envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

ok PI baner PI 30 lat

Advertisement


Wentylacja i klimatyzacja

36Można wymienić szereg czynników, które mają wpływ na zużycie energii przez instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną. Sama centrala ma w tym przypadku istotne znaczenie, dlatego warto pod tym kątem ją oceniać. W artykule przedstawiono aktualną klasyfikację central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pod względem cech przesądzających o zużyciu energii oraz rozważania dotyczące doboru mniejszych prędkości przepływu powietrza przez centrale i ich wpływu na działanie urządzeń i zużycie energii.

Na zużycie energii przez instalację wentylacji i klimatyzacji duży wpływ ma ukształtowanie sieci przewodów oraz dobór urządzeń i elementów stanowiących jej wyposażenie. Czynnikiem bardzo liczącym się w ogólnym bilansie energetycznym instalacji jest także pobór energii przez wentylatory central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które zawierają we wspólnej obudowie wszystkie niezbędne urządzenia do uzdatniania powietrza. Może on stanowić w skali roku 30-40% ogólnego zużycia energii przez instalację [1].

34Budynki logistyczne, takie jak hale magazynowe czy centra logistyczne, budowane są przede wszystkim w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego. Oczywiste jest zatem, że bieżąca sytuacja energetyczna skłania inwestorów z sektora przemysłowego i właścicieli takich budynków do poszukiwania możliwie najbardziej energooszczędnych metod ogrzewania i wentylacji hal przemysłowych i magazynowych. Duże znaczenie mają też kwestie zapewnienia odpowiednich warunków komfortu. Jakie rozwiązania warto wówczas brać pod uwagę?

Danielak rys. 3Specjalne rozwiązania w zakresie wentylacji i klimatyzacji stosuje się w pomieszczeniach czy strefach, które ze względu na swoją specyfikę wymagają powietrza wolnego od zanieczyszczeń stałych, gazowych lub bakterii i substancji czynnych. Rozwiązania są dobierane indywidualnie, m.in. zależnie od analizy źródeł zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych, dostępnych metod przeciwdziałających powstawaniu zanieczyszczeń, jak i możliwości ich usuwania.

Schowek01gaabiZmodernizowane budynki komercyjne stanowią coraz szerszą grupę obiektów w naszym kraju. Ich lokalizacja – zazwyczaj bardzo korzystna – sprawia, że zyskują nowe życie w momencie, gdy ich funkcjonalność zostaje zaadaptowana do obecnych standardów rynkowych. Taka zmiana pozwala im konkurować na równych zasadach z nowo budowanymi obiektami. Trzeba jednak przyznać, że przebudowa istniejących obiektów, zwłaszcza w zakresie dopasowania systemów instalacyjnych do nowych wymogów, bywa nie lada wyzwaniem projektowym i wykonawczym.

Schowek021Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku urządzeń wentylacyjnych pojawia się coraz więcej możliwości zainstalowania wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji w obiektach, w których do tej pory nie było to wykonalne. Wartym polecenia rozwiązaniem dla większości wielorodzinnych budynków mieszkaniowych jest wentylacja decentralna.

Schowek01Po 2019 r. dyrektywy unijne będą wymuszały projektowanie budynków tzw. zero energetycznych (nnZEB – nearly zero-energy buildings) lub pasywnych. W obiektach takich szczególną uwagę należy zwrócić na obliczenia strat ciepła i krotności wymian powietrza na godzinę. Jeśli budynek pasywny lub energooszczędny z wysokosprawnym odzyskiem ciepła ma nieszczelności, wówczas jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania może wzrosnąć ponad ustalony poziom.

danielak3 2 17Współczesny człowiek prawie 90% swojego czasu spędza w pomieszczeniach zamkniętych. Bardzo ważne jest więc, aby panowały tam zdrowe, komfortowe warunki środowiska wewnętrznego. Jak je zapewnić, jeśli jednocześnie chce się zachować najwyższe wymagania w zakresie energooszczędności budynków?


 

pi