji, który szeroko stosowany jest na całym świecie. LEED ocenia zrównoważoność budynkóww ośmiu kluczowych obszarach:

 • projektowanie zintegrowane,
 • lokalizacja i transport,
 • zrównoważone zagospodarowanie terenu,
 • efektywność energetyczna,
 • gospodarkę wodna,
 • materiały i zasoby,
 • jakość wnętrza oraz
 • innowacje i procesy projektowe.

Wg danych na czerwiec 2023 rok w Polsce łącznie certyfikaty uzyskało około ponad 1800 obiektów, w tym około 1500 obiektów z certyfikatem BREEAM oraz i około 250 obiektów z certyfikatem LEED, co przekłada się na ponad 36 mln m2 powierzchni użytkowej budynków certyfikowanych w systemach wielokryterialnych.1

W Polsce, certyfikat BREEAM zyskał dużą popularność w ostatnich latach. Jest on szeroko stosowany zarówno w budownictwie komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Certyfikat ten jest szczególnie ceniony za swoje rygorystyczne podejście do oceny zrównoważoności budynków. W ramach oceny BREEAM, uwzględniane są takie czynniki jak zużycie energii, efektywność wody, zarządzanie odpadami, jakość powietrza wewnętrznego oraz wpływ budynku na zdrowie i dobrostan użytkowników.

LEED, choć jest amerykańskim systemem certyfikacji, zyskał również duże uznanie w Polsce. Wiele nowych budynków komercyjnych i biurowców w Polsce posiada certyfikat LEED, co świadczy o ich zobowiązaniu do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Certyfikat LEED ocenia nie tylko same budynki, ale także ich wpływ na otaczające środowisko, takie jak infrastruktura miejska, dostęp do transportu publicznego i zielone przestrzenie.

Warto zauważyć, że każdy z tych systemów certyfikacji ma swoje unikalne cechy i kryteria oceny. Wybór odpowiedniego certyfikatu zależy od indywidualnych preferencji inwestora oraz rodzaju inwestycji. Niezależnie od tego, który certyfikat zostanie wybrany, zrównoważone budownictwo staje się coraz bardziej popularne w Polsce, co przyczynia się do ochrony środowiska i tworzenia zdrowszych i bardziej efektywnych budynków.

Porównanie BREEAM i LEED.
Kryteria oceny
Przy wyborze standardu certyfikacji budynku warto dokładnie poznać różnice między poszczególnymi systemami. Porównanie dwóch najpopularniejszych standardów, BREEAM i LEED, może pomóc podjąć właściwą decyzję.

BREEAM i LEED mają wiele podobieństw, ale także istotne różnice. Obie metody oceny uwzględniają takie kategorie jak efektywność energetyczna, gospodarka wodna, materiały budowlane oraz jakość powietrza wewnętrznego. Obie metody oceny również promują innowacje i procesy projektowe, które mają na celu poprawę efektywności i zrównoważoności budynków.

Różnice między BREEAM, a LEED wynikają głównie z odmiennych punktacji i ważności poszczególnych kategorii oceny. Na przykład, LEED przykłada większą wagę do efektywności energetycznej, podczas gdy BREEAM bardziej skupia się na jakości wnętrza i zdrowiu mieszkańców.

Czynniki takie jak możliwość złożenia dokumentacji w języku polskim, zastosowanie europejskich norm oraz niższe opłaty za wydanie certyfikatu przyczyniły się do popularności certyfikatu BREEAM w Polsce jako wiodącego systemu.

15Jaka jest procedura uzyskania certyfikatu? Przykład BREEAM
Procedury uzyskiwania certyfikatu budynku różnią się w zależności od wybranego standardu. Na przykład, proces zdobywania certyfikatu BREEAM New Construction obejmuje kilka etapów, które należy przejść dla uzyskania tego certyfikatu.

Przygotowanie przedprojektowe i ocena możliwości certyfikacji
Na początku procesu uzyskania certyfikatu BREEAM New Construction, konieczne jest przeprowadzenie analizy przedprojektowej, która ma na celu ocenę możliwości certyfikacji danego budynku. W ramach tej analizy, eksperci sprawdzają, czy projekt spełnia podstawowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej, gospodarki wodnej i materiałowej oraz innych kryteriów określonych przez standard BREEAM.

Etap projektowania
W kolejnym etapie, podczas projektowania budynku, należy spełnić określone wymagania i kryteria, takie jak efektywność energetyczna, gospodarka wodna i materiałowa. Projektanci muszą uwzględnić te kryteria i dostosować projekt tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał budynku pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Etap budowy
W trzecim etapie, oceniana jest jakość wykonania budynku i jego zgodność z projektem. Inspektorzy dokładnie sprawdzają, czy wszystkie elementy zostały wykonane zgodnie z planem i czy spełniają określone standardy. W przypadku stwierdzenia niezgodności, konieczne jest wprowadzenie poprawek i dostosowanie budynku do wymagań certyfikacji.

Złożenie wniosku o certyfikat i przeprowadzenie audytu
Po zakończeniu wszystkich etapów, należy złożyć wniosek o certyfikat. Wniosek ten musi zawierać wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące budynku. Po złożeniu wniosku, przeprowadzany jest audyt, podczas którego eksperci sprawdzają zgodność budynku z wymaganiami standardu BREEAM New Construction.

Otrzymanie certyfikatu i wdrożenie zaleceń
Jeśli budynek spełnia wszystkie wymagania, otrzymuje certyfikat potwierdzający jego zgodność z standardem BREEAM New Construction. Właściciele budynku otrzymują również zalecenia dotyczące dalszych działań, które mogą podjąć w celu dalszej poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Etap eksploatacji
Po zakończeniu budowy, następuje etap eksploatacji, w którym monitoruje się zużycie energii i wody oraz utrzymanie jakości powietrza wewnętrznego. Właściciele budynku muszą regularnie przeprowadzać audyty i analizować dane dotyczące zużycia, aby zapewnić, że budynek nadal spełnia wymagania certyfikacji. Na etapie eksploatacaji możlie jest uzyskanie certyfikatu BREEAM In-Use dla obiektów isteniejących lub BREEAM Refurbishment and Fitout dla przebudów i aranżacji wnętrz.

Istnieje wiele firm i ekspertów, którzy zajmują się procesem certyfikacji budynków i mogą pomóc w przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kroków. Ich wiedza i doświadczenie są nieocenione podczas uzyskiwania certyfikatu BREEAM New Construction. Jednym z liderów na rynku jest krakowska firma JW_A Sp. z o.o. (https://jw-a.pl/).

Jakie poziomy certyfikatu można uzyskać i jakie są kategorie oceny?

BREEAM
Certyfikacja działa na zasadzie punktów, które są przyznawane za spełnienie określonych wymagań dotyczących aspektów śrowosikowych, społecznych i zarządczych w projektowaniu, budowie i eksploatacji budynków.

Uzyskane puntky przekładają się na poziomy:

 • Pass: spełnienie powyżej 30% kryteriów oceny.
 • Good: powyżej 45% kryteriów oceny
 • Very Good: powyżej 55% kryteriów oceny
 • Excellent: powyżej 70% kryteriów oceny 
 • Outstanding: powyżej 85% kryteriów oceny.

Łącznie możliwe jest zdobycie do 100% oceny w podstawowych kategoriach BREEAM oraz do 10% oceny w kategorii innowacyjność.

Im wyższy poziom certyfikatu, tym więcej wdrożonych rozwiązań pozwalających na bardziej efektywne funkcjonowanie obiektu, ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na klimat i ekosystemy oraz stworzenie przyjaznego środowiska dla mieszkańców i użytkowników.

W stanie na dzisiaj tylko 3% obiektów w Polsce może pochwalić się najwyższym poziomem oceny, t.j. Outstanding. Przykładem wdrożenia takiego certyfikatu może być realizacja Szczeciński biurowiec Posejdon (rys. 1, rys. 2) zrealizowany przez firmę Calbud, gdzie eksperci firmy doradzczej JWA (https://jw-a.pl/) odpowiadali za uzyskanie certyfikatu Outstanding-Posjedon (https://jw-a.pl/casestudy/przeprowadzenie-procesucertyfikacji-breeam-new-construction-dla-kompleksu-mixed-use-posejdon-w-szczecinie/)

LEED
Podobnie jak w przypadku BREEAM, certyfikat LEED również działa na zasadzie punktów i poziomów. Wyróżniamy cztery możliwe oceny do uzyskania.

 • Certified: spełnienie powyżej 40 kryteriów oceny.
 • Silver: powyżej 50 kryteriów oceny
 • Gold: powyżej 60 kryteriów oceny
 • Platinum: powyżej 80 kryteriów oceny

Przykładem obiektu z certyfikatem na najwyższym poziomie LEED może być Rondo 1 w Warszawie nagrodzony LEED w systemie dla budynków istniejących.

Jak długo trwa proces certyfikacji budynków?
Trwanie procesu certyfikacji budynku zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar budynku, skomplikowanie projektu, zaangażowanie i współpraca wszystkich stron oraz dostępność niezbędnych dokumentów. W zależności od tych czynników, cały proces certyfikacji może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.16

W przypadku nowoprojektowanych obiektów działania przygotowawcze i wstępną ocenę dokumentacji i przygotowanie wytycznych należy wykonać na etapie projektu koncepcyjnego. Wdrożenie wytycznych jest procesem realizowanym równolegle do prac projektowych i wykonawczych. Uzyskanie certyfikatu następuje w dwóch etapach:

 • Interim – na etapie projektowym można wystąpić o certyfikat, po weryfikacji dokumentacji oraz zobowiązań i planów na etap realizacji.
 • Final – na etapie powykonawczym można uzyskać certyfikat końcowy w oparciu o dokumentację powykonawczą i wyniki pomiarów, analiz i audytu asesora.

Uzyskanie obydwu certyfikatów najczęściej wymaga ok od 3 do 6 miesięcy od złożenia dokumentacji do oceny w jednostce certyfikującej.

Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć proces certyfikacji i uwzględnić go w planach inwestycyjnych. Wcześniejsze uwzględnienie wymagań certyfikacji pozwoli uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów w trakcie budowy i eksploatacji budynku.17

Jak certyfikaty wykorzystywane są na rynku nieruchomości? Oczekiwania najemców i finansujących.
Certyfikat budynku może mieć istotne znaczenie na rynku nieruchomości. Wielu najemców, zarówno firm, jak i klientów indywidualnych, preferuje wynajem lub zakup budynków certyfikowanych z uwagi na większą świadomość ekologiczną i ekonomiczną. Certyfikat potwierdza, że budynek jest zgodny z wyznaczonymi standardami zrównoważonego budownictwa.

W przypadku finansowania budynków, banki i instytucje finansowe coraz częściej uwzględniają certyfikację budynku jako czynnik decydujący o przyznaniu kredytu. Budynki certyfikowane mogą korzystać z preferencyjnych warunków finansowania i otrzymywać niższe stawki procentowe. Jest to zachęta dla inwestorów do budowania zrównoważonych budynków.

Jaka jest przyszłość certyfikacji budynków?
Certyfikacja budynków ma nadal duży potencjał rozwoju. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i rosnącą liczbą regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, certyfikacja budynków staje się coraz bardziej popularna i wymagana. Coraz więcej inwestorów, deweloperów i zarządców nieruchomości zdaje sobie sprawę, że zrównoważone budownictwo jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale także ekonomicznie opłacalne.

Przyszłość certyfikacji budynków może być również związana z postępem technologicznym. Nowe technologie, takie jak inteligentne systemy zarządzania budynkami, energię odnawialną i monitorowanie zużycia energii, mogą przyczynić się do większej precyzji i skuteczności procesu certyfikacji.

Kto może wykonać certyfikację budynków?
Certyfikację budynków mogą wykonać specjalnie przeszkoleni eksperci i firmy certyfikujące. Wielu z nich jest certyfikowanych przez odpowiednie instytucje i organizacje, które nadzorują proces certyfikacji i zapewniają wysoką jakość i niezależność oceny.

Do realizacji oceny BREEAM wymagane są uprawnienia:

 • Asesora BREEAM pozwoalające na ocenę dokumentacji i wydawanie certyfikatów.
 • Akredytowanego specjalisty BREEAM (BREEAM Accredited Professional, w skrócie BREEAM AP) dla doradztwa w projektowaniu i budowie niezależnego od asesora oceniającego dokumentację.

Ważne jest, aby wybrać wiarygodnego i doświadczonego eksperta lub firmę certyfikującą. Ich wiedza i doświadczenie w zakresie certyfikacji budynków może wpływać na skuteczność i wartość certyfikatu.

WELL – certyfikat z myślą o zdrowiu
Certyfikat WELL, znany także jako WELL Building Standard, jest certyfikacją budynków, która koncentruje się na zdrowiu i dobrej kondycji użytkowników. Ta innowacyjna metoda oceny obejmuje różne aspekty, takie jak jakość powietrza, oświetlenie, odpowiednie nawilżenie, akustykę i właściwości ergonomiczne. Jeśli jesteś właścicielem budynku lub projektantem wnętrz, który pragnie stworzyć przestrzeń zdrową i przyjazną dla użytkowników, Certyfikat WELL jest dla Ciebie.

Czym jest certyfikacja WELL?
Certyfikacja WELL pochodzi z międzynarodowej organizacji o nazwie International WELL Building Institute (IWBI). Organizacja ta została założona w celu promowania zdrowych budynków i poprawy samopoczucia ludzi poprzez naukowe badania i dowody. Certyfikacja WELL opiera się na tych badaniach i dowodach, które pokazują, że projektowanie i utrzymanie zdrowych budynków przyczynia się do poprawy efektywności i ogólnego samopoczucia ludzi.

WELL działa na zasadzie punktów, które są przyznawane za spełnienie określonych wymagań dotyczących zdrowia i dobrostanu ludzi. Wymagania te obejmują różne aspekty, takie jak jakość powietrza, dostęp do naturalnego światła, akustyka, jakość wody, żywienie, aktywność fizyczna i wiele innych. Każdy budynek, niezależnie od jego rodzaju, może ubiegać się o certyfikację WELL, czy to biurowiec, szkoła, hotel, restauracja czy centrum handlowe. Nawet przestrzenie mieszkaniowe mogą być oceniane pod kątem spełnienia wymagań WELL.

Certyfikacja WELL potwierdza, że budynek spełnia najwyższe standardy zdrowotne, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Certyfikacja ta jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem dla budynku, ale także daje pewność, że jego użytkownicy korzystają z przestrzeni, która została zaprojektowana i utrzymana z myślą o ich zdrowiu i dobrostanie.

WELL jest niezwykle ważnym certyfikatem, ponieważ większość pracującej populacji spędza ponad 90% swojego czasu wewnątrz budynków. Zdrowe budynki mogą mieć pozytywny wpływ na nasz komfort, dobrostan i samopoczucie, poprawiając jakość powietrza, zapewniając odpowiednie oświetlenie i akustykę, oraz promując zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną. Certyfikacja WELL zachęca do projektowania i utrzymania takich budynków.

Jakie są główne różnice między certyfikacją BREEAM i LEED a certyfikacją WELL?
Certyfikacja WELL koncentruje się na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników. LEED i BREEAM promują holistyczne podejście do zrównoważonego budownictwa, ale najbardziej skupiają się na efektywności energetycznej i środowiskowych aspektach budynków. Obie certyfikacje mogą uzupełniać się nawzajem, a wiele budynków dąży do uzyskania obu certyfikatów.

Podsumowanie
Certyfikacja budynków jest coraz bardziej istotnym narzędziem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Proces certyfikacji pozwala uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju na każdym etapie tworzenia budynku i potwierdzić zgodność z wyznaczonymi standardami. Certyfikat budynku jest ważnym czynnikiem w procesach wynajmu, zakupu i finansowania nieruchomości, zwiększając wartość nieruchomości i atrakcyjność dla najemców. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, certyfikacja budynków będzie odgrywać coraz większą rolę w branży nieruchomości.

1 wg. Raportu “ZRÓWNOWAŻONE CERTYFIKOWANE BUDYNKI 2023” autorstwa: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicz-nego PLGBC, Dawid Franke, Alicja Kuczera.


 

pi