envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


34W obecnym, 2020 roku, wszyscy szczególnie skupieni jesteśmy na higienie i dezynfekcji powierzchni. Dotyczy to także zapewnienia odpowiedniego stanu higienicznego urządzeń do utrzymania klimatu w pomieszczeniach. Warte polecenia są w tym kontekście urządzenia firmy Kampmann, wyjątkowo łatwe w czyszczeniu i spełniające wysokie standardy higieniczne.

35Zmieniamy nawyki – eliminujemy zagrożenia
Oczywiste jest, że – chcąc zadbać o higienę otoczenia i jakość powietrza – dezynfekcji należy systematycznie poddawać także urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, a w szczególności te pracujące na powietrzu obiegowym. Przez wiele lat nie było to jednak szczególnie pilnowane. Wystarczy wspomnieć, że posiadacze pojazdów z klimatyzacją zwykle przypominali sobie o konserwacji i dezynfekcji klimatyzacji dopiero, gdy z wylotów nawiewu zaczynało brzydko pachnieć. To podejście na szczęście powoli się zmienia. Coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na jakość powietrza z nawiewu samochodowego, ale także na zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych dla pracy instalacji klimatyzacyjnej obsługującej pomieszczenia przeznaczone na stałe przebywanie ludzi. To bardzo ważne ze względów zdrowotnych! W instalacjach biurowych, hotelowych czy też mieszkalnych można spotkać wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych do obróbki powietrza, w tym urządzenia typu split, klimakonwektory, aparaty grzewczo-wentylacyjne z funkcją chłodzenia. W każdym z takich urządzeń występuje środowisko wilgotne, które sprzyja rozmnażaniu się bakterii, grzybów i wirusów.

36! W sytuacji, gdy konieczne stało się stosowanie na co dzień zwiększonych rygorów sanitarnych w miejscach pobytu ludzi, szczególnego znaczenia nabierają takie cechy urządzeń do utrzymania klimatu w pomieszczeniach jak łatwość ich czyszczenia i dezynfekcji.

Konstrukcje umożliwiające dokładne i łatwe czyszczenie
Dobrym przykładem rozwiązań konstrukcyjnych, które umożliwiają łatwe czyszczenie i dezynfekcję są urządzenia firmy Kampmann. Każde z nich jest tak zaprojektowane, aby możliwe było dokładne i pełne wyczyszczenie i zdezynfekowanie wymiennika ciepła powietrze-woda, tacy skroplin, ewentualnie innych elementów i powierzchni wewnętrznych.

Urządzenia typu Venkon – klimakonwektor ścienny lub sufitowy. Urządzenia te są wyposażone w bardzo łatwą do zdemontowania tacę skroplin. Warto przypomnieć, że w tacy skroplin zbiera się kondensat wraz z zabrudzeniami, które ściekają na powierzchnię wanny. Jeśli zabrudzenia te nie będą systematycznie usuwane, staną się idealną pożywką dla namnażających się bakterii i wirusów. W przypadku urządzeń Venkon, po zdemontowaniu tacy skroplin, zapewniony jest łatwy dostęp do wymiennika ciepła. Wymiennik również należy oczyścić. 37

Konwektory podłogowe do ogrzewania lub chłodzenia typu Katherm HK. To kolejny przykład dogodnych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny. Urządzenia tego rodzaju co Katherm HK są montowane w podłodze, zwykle pod dużymi przeszkleniami na elewacji budynku, sięgającymi do samej podłogi. W związku z tym nie tylko panuje w nich środowisko wilgotne sprzyjające namnażaniu się mikrobów (podobnie jak w innych urządzeniach grzewczo-chłodzących czy klimatyzacyjnych), ale są one dodatkowo narażone na zanieczyszczenia z podłogi. Dlatego konwektor podłogowy Katherm HK został tak zaprojektowany, aby możliwy był łatwy demontaż prawie wszystkich elementów z wnętrza urządzenia celem ich dokładnego wyczyszczenia i konserwacji. Pomimo bardzo małej przestrzeni (wysokość Katherm HK to zaledwie 130 mm), bez problemu można wysuwać tacę skroplin, aby ją oczyścić i zdezynfekować.

3839Sześciokątne, sufitowe nagrzewnice ULTRA do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Bez najmniejszych problemów zadbamy również o higienę montowanych w sufitach sześciokątnych nagrzewnic ULTRA, które mają odkręcany dolny panel. Po zdjęciu panelu można łatwo dostać się do tacy skroplin oraz okrągłego wymiennika ciepła i dokładnie wyczyścić wnętrze urządzenia. 

Zalecenia na szczególny czas
Reasumując, w obecnych czasach, gdy coraz większą uwagę zwraca się na czystość powietrza i gdy narzucane są rozmaite restrykcje związane z walką z wirusem SARS-CoV-2, możliwość łatwego i dokładnego czyszczenia urządzeń pracujących w środowisku wilgotnym jest niesamowicie ważna. Oczywiście, dotyczy to również ochrony przed namnażaniem się i transmisją innych wirusów i bakterii.


40! 41Warto pamiętać, że w normalnych warunkach urządzenia klimatyzacyjne powinny być czyszczone i dezynfekowane minimum dwa razy do roku. Natomiast w przypadku wykrycia w obiekcie/pomieszczeniach osób zarażonych wirusem przenoszonym drogą kropelkową – czynności te należy przeprowadzić po każdym zdiagnozowanym przypadku.


 

pi