envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje OZE

94Prezentujemy opinie przedstawicieli polskiej branży instalacji na temat nowych celów unijnej polityki klimatycznej, które w znaczący sposób będą oddziaływać na tę branżę*. Cele te zostały między innymi omówione w poradniku POBE „Boom dla „zielonych” i cyfrowych technologii w budownictwie – nowe cele polityki klimatycznej UE do 2030 r.”, opublikowanym w grudniowym wydaniu „Polskiego Instalatora”, a także w poprzedzającym ten poradnik wywiadzie z jego współautorem, Pawłem Wróblem, prezesem Gate Brussels i ekspertem POBE (link do wywiadu i poradnika poniżej).

Od 2017 r. rynek pomp ciepła typu powietrze-woda wzrósł ponad 5-krotnie. Duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła ma zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. w projekcie Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021 r.

Wykres PC 2020 jpg

2020 to rok istotnego wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce

Największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze-woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 108% w stosunku do wyniku z 2019 r.

2aW dobie wręcz skokowego wzrostu popularności instalacji fotowoltaicznych i ogromnej liczby ich montaży, newralgiczną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej jakości wykonawstwa. Instalatorzy (i ich klienci) powinni uwzględnić wiele czynników, które wpływają na efektywność, niezawodność i bezpieczną eksploatację instalacji PV. Bardzo ważną kwestią – oprócz doboru miejsca montażu oraz samych paneli, falownika i zestawów montażowych – jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń po stronie prądu stałego DC, a także po stronie prądu przemiennego AC.

SPIUG poradnikStowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych udostępniło kolejne opracowanie dotyczące stosowania kolektorów słonecznych w innym celu niż tradycyjny podgrzew c.w.u. w instalacji domowej. Tym razem w polskiej wersji językowej można pobrać poradnik „Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych w istniejących miejskich sieciach ciepłowniczych”.

3Nowy poradnik POBE* „Boom dla „zielonych” i cyfrowych technologii w budownictwie – nowe cele polityki klimatycznej UE do 2030 r.” nakreśla nieuniknione i bardzo bliskie już kierunki rozwoju branży budowlanej, szczególnie w zakresie zaopatrzenia budynków w energię.

Wykorzystanie koletorów słonecznych do wspomagania ciepła procesowego finalStowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG udostępniło dwie nowe, zapowiadane już wcześniej publikacje dotyczące instalacji kolektorów słonecznych – w zakresie możliwości wykorzystywania pozyskiwanej przez kolektory zielonej energii przy wytwarzaniu ciepła procesowego oraz jej magazynowania.

59aW Europie obserwujemy renesans rynku kolektorów słonecznych za sprawą ich coraz częstszego wykorzystania ponad standardowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Urządzenia te sprawdzają się również przy wspomaganiu ogrzewania budynków i wytwarzania ciepła procesowego w przemyśle, ale też w sieciach ciepłowniczych.


 

pi