envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Według ostatniego raportu omawiającego stan środowiska naturalnego w Polsce marnujemy bezpowrotnie aż 25% wody dostarczanej do odbiorcy. Powodem są różnego rodzaju przecieki rur, połączeń, cieknące krany, nieszczelne dławnice w zaworach, nieszczelna armatura wodociągowa, cieknące spłuczki oraz nieszczelne hydranty. Dość powszechnym zjawiskiem jest również kradzież wody. Skutki takiego marnotrawstwa mogą być tylko jedne: drastyczny wzrost cen za wodę.

Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Musimy, więc realizować normy w zakresie ochrony środowiska. To niestety pociąga za sobą ogromne wydatki na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Światowe i miejscowe programy oszczędnościowe opierające się na badaniach pokazują niedobory wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz konieczność rozsądnego nią gospodarowania. Zgodnie z raportem UNESCO (WWDR, 2003) w ciągu następnych 20 lat ilość dostępnej dla odbiorcy wody zmniejszy się o 30%. Jeśli do 2015 roku nie wydamy kilkudziesięciu miliardów złotych na unowocześnienie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, Unia może nałożyć na Polskę karę w wysokości ponad 4 milionów euro dziennie. Według szacunków podanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie (IGWP) podwyżki cen wody wynikające z kosztów inwestycji oraz ewentualnych kar nałożonych przez UE mogą sięgnąć nawet 400%! Część tych kosztów obciąży odbiorców wody.

Temat oszczędnego używania wody jest bardzo obszerny. Przedstawienie w jednym artykule wszystkich sposobów na oszczędne zużycie wody oraz poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych producentów baterii wodociągowych jest praktycznie niemożliwe. Jednak stosowanie się na co dzień do zaleceń zawartych w niniejszych publikacjach może przyczynić się do ograniczenia zużycia wody w gospodarstwie domowym i pokazać metody jakimi można ten cel osiągnąć.


 

pi