envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Wentylacja i klimatyzacja

68bZe względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiwań użytkowników pomieszczeń oraz od wymagań związanych z bezpieczeństwem wynikającym z przeznaczenia pomieszczeń.

71W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzacji, a także na otaczające nas środowisko.

Jak się to robi?
Przed przystąpieniem do przeglądu na samym początku należy porozmawiać z użytkownikiem na temat pracy urządzeń, czy nie zauważył żadnych nieprawidłowości w trakcie użytkowania. Jeżeli klient nie ma zastrzeżeń, można uruchomić jednostkę wewnętrzną i sprawdzić poszczególne funkcje klimatyzatora oraz czy przynoszą one pożądany efekt. Po wstępnych oględzinach wyłączamy klimatyzator i przystępujemy do wykonywania przeglądu.

Problem zanieczyszczania powietrza w Polsce obecny jest od dłuższego czasu. Patrząc na statystyki, plasujemy się na 24. miejscu na świecie pod względem średniego rocznego stężeniu pyłu PM 2,5. Rząd i samorządy starają się zaradzić sytuacji, m.in. wprowadzając w najbardziej zanieczyszczonych województwach uchwały antysmogowe, zakazując tym samym palenia węglem czy korzystania ze starych kotłów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem użytkownicy są zobligowani do wymiany kotłów na te nowocześniejsze, piątej klasy. Co jednak z kominem, czy w tym wypadku należy go poddać modernizacji?81
Dokładnie rok temu ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wprowadziło ono normy emisyjne, jakie muszą spełniać nowo sprzedawane kotły na węgiel i drewno. Realizacja uchwały ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w danym regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy zdrowia mieszkańców i zapewnić im większy komfort życia. Rodzi to jednak wiele komplikacji nie tylko dla firm z branży węglowej, ale i dla użytkowników.

69Nowoczesne domy jednorodzinne są dziś często wyposażone w systemy centralnej wentylacji. Są wręcz podstawowym elementem nowych budynków pasywnych i energooszczędnych, bo doskonale wpisują się w ich potrzeby.

Każdy z nas docenia świeże i czyste powietrze. Na zewnątrz o takie coraz trudniej, gdyż problem zanieczyszczenia środowiska staje się z roku na rok poważniejszy. Nic zatem dziwnego, że wielu z nas budując dom decyduje się na takie rozwiązania, które będą miały realny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.

64Najbardziej powszechnym niebezpieczeństwem związanym z eksploatacją kominów jest problem zaczadzeń. Rangę problemu potwierdzają statystyki przedstawiane na stronie www.straz.gov.pl, według których w sezonie grzewczym 2017/2018 miały miejsce 4343 zdarzenia związane z tlenkiem węgla. W wyniku tych zdarzeń 2659 osób zostało poszkodowanych, a 71 poniosło śmierć. Znaczenie problemu podkreślają także kampanie prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pn. „Czad i ogień" lub przed kilkoma laty „Nie dla czadu".

Skąd się bierze czad?
Tlenek węgla (CO) potocznie nazywany czadem powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw w urządzeniach grzewczych. Zjawisko to powstaje, gdy mamy do czynienia z dostarczaniem zbyt małej ilości tlenu potrzebnego do procesu spalania. Najczęściej zdarza się tak, gdy ilość powietrza nawiewanego do paleniska urządzenia grzewczego jest zbyt mała. 

56Systemy centralnej, jak i rozproszonej wentylacji w budynkach mieszkalnych wciąż są ulepszane i wykazują potencjał dla optymalizacji. Głównie polega to na analizie ich wpływu na całkowity bilans energetyczny budynku (redukcja zapotrzebowania na ciepło, tym samym zużycia energii elektrycznej) oraz na analizie: ekonomicznej i wpływu na komfort użytkowników. W Polsce obecnie za prawie 60% zużycia energii odpowiedzialny jest sektor ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Dlatego też koncentracja na tym sektorze jest bardzo istotna dla poprawy bilansu energetycznego kraju, w celu osiągnięcia celów europejskich redukcji zużycia energii w 2030 roku.

Przeprowadzając analizę systemu wentylacyjnego, w celu oceny jego poprawnej pracy, ekonomicznej eksploatacji, jak i pod względem warunków komfortu, należy zmierzyć i określić wiele parametrów. Kryteria, które są zawarte w tabeli 1. powinny być wzięte pod uwagę podczas wykonywania pomiarów.

50W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzacji, a także na otaczające nas środowisko.

Klimatyzacja w dzisiejszych czasach jest już dobrem ogólnie dostępnym, zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych. Zasada działania oraz podstawowe elementy układu w mniejszym lub większym stopniu są znane większości użytkowników, jednak nie każdy wie, że aby w pełni cieszyć się bezawaryjną pracą klimatyzacji w upalne dni, należy dokonywać regularnych przeglądów.


 

pi