envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementSchowek013Rosnący popyt na energię, redukcja emisji CO2, konieczność integracji rozproszonych źródeł energii oraz jej efektywna dystrybucja – to wyzwania, którym energetyka musi sprostać w najbliższych latach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

Nowoczesne technologie w energetyce są potrzebne wszystkim uczestnikom rynku, a w szczególności operatorom sieci energetycznych, którzy muszą zwiększyć wydajność i niezawodność dystrybucji. Integracja magazynów energii, sprawna praca ładowarek do samochodów elektrycznych czy zarządzanie rozproszonymi źródłami energii w ramach jednego systemu energetycznego – wymagają zastosowania rozwiązań technologicznych, łączących wymianę danych między produktami z zarządzaniem lokalnym oraz aplikacjami i analizą danych. Jednym z takich rozwiązań jest EcoStruxure.

Zmiany, jakie niesie nowy model energetyki 3D

Jednym z istotnych problemów energetyki są wciąż powstające straty na drodze między elektrownią, stacjami transformatorowymi a odbiorcami końcowymi. Problemem jest to, że sieć przesyłowa, mimo modernizacji, w wielu miejscach wciąż jest przestarzała i nieefektywna. Nowy model energetyczny ma całkowicie zmienić tę sytuację. W tym celu w sieciach energetycznych wykorzystać należy inteligentne, skomunikowane ze sobą produkty, zintegrować dane z obszaru IT i OT oraz wdrożyć zaawansowane narzędzia zarządzania. To skuteczne zarządzanie musi dziś odbywać się w czasie rzeczywistym, aby sprostać zapotrzebowaniu, ale też nie dopuszczać do strat energii czy nadmiernej produkcji. Rozwiązaniem jest zatem:

  • zastosowanie narzędzi analitycznych umożliwiających symulowanie, planowanie i raportowanie tego, co dzieje się w sieci;
  • wdrożenie systemów informatycznych do monitoringu i wizualizacji danych;
  • montaż inteligentnych urządzeń w sieci, które będą komunikować się między sobą.

Proces ten zamykać będzie integracja i analiza danych pochodzących ze wszystkich tych źródeł. Kolejnym elementem jest integracja niestabilnych źródeł energii, mikrosieci, e-mobility, czyli tzw. Grid-Edge. Oznacza on konieczność wprowadzenia i integracji takich urządzeń, jak: magazyny energii, ładowarki do samochodów elektrycznych czy rozproszone źródła energii. Te właśnie źródła na poziomie tzw. mikro sieci wymagają ciągłego monitorowania, aby efektywnie zarządzać produkcją przy użyciu rozwiązań IT. Tutaj, podobnie jak w przypadku dużych sieci przesyłowych, głównym elementem wykonawczym są inteligentne produkty, które zapewnią funkcjonowanie tego systemu.

Schowek012

Rola odbiorców końcowych

W nowym modelu ważna staje się również rola odbiorców końcowych, którzy będą mogli lepiej zarządzać energią, a tym samym wpływać na wzrost efektywności energetycznej. W przypadku odbiorców przemysłowych wdrażane będą systemy zarządzania produkcją i poborem energii (PCS, BMS, DSR) oraz oprogramowanie do poprawy efektywności energetycznej. Takie oprogramowanie w formie aplikacji mobilnych czy webowych będzie dostępne także dla odbiorców domowych. Oprócz tego budynki i mieszkania staną się bardziej inteligentne, dzięki zastosowaniu na szeroką skalę czujników, osprzętu elektroinstalacyjnego czy aplikacji do wizualizacji i sterowania zużyciem energii.

Innowacje a sektor energetyczny

Światowa energetyka jest w trakcie dużych zmian, których głównym filarem są nowoczesne technologie. Firmy pracują nad rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie w wielu obszarach, jak np. smart grid czy energetyka odnawialna. Powstają też rozwiązania bardziej kompleksowe, łączące wiele różnych technologii, na które firmy przeznaczają spore środki.
– W ciągu ostatnich trzech lat zainwestowaliśmy miliardy dolarów w badania i rozwój, czego efektem jest stworzenie EcoStruxure. Jest to platforma oparta na unikatowym zbiorze rozwiązań technologicznych, która obejmuje najlepsze w branży produkty podłączone do sieci, sterowanie lokalne oraz funkcje analityczne i usługi. Rozwiązanie zawiera najszerszą w branży ofertę rozwiązań z zakresu energetyki, automatyki i oprogramowania, które są łączone w kompleksowe pakiety dostosowane do wymagań klientów. Dodatkowo ułatwia obsługę coraz bardziej złożonych procesów energetycznych, pomaga w optymalizacji zasobów i umożliwia szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w sieci oraz otoczeniu biznesowym. Ta zintegrowana platforma pozwala, więc maksymalnie wykorzystać nowe możliwości, oferowane przez postępującą digitalizację. Odpowiada też na wyzwania, przed którymi stoi energetyka. – mówi Michał Ajchel, wiceprezes, pion energetyki w Schneider Electric Polska.Schowek02

Technologia EcoStruxure sprawdzi się w szczególności u zarządców sieci energetycznych oraz dystrybutorów, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci. Dodatkowo, rozwój internetu rzeczy sprawi, że zarządzanie systemem energetycznym będzie łatwiejsze i oparte na dogłębnej analizie danych, zbieranych przez podłączone do sieci urządzenia.
Na tym jednak innowacje się nie zatrzymają. Tempo zużycia energii, do 2040 r. wzrośnie dwukrotnie w stosunku do tempa wzrostu jej produkcji*. Dlatego też możemy się spodziewać, że innowacje będą obecne wszędzie tam, gdzie energia jest konsumowana, czyli np. w naszych mieszkaniach, miejscach pracy czy środkach transportu. Z raportu „Delphi-study on the future of energy systems digitaliin Germany, Europe and the world by the year 2040" wynika, że największy potencjał komercjalizacji w ciągu najbliższych 10 lat mają takie technologie, jak: generacja rozproszona, pojazdy z napędem elektrycznym, mikrosieci i sieci inteligentne, usługi energetyczne, wysokosprawne turbiny gazowe, magazynowanie energii oraz małe reaktory jądrowe. Szacuje się, że łączna wartość globalnych rynków do 2020 r. dla tych technologii wyniesie 822 mld dolarów.
– Wszystkie te technologie, aby mogły być wdrożone, wymagają odpowiedniej infrastruktury i zarządzania nią. Dlatego Schneider Electric stworzył EcoStruxure, która jest platformą technologiczną, dostarczającą takich narzędzi nie tylko w sektorze energetyki, ale również budownictwa, centrach przetwarzania danych czy przemyśle. Dzięki unifikacji technologicznej będziemy mogli tworzyć bardziej kompleksowe rozwiązania. – dodaje Michał Ajchel.
Innowacje w sektorze energetyki to nie przyszłość, a teraźniejszość. Możemy już dziś korzystać z wielu rozwiązań, które pomogą sprostać wyzwaniom. Potrzeba tylko odpowiedniej wiedzy i doradztwa, aby właściwie je wdrożyć.

27 czerwca br. firma Schneider Electric zaprosiła dziennikarzy na konferencję prasową poświęconą EcoStruxure –architekturze następnej generacji aktywnego zarządzania energią i automatyki. Materiał został opracowany na podstawie udostępnionych przez firmę informacji.


 

pi